sobota, 16 októbra, 2021
7.4 C
Bratislava
ÚvodArénaZISTILI SME Dankova kancelária priklepla zákazky za vyše 1,5 milióna eur firme...

ZISTILI SME Dankova kancelária priklepla zákazky za vyše 1,5 milióna eur firme Euro-Building

Kancelária Národnej rady SR (NR SR) podpísala minulý týždeň zmluvu na rekonštrukciu kuchyne a jedálne v slovenskom parlamente. Zmluvu za 1,1 milióna eur podpísal 25. októbra 2017 vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan s akciovou spoločnosťou Euro-Building.

Rekonštrukciu jedálne by mali zhotoviť do štyroch mesiacov. Ak by meškala, mala by spoločnosť podľa zmluvy zaplatiť pokutu dvetisíc eur za každý aj začatý deň.

Firma Euro-Building dostala od Kancelárie NR SR aj predvčerom (31. 10.) polmiliónovú zákazku. Týkala sa rekonštrukcie na Bratislavskom hrade, v ktorej sa predseda parlamentu Andrej Danko rozhodol pokračovať po svojich nástupcoch. Stavebná firma má tak za zhruba 503-tisíc eur obnoviť hradný múr pri Žigmundovej bráne. Dôvodom je havarijný stav hradby. Práce sa majú ukončiť do 18 mesiacov.

„Zmluva z 25. októbra sa týka pripravovanej rekonštrukcie komplexu stravovacieho celku Kancelárie NR SR. Predmetom zmluvy uzatvorenej 31. októbra sú sanácie staticky narušeného úseku hradieb pri Žigmundovej bráne a s ňou súvisiace terénne úpravy spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadových úprav, práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny, vrátane reštaurátorských prác,“ upresnila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková.

Kritika smerovala od poslancov aj dodávateľov

O aktivitách spoločnosti Euro-Building sa v predchádzajúcom volebnom období diskutovalo aj na pôde národnej rady. Viacerí poslanci argumentovali sťažnosťami dodávateľov z celého Slovenska za údajne nezaplatené faktúry a vyslovili pochybnosti o serióznosti tejto firmy. Dôvodom bolo aj to, že orgány činné v trestnom konaní evidovali v tom čase jedenásť podaní po rôznych prokuratúrach na Slovensku, ktoré smerovali voči firme, ale aj voči jej majiteľovi Milošovi Stopkovi. Po zásahu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára začali všetky prípady riešiť v Bratislave.

Ministerstvo vnútra viedlo tiež so spoločnosťou Euro-Building sériu súdnych sporov. Tento rok vo februári však podľa denníka Sme tento rezort uzavrel dohodu o urovnaní všetkých prebiehajúcich konaní. Súčasťou dohody je aj klauzula, že spoločnosť nesmie poskytovať o prípade žiadne informácie verejnosti a médiám.

Po dvoch rokoch uzavrela generálna prokuratúra daný prípad, pričom v rámci preverovania poddaných trestných oznámení akceptovala uznesenie o odmietnutí veci zo strany polície bez toho, aby vo veci údajného podvodu spájaného so stavebnou firmou Euro-Building vôbec prebehlo vyšetrovanie. Viac TU.

“Spoločnosť Euro-Building, a.s. si plní svoje povinnosti zo záväzkových vzťahov riadne a včas, a to aj pokiaľ ide o plnenie záväzkov voči subdodávateľom. Najlepšie to dosvedčuje skutočnosť, že spoločnosť Euro-Building, a.s. neeviduje žiadny právoplatný rozsudok, na základe ktorého by bola povinná uhradiť zmluvnú odmenu svojmu subdodávateľovi. Rovnako boli zo strany polície právoplatne odmietnuté aj široko medializované trestné oznámenia niektorých subdodávateľov, pričom správnosť tohto postupu potvrdila aj Generálna prokuratúra SR. Ukázalo sa teda, že poukazovanie poslancov NR SR na sťažnosti dodávateľov voči Euro-Building, a.s. ohľadne údajne nezaplatených faktúr (ako aj spocbybňovanie serióznosti Euro-Building, a.s. týmito poslancami), o ktorom informujete, bolo iba prázdnou mediálnou bublinou (vytvorenou pred voľbami), ktorá hrubo zasiahla do dobrej povesti spoločnost,” tvrdí v stanovisku spoločnosť

Danko nevstupuje do výberu, tvrdí hovorkyňa

Predseda parlamentu Andrej Danko podľa hovorkyne NR SR Zuzany Čižmárikovej nijakým spôsobom nevstupuje do výberu zmluvných partnerov Kancelárie NR SR. „Zdôrazňujeme, že zmluvný partner spoločnosť Euro-building, a.s. bola v oboch prípadoch identifikovaná ako úspešný uchádzač v rámci transparentnej verejnej súťaže vyhlásenej Kanceláriou NR SR v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a to na základe najnižšej ponúknutej ceny za vyhotovenie zákazky. Predseda NR SR A. Danko ani  KNRSR nikdy nemali ambíciu, alebo možnosť vstupovať do procesu verejného obstarávania nad rámec zákona a snažiť sa tak akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať priebeh a už vôbec nie výsledok verejnej súťaže. Preto K NRSR kontinuálne dbá na maximálnu transparentnosť a súlad so zákonom pri všetkých nákupoch služieb alebo tovaru,“ napísala v stanovisku Čižmáriková.

Parlamentné listy sa obrátili aj na samotnú firmu Euro-Building. Zaujímali sa napríklad aj o to, akých subdodávateľov využije stavebná firma pri realizácii rekonštrukčných a stavebných prác. OOdpoveď spoločnosti zverejňujú PL.sk v plnom rozsahu:

„Všetky informácie ohľadne predmetných zmlúv sú v zmysle príslušného zákona zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ako aj na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Ako zo zverejnených dokladov vyplýva, spoločnosť Euro-Building, a.s. sa ako uchádzač riadne zúčastnila procesov verejného obstarávania vyhlásených vo Vestníku verejného obstarávania.

Elektronické trhovisko nebolo využité vzhľadom na typ zákaziek. Elektronické trhovisko sa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a Výkladového stanoviska č. 2/2017 nevyužíva pri jedinečných stavebných prácach. Viac TU.

Predmetné zákazky boli vyhlásené ako „Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“)“ (citácia zo súťažných podkladov).

V zmysle súťažných podkladov „Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní stanovil na vyhodnotenie ponúk nasledovné kritérium: najnižšia cena (vrátane všetkých nákladov súvisiacich s plnením predmetu zákazky) s DPH. Uspeli sme, nakoľko sme splnili podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch a ponúkli sme najnižšiu cenu.

Spoločnosť Euro-Building, a.s. dlhodobo realizuje stavebné práce predovšetkým s vlastnými zamestnancami, ktorých v súčasnosti zamestnávame viac ako 250. Viac TU. Subdodávky využívame minimálne, len na špecializované práce, pričom oslovujeme osvedčených subdodávateľov, s ktorými máme dlhoročné dobré skúsenosti, nakoľko v minulosti sa nám spolupráca s niektorými subdodávateľmi neosvedčila z dôvodu nedodržiavania termínov, kvality a pod. Aj pri realizácii týchto zákaziek využijeme v prvom rade vlastné kapacity – vlastných zamestnancov, ktorí musia byť zo strany objednávateľa v zmysle zmlúv pred vstupom na stavenisko riadne preverení. Subdodávateľov pre predmetné zákazky sme navrhli už v procese verejného obstarávania (špecializované práce týkajúce sa vzduchotechniky a reštaurátorské práce), pričom sme predložili doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ako aj zápisu do registra partnerov verejného sektora.“

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -
Slovensko
Pozitívne vzorky 0 Úmrtí 0 Uzdravení 0 Infikovaných 0 Last updated: 16. októbra 2021 - 08:21 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -spot_img