sobota, 26 novembra, 2022
9.5 C
Bratislava
ÚvodArénaV máji zbankrotoval rekordný počet Slovákov

V máji zbankrotoval rekordný počet Slovákov

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. ( CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, za päť mesiacov tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených už 5254 osobných bankrotov, čo je viac, než za celý minulý rok s 5239 osobnými bankrotmi.

“Podstatnou príčinou takéhoto nárastu je vlaňajšia legislatívna úprava, ktorá proces oddlženia formou osobného bankrotu výrazne zjednodušila. Tento vývoj sme očakávali. Závažnejšia je však skutočnosť, že najväčšia skupina dlžníkov, ktorí vyhlásili osobný bankrot, čo sú obyvatelia vo veku 40 až 49 rokov, je pomerne tesne nasledovaná 30 až 39-ročnými dlžníkmi. Ľudia v tomto veku by mohli vo svojom produktívnom živote využiť osobný bankrot pri nezmenenej právnej úprave na oddlženie ešte raz. Aj preto rastie význam finančnej gramotnosti a informovanosti občanov o rizikách zadlžovania,” upozornila Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. V máji 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 372, najmenej v Bratislavskom kraji – 78.

Oddlženie formou osobného bankrotu je na Slovensku možné od roku 2006. Od tohto obdobia až do konca mája 2018 bolo vyhlásených 13.411 osobných bankrotov.

Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote, ktoré boli vyhlásené v máji 2018 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1380 dlžníkov (99,28 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 10 dlžníkov (0,72 %). Pri oddlžení formou splátkového kalendára okrem toho, že súd v prvom kroku povolí oddlženie touto formou a poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, nasledujú ďalšie právne úkony. Správca podáva na súd návrh na určenie splátkového kalendára, ktorý obsahuje návrh miery uspokojenia nezabezpečených pohľadávok veriteľov – minulý mesiac bolo podaných 10 návrhov (miera uspokojenia sa pohybovala od 30 %  do 100 %).

V prípade, ak nie je možné zostaviť splátkový kalendár, súd zruší dlžníkovi ochranu pred veriteľmi (v máji boli vydané dve rozhodnutia). V prípade, že je možné návrh na splátkový kalendár zostaviť, môže následne súd návrh podaný správcom buď zamietnuť (v máji tak spravil v siedmich prípadoch), alebo ho schváliť a zbaviť dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (v máji boli vydané tri rozhodnutia).

Po tomto procese nasleduje 5-ročné obdobie splácania dlhov v určenej miere. V máji 2018 bolo 95,11 % osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 4,89 % ich bolo vyhlásených na majetok podnikajúcich fyzických osôb.

Z celkového počtu osobných bankrotov v máji 2018 ich pripadalo 844 na mužov (60,72 %) a 546 na ženy (39,28 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s 261 osobnými bankrotmi boli muži vo veku 40 – 49 rokov; v tom istom vekovom rozhraní bolo aj najviac žien – so 190 osobnými bankrotmi.


   

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -