piatok, 30 októbra, 2020
6.6 C
Bratislava
Úvod Aréna Slovensko je vo svete vnímané ako platný hráč v dizajne letových postupov...

Slovensko je vo svete vnímané ako platný hráč v dizajne letových postupov s využitím satelitnej navigácie. Zvyšujú bezpečnosť a zlepšujú ekonomiku letov, vysvetľuje Ing. Rastislav Primus z Letových prevádzkových služieb SR

Môžete nám na úvod ozrejmiť pojem letový postup?
 
Letový postup je predpísaná trajektória letu v horizontálnej aj vertikálnej rovine publikovaná v leteckej informačnej príručke štátu. Na každom letisku je publikovaných niekoľko desiatok letových postupov, ako sú napr. štandardné prístrojové odlety, prílety, postupy priblíženia, vyčkávania a podobne. Donedávna sa na dizajn letových postupov využívala výhradne pozemná sieť rádionavigačných zariadení. Dnes sa čoraz viac na tento účel využíva satelitná navigácia, teda trajektória letu je definovaná nie zo zeme, ale za pomoci satelitných systémov.  
 
Aká dlhá je história satelitnej navigácie v Európe?
 
Satelitná navigácia sa využívala v letectve už koncom deväťdesiatych rokov, ale bola spätá s traťovou fázou letu a satelitným systémom GPS. Využívanie satelitnej navigácie na úseku konečného priblíženia, najkritickejšej fázy letu tesne pred pristátím, je oveľa mladším príbehom. Ten sa začal 2. marca 2011, keď bola oficiálne deklarovaná spôsobilosť európskeho systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) pre leteckú navigáciu. Následne 17. marca 2011 bolo na letisku vo francúzskom meste Pau uvedené do prevádzky prvé priblíženie s využitím satelitnej navigácie v Európe.  
 
Ako systém EGNOS funguje?
 
Systém EGNOS bol vyvinutý ako spoločná iniciatíva Európskej komisie, Európskej vesmírnej agentúry a Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky s úmyslom spresniť GPS signál  a poskytnúť užívateľovi informáciu o spoľahlivosti navigačného systému. Systém sa skladá z troch segmentov – pozemného, vesmírneho a užívateľského. Pozemný segment systému EGNOS tvorí 38 monitorovacích staníc rozmiestnených po Európe a severnej Afrike, ktoré prijímajú GPS signál; štyri riadiace strediská, ktoré signál vyhodnocujú a generujú korekcie; štyri vysielacie stanice, ktoré už spresnený signál vysielajú dvom geostacionárnym satelitom. Tie ako vesmírny segment systému vysielajú spresnený signál  koncovým užívateľom vybaveným prijímačom EGNOS, napr. palube lietadla. Užívateľ s prijímačom EGNOS je schopný určiť svoju polohu s presnosťou do troch metrov v horizontálnom smere a do štyroch metrov vo vertikálnom smere.
 
 
 
Aké sú výhody postupu priblíženia s využitím satelitnej navigácie na letiskách?
 
V prvom rade môžeme hovoriť o bezpečnosti, lebo priblíženie s využitím satelitnej navigácie zabezpečuje vedenie lietadla v horizontálnom aj vertikálnom smere, rovnako ako konvenčný systém presného priblíženia (ILS).  S vertikálnym vedením v úseku konečného priblíženia je spojená znížená spotreba paliva, zníženie emisií CO2, ale aj zníženie hlukového zaťaženia v blízkosti letísk. Atraktivitu takýchto postupov zvyšuje skutočnosť, že sú nezávislé od pozemnej infraštruktúry, s ktorou je vždy spojená nákladná údržba.
 
Sú aj nejaké nevýhody?
 
Momentálne najväčšou nevýhodou je skutočnosť, že nie každé lietadlo je vybavené prístrojmi, ktoré sú schopné spracovať údaje zo satelitných systémov, ale situácia sa v tejto oblasti rýchlo zlepšuje. Za istú nevýhodu môžeme považovať nízku intenzitu a zraniteľnosť signálu prichádzajúceho zo satelitných systémov. 
 
Koľko času zaberie implementácia takéhoto postupu?
 
Proces implementácie postupu priblíženia s využitím satelitnej navigácie je z časového hľadiska pomerne náročný. Samotný dizajn postupu s podrobným zdokumentovaním trvá niekoľko mesiacov, ale dôležité a časovo náročné sú následné činnosti, medzi ktoré patria napr. pozemné a letové overenie postupu, stanovenie prevádzkového konceptu, vytvorenie mapových súborov, v neposlednom rade posúdenie bezpečnosti a vyškolenie riadiacich letovej prevádzky. Schvaľovací proces a jeho publikovanie v Leteckej informačnej príručke SR má tiež svoje časové pravidlá. Po publikovaní postupu majú letecké spoločnosti spravidla niekoľko týždňov na to, aby aktualizovali palubné systémy, až potom môžu byť letové postupy účinné. Celý proces od prvých konzultácií a náčrtov do momentu účinnosti letového postupu trvá približne dva roky.
 
Kedy ste začali s implementáciou „satelitných postupov“ na Slovensku?
 
S implementáciou postupov priblíženia s využitím satelitnej navigácie sme začali v roku 2011, keď konzorcium spoločností GSA, EUROCONTROL a INECO vyhlásilo tender na účasť v projekte ACCEPTA, ktorého ambíciou bolo urýchliť implementáciu takýchto letových postupov. V tendri bolo LPS SR, š. p., úspešné a vďaka projektu ACCEPTA sme získali nielen financie na implementáciu z európskych fondov, ale aj zahraničných partnerov, s ktorými sme si mohli vymieňať skúsenosti. Výsledkom projektu boli postupy priblíženia s využitím satelitnej navigácie na letiskách v Bratislave a Košiciach, ktoré boli publikované 23. decembra 2014, za čo LPS SR, š. p., ocenili na svetovom kongrese ATM v Madride 11. marca 2015. 
 
Pokračuje proces implementácie aj v súčasnosti?
 
Áno, po úspešnom zvládnutí projektu ACCEPTA sme plynule pokračovali v práci v rámci nového projektu IMPROWE spolufinancovaného z prostriedkov európskych fondov. Predmetom projektu bolo publikovanie postupov s využitím satelitnej navigácie na letiskách v Piešťanoch, Žiline a Poprade. Postupy v Piešťanoch a Žilina sú už účinné. Koncom roka 2017 plánujeme vypublikovať postupy na letisku v Poprade, čím ukončíme proces implementácie na slovenských letiskách, kde LPS SR, š. p., poskytuje letecké navigačné služby.
 
Ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými štátmi v Európe?
 
Začiatkom októbra 2017 som sa zúčastnil na seminári venovanom systému EGNOS v Aténach, kde predstaviteľ Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém,  Gian-Gherardo Calini prezentoval stav implementácie v rámci Európy. S potešením môžem konštatovať, že Slovenská republika sa nachádza priebežne na čele pelotónu európskych krajín implementujúcich postupy priblíženia s využitím satelitnej navigácie a som presvedčený, že proces implementácie ukončíme medzi prvými. K dnešnému dňu sú zmieňované postupy publikované na 209 európskych letiskách z celkového počtu  764 to znamená 27,36 %. Do roku 2020 by malo byť 43 % európskych letísk vybavených postupmi priblíženia s využitím satelitnej navigácie. Náš plán je ukončiť proces pred koncom roku 2019.
 
 
Aké sú ďalšie plány odboru letových postupov v oblasti využívania satelitnej navigácie?
 
Po skúsenostiach s projektmi ACCEPTA a IMPROWE sme v 2016 začali pracovať na projekte SPICE, spolufinancovanom z prostriedkov kohézneho fondu EÚ cez výzvu INEA 2015 CEF Transport. Cieľom projektu z pohľadu odboru letových postupov je dizajn a implementácia štandardných prístrojových príletov a odletov s využitím satelitnej navigácie na slovenských letiskách do konca roku 2020. Tieto postupy prepoja traťovú fázu letu s fázou konečného priblíženia, výraznou mierou zjednodušia riadenie letovej prevádzky a zároveň umožnia optimalizovať trajektórie letov, čo so sebou prináša najmä úsporu paliva pre letecké spoločnosti. Na druhej strane sa odbor letových postupov  venuje aj aktivitám presahujúcim pôsobnosť podniku. O letových postupoch s využitím satelitnej navigácie na letisku Sliač, kde služby poskytuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sme už zažali rokovať s kompetentnými zástupcami ministerstva. Je pravdepodobné, že bude mať záujem vybaviť postupmi aj letiská v Malackách a Prešove. Som presvedčený, že „satelitné postupy“ nájdu uplatnenie a zvýšia bezpečnosť letovej prevádzky aj na letiskách slúžiacich všeobecnému letectvu. Presné prístrojové priblíženie využívajúce satelitnú navigáciu na letiskách bez pozemných radionavigačných zariadení je blízkou budúcnosťou, prvé štúdie sme už začali pripravovať pre letisko v Prievidzi. Obrovský potenciál ma satelitná navigácia aj vo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe. Reálne uvažujeme o projekte implementácie letových postupov s využitím satelitnej navigácie do stredísk vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, resp. do nemocníc so zriadenými heliportami. Za osobnú výzvu považujem umožnenie vrtuľníkovej záchrannej služby vykonávať lety aj za zhoršených meteorologických podmienok, o spoločenskom prínose takého projektu niet pochýb.
 
Môžete čitateľom na záver predstaviť tím, ktorý vediete? 
 
Odbor letových postupov je súčasťou Divízie manažmentu letovej prevádzky. Tím zodpovedný za dizajn letových postupov a štruktúry vzdušného priestoru tvoria traja dizajnéri letových postupov certifikovaní spoločnosťou Air navigation institute Switzerland a kartograf/špecialista na geografický informačný systém. Odbor letových postupov je často podporovaný prevádzkovými metodikmi – aktívnymi riadiacimi letovej prevádzky pôsobiacimi na jednotlivých letiskách. Na výslednom produkte odboru – publikovanom letovom postupe – sa okrem interných zamestnancov odboru podieľajú aj odborníci z iných útvarov LPS SR, š. p., ako aj odborníci s Divízie civilného letectva Dopravného úradu. Všetkým spomenutým patrí moje úprimné poďakovanie za doterajšiu spoluprácu.
 
 
 
Ing. Rastislav Primus, vedúci odboru letových  postupov divízie ATM, LPS SR, š. p., 
Absolvent Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako riadiaci letovej prevádzky na letiskách Sliač a M. R. Štefánika v Bratislave. Po 20 rokoch praxe sa od roku 2008 venuje oblasti dizajnu letových postupov a štruktúry vzdušného priestoru. 
 
 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

NAJČÍTANEJŠIE

Mesík: Testovanie nemá ako pandémiu zastaviť. Je to 100 miliónov vyhodených do vzduchu

Minister Krajčí nesie bezprostrednú osobnú zodpovednosť za katastrofickú situáciu, do ktorej priviedla vláda krajinu a premiér ho mal už dávno odvolať -...

Krajčí: Slovensko by malo mať prvé vakcíny na COVID-19 začiatkom budúceho roka

Prvá dávka vakcín proti novému koronavírusu v počte 180.000 kusov by mala na Slovensko doraziť začiatkom budúceho roka. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO)...

Vo väzbe ostávajú sudcovia Urbancová a Lindtner, sudca Kolcun bude stíhaný na slobode

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok dal súhlas na vzatie do väzby pre bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilu Urbancovú a bývalého predsedu...

Španielsky parlament schválil predĺženie núdzového stavu o šesť mesiacov

Španielsky parlament schválil vo štvrtok predĺženie núdzového stavu o šesť mesiacov s cieľom zastaviť pandémiu nového koronavírusu, informovala agentúra AFP.

Košice: Podľa primátora zvládnu otestovať maximálne polovicu obyvateľov pri počte zdravotníkov, ktorých poskytol štát

Košice zvládnu otestovať maximálne polovicu obyvateľov pri súčasnom počte zdravotníkov, ktorých poskytol štát. Uviedol to primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti. Zároveň...

Čaputová: Situácia v nemocniciach je zlá, prejavuje sa nedostatok personálu

Nemocnice sú neuralgickým bodom celého úspechu v zápase s pandémiou ochorenia COVID-19. Posilňovať a chrániť personál v nich, zabezpečiť zásobu ochranných pomôcok,...

Nitra: Testovanie je podľa primátora ohrozené, chýbajú lekári

Víkendové celoplošné testovanie na COVID-19 je v Nitre ohrozené. Potvrdil to primátor Nitry Marek Hattas. Dôvodom je nedostatok lekárov potrebných pri testovaní
Slovensko
Pozitívne vzorky 51,728 +2,785 Dnes Úmrtí 200 +16 Dnes Uzdravení 12,227 Infikovaných 39,301 Last updated: 30. októbra 2020 - 01:38 (+01:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky