Minister Sólymos sa pre výrub porastov v starom koryte Dunaja obrátil na inšpekciu

  0
  Minister životného prostredia SR László Sólymos (Autor: TASR)

  “Takéto situácie spadajú do kompetencie príslušného okresného úradu, ministerstvo životného prostredia takéto prípady neposudzuje. Ministerstvo úzkostlivo dbá na transparentnosť, prehľadnosť a jasné pravidlá pri ochrane a rozvoji životného prostredia. Preto minister už oslovil SIŽP, aby konkrétnu situáciu preverila,” povedal pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

  Staré koryto Dunaja slúži podľa SVP aj na odvádzanie vody z Dunaja, a to najmä počas vysokých prietokoch na Dunaji, ale aj v prípade, že z rôznych dôvodov nemôže byť prevedené potrebné množstvo vody cez stupeň Gabčíkovo. “Na stupni Gabčíkovo sú plánované opravy na plavebných komorách, ako aj na elektrárni. Navyše, práce v okolí Dunakiliti nám avizovali aj maďarskí vodohospodári. Z týchto dôvodov bude potrebné odvádzať vodu aj v starom koryte Dunaja,” povedal pre TASR hovorca SVP Pavel Machava.

  Ak by sa výrub nerealizoval, podľa vodohospodárov by hrozilo, že kapacita starého koryta Dunaja nebude dostatočná a budú ohrození obyvatelia a majetok v obciach v blízkosti. Od výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bolo čistenie starého koryta Dunaja podľa SVP nedostatočné, výsledkom čoho boli aj vyrastené náletové dreviny presne na mieste, kde prebiehal výrub. Vodohospodári mali na jeho realizáciu (výlučne v koryte starého Dunaja) podľa Machavu všetky potrebné povolenia.

  Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy – pracovisko Bratislava tento výrub na sociálnej sieti okomentovala ako otrasný. Krajina pre výrub podľa nej takto prichádza o mimoriadne cenné lužné lesy, ktoré sú biotopom ohrozených a chránených druhov rastlín.

  “Aj chránená scila viedenská (Scilla vindobonensis) takto prišla o svoj biotop. Účel týchto výrubov je z hľadiska dnešnej úrovne vedeckého poznania neospravedlniteľný a považujeme ho za zneužitie vodného zákona,” uviedla. V súvislosti s účelovým znížením prietoku v starom koryte Dunaja avizovala podanie trestného oznámenia. “Aby sa ťažké mechanizmy dostali k drevu, vodohospodári prakticky vypustili Dunaj. Následkom bol úhyn množstva rýb priamo na suchom dne vodného toku starého koryta Dunaja,” spresnila Správa CHKO.

  - Reklama -