Súkromní vlastníci lesov chcú za obvinenie z korupcie od Fecka ospravedlnenie

  0
  Martin Fecko ako tieňový minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Autor: TASR)

  “Týmto vyjadrením zneuctil nielen poctivú prácu členov výborov a dozorných rád pozemkových spoločenstiev a odborných lesných hospodárov, ale priamo obvinil aj vlastníkov lesov z korupčného správania,” píše sa vo vyhlásení, podpísanom predsedom banskobystrického spoločenstva Martinom Kvakom. 

  Podľa Kvaka práve pozemkové spoločenstvá združujú drobných vlastníkov lesov, ktoré sú piliermi stability slovenského vidieka. Nielenže poskytujú prácu pre miestnych obyvateľov, ale svojím aktívnym obhospodarovaním lesov umožňujú plnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych funkcií lesov.

  “Združenie očakáva, že pán poslanec svojou prácou v NR SR bude napomáhať rozvoju vidieka a nebude prezentovať nepodložené obvinenia, a tým prispievať k šíreniu negatívneho obrazu o obhospodarovaní lesov na Slovensku. Pokiaľ jestvujú podozrenia na aktivity, ktoré sa prezentovali na tlačovej besede, tak je jeho povinnosťou ich oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Pokiaľ tak neurobil, nemá morálne právo sa takto vyjadrovať a predstavenstvo Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja očakáva jeho verejné ospravedlnenie sa poctivým majiteľom a obhospodarovateľom lesov,” píše sa v závere vyhlásenia.

  ZVSaSL Banskobystrického kraja zastrešuje tisíce vlastníkov lesov, ktorí dohromady obhospodarujú okolo 35.000 hektárov pozemkov v regióne stredného Slovenska.

  Podľa vyjadrení poslancov NR SR za hnutie OĽaNO Fecka a Veroniky Remišovej, ktoré odzneli na spomínanej tlačovej besede, treba súčasný zákon o lesoch novelizovať. Zmeniť by sa mala definícia pojmu kalamita, aby sa predišlo drancovaniu lesov. Lesného hospodára by mal platiť štát, nie vlastník lesa. 

  Pri súčasnej definícii kalamity podľa Fecka môže byť z lesa vyťažené množstvo dreva na základe tzv. kalamity, ktorú si “na počkanie urobí lesný hospodár alebo vlastník”. “Navrhujeme preto, aby do siedmich, respektíve 30 dní, boli nahlásené všetky kalamity, ktoré vlastník alebo lesný hospodár objaví, aby nemohlo prakticky dochádzať k nahlasovaniu akýchsi pofidérnych kalamít. Robíme zásadnú zmenu, že kalamitou je všetko, čo sa zistí. Každá kalamita, veľká či malá, sa bude musieť ohlasovať,” priblížil Fecko.

  - Reklama -