streda, 30 novembra, 2022
1 C
Bratislava
ÚvodArénaÚrad komisára pre deti je plytvaním peňazí, vyhlasuje Blahová. Číž oponuje, že...

Úrad komisára pre deti je plytvaním peňazí, vyhlasuje Blahová. Číž oponuje, že zneužíva ochranu detí na politické záujmy

“Existencia tohto komisára ničím neprispela ku kvalitnejšiemu životu detí. Je to len plytvanie peňazí daňových poplatníkov,” odkázala Blahová. V pléne preto navrhla, aby poslanci vrátili Tomanovej správu na prepracovanie. Zároveň žiada, aby sa Tomanová vrátila Smeru-SD, ktorý ju do funkcie nominoval. Činnosť Tomanovej totiž Blahová považuje za škodlivú a za hanbu na Slovensku, ale aj vo svete.

Miroslav Číž (Smer-SD) zhodnotil Blahovej vystúpenie ako agresívny, osobný, nekorektný, urážlivý a bezočivý prejav. “Zneužívate práva a ochranu detí na svoje čisto politické záujmy. Pani Tomanová strávila 40 rokov v oblasti ochrany práv detí, má v tomto priestore obrovský rešpekt. Keby ste sa od nej 20 rokov učili, neviete to čo ona. Má za sebou život, ktorý jej závidím,” priznal Číž.

Tomanová vo výročnej správe zdôraznila, že za celú dobu svojej činnosti nedostala žiadnu sťažnosť k vykonanej práci. Naopak, dostala viaceré poďakovania za pomoc pri riešení veľmi komplikovaných a dlhotrvajúcich problémov. “Dostala aj niekoľko kópií listov, pôvodne adresovaných aj poslancom a poslankyniam NR SR, s kladným hodnotením práce a poskytnutia pomoci deťom. A to aj v nadväznosti na prerokovanie správy za rok 2016, ktorými občania reagovali na neoprávnené útoky vybraných poslankýň na činnosť komisárky,” píše sa v správe.

V dokumente sa ďalej konštatuje, že rodičia nie sú dostatočne empatickí k svojim deťom a nie sú schopní do dôsledkov chápať traumu detí z rozpadu manželstva či partnerstva rodičov. Tomanová dostala vlani celkovo 358 nových podnetov. V správe komisárka uvádza, že prevažná väčšina podaní, tak ako v roku 2016, smeruje práve k problematike úpravy práv a povinností rodičov, teda k úprave styku rodičov a detí.

Negatívnym javom sú aj opakované psychologické a psychiatrické súdnoznalecké vyšetrenia detí. “Deti sa bránia množstvu sedení u psychológov, či už z úradu prace, sociálnych veci a rodiny, ich terapeutov resp. súdnych znalcov, ktorých navrhuje tak otec i matka dieťaťa. Nehovoriac o súdnych znalcoch určených súdom, voči ktorým vznášajú pripomienky rodičia a žiadajú určiť iného, 'nezaujatého' znalca,” uviedla komisárka.

Jej osobitnou agendou v roku 2017 boli aj prípady generačnej chudoby detí, nedostupnosti bývania alebo aspoň prístrešia, ale aj nedostatočných sociálnych služieb rodičom s deťmi. “Dôležitou oblasťou, ktorá si vyžaduje aj ráznejší zásah zo strany tak štátnej správy, ako aj miestnej či regionálnej samosprávy, je dostupnosť výchovy a vzdelávania pre deti so zdravotným postihnutím. Tejto problematike bude venovaná podrobnejšia pozornosť v roku 2018,” avizuje Tomanová.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -