Na Slovensku sa začali voľby. Tomuto sa radšej vyhnite, aby váš hlas neprepadol

  0
  Ilustračná fotografia (Autor: TASR)

  Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností, čo bude o 22.00 h.

  Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca.

  Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.

  Zašpinené, pokreslené, či prečiarknuté mená

  Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z nich byť však jasné, ako volič hlasoval. Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-eurová pokuta.

  Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si ľudia na Slovensku volia piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Výsledky budú oficiálne po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia.

  Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur.

  - Reklama -