Tvrdé slová predstaviteľov cirkví Pellegrinimu: Korupcia ohrozuje samotnú demokraciu. Rastie extrémizmus. Sme znepokojení atmosférou nenávisti

  0
  Peter Pellegrini (Smer-SD) (Autor: ReproFoto: TA3)

  “Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní,” uvádzajú v liste predstavitelia kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí.

  Odmietajú korupciu v akejkoľvek podobe, mala by byť podľa nich zo spoločnosti vytesnená. “Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách,” uvádzajú.

  Cirkvi a náboženské spoločnosti oceňujú úsilie vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa snažia o naplnenie spravodlivosti. Rovnako vyzdvihujú potrebu novinárov, “ktorí s odvahou hľadajú pravdu”. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je podľa nich “dôležitým pilierom demokracie”.

  Zároveň rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. “Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní,” apelujú cirkvi a náboženské spoločnosti.

  Zdôrazňujú, že demokracia napriek ťažkostiam je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov.

  Otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu prinášame v plnom znení:

  Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!

  Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti. 

  Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach. 

  Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní.

  Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.

  My všetci ľudia dobrej vôle – verejní predstavitelia i občianska spoločnosť – nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom.

  Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia – kresťania i nekresťania – sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo.

  Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov.

  Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať. 

  V Bratislave 23. apríla 2018

  Stanislav Zvolenský, 
  bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, 
  Rímskokatolícka cirkev v SR

  Miloš Klátik, 
  generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 
  predseda Ekumenickej rady cirkví v SR 

  Ján Babjak SJ, 
  prešovský arcibiskup metropolita, 
  predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR

  Rastislav, 
  arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, 
  Pravoslávna cirkev na Slovensku

  László Fazekas, 
  biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
  podpredseda Ekumenickej rady cirkví v SR

  Igor Rintel, 
  predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

  Štefan Evin
  predseda Rady Cirkvi bratskej v SR

  Ján Szöllös
  zastupujúci predseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR

  Pavel Procházka
  superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej

  Zdroj: TK KBS

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu