Nočný primátor či stavebný ombudsman? Vallo chce meniť Bratislavu

  0
  Matúš Vallo (Autor: TASR)

  V oblasti dopravy považuje nový primátor Matúš Vallo za dôležité znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov. Kvalitnejšou alternatívou k jazde autom by mala byť lepšia MHD, bezpečnejšia cyklodoprava a pohodlnejší pohyb chodcov.

  Lepšiu MHD chce Vallo zabezpečiť preferenciou na križovatkách, bus pruhmi, častejšími intervalmi aj novými expresnými linkami, ktorými sa obyvatelia dostanú z jednej časti mesta do druhej s nižším počtom prestupov a v špičke rýchlejšie než autom. Mesto by malo dobudovať električkovú trať v Petržalke, zmodernizovať existujúce trate, predĺžiť električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zaviesť električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.

  V oblasti výstavby chce Matúš Vallo obrátiť nerovný vzťah developerov a mesta. Mal by sa zmeniť a spoplatniť proces vydávania záväzného stanoviska mesta k developerským projektom, aby mal jasné a transparentné pravidlá a nevytváral priestor na korupciu a nedôveru. Vallo plánuje zriadiť Kanceláriu ombudsmana pre stavebnú činnosť. Ten ľuďom odborne poradí v prípadoch, keď sa budú cítiť negatívne ovplyvnení stavebnou činnosťou vo svojom okolí. Potrebujeme zriadiť ombudsmana pre túto oblasť, kde sa budú môcť ľudia opýtať na ich okolie, aký je tam územný plán, prípadne informovať, čo sa okolo nich deje a či je to v súlade s územným plánom. Takáto kancelária by bola súčasťou väčšieho celku – Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácie,” uviedol Vallo v predvolebnom rozhovore pre TASR.

  Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) bude mestskou organizáciou a zároveň pracoviskom v oblasti urbanizmu, architektúry, rozvoja, tvorby a správy mesta. Rovnako by sa mala začať intenzívna príprava nového územného plánu a územných plánov zón, čo je však podľa Valla práca na šesť až osem rokov.

  Verejné práce v rukách mesta

  V sociálnej oblasti chce nový primátor zlepšiť kvalitu aj dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov. V súčasnosti podľa prognóz a odporúčaní potrebuje mesto cez 5000 opatrovateľských miest, no reálne ich má čosi cez 1000,” uviedol Vallo pre TASR.

  Pribudnúť by v meste malo 1000 nových lavičiek. Výrazne sa tiež zvýši počet dostupných nájomných bytov.

  V oblasti životného prostredia má Matúš Vallo v pláne zasadiť alebo presadiť 10 000 stromov a kríkov a vytvoriť tri nové mestské aleje. Chce skvalitniť systém zberu a triedenia odpadu, najmä plastov. S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu mesta má primátor v pláne zriadiť celomestskú akciovú spoločnosť, do ktorej budú môcť pristúpiť aj mestské časti. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), a tiež zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách.

  Napokon Vallo navrhuje niekoľko noviniek v oblasti spravovania mesta: Ako primátor budem v neustálom kontakte s Bratislavčanmi a minimálne raz do mesiaca budem úradovať v mobilnej kancelárii otvorenej pre verejnosť, vždy v inej mestskej štvrti,” avizoval Vallo.

  Riadiace funkcie, vrátane manažovania mestských firiem, by mali obsadiť profesionáli, ktorí prejdú transparentným výberovým konaním. Už v prvom polroku sa začne protikorupčný audit.

  Novinkou by mala byť neformálna pozícia nočného primátora (night mayor) zodpovedného za starostlivosť o mesto v nočných hodinách. Medzi jeho kompetencie bude patriť prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, eliminovanie hluku a rušenia nočného pokoja. Vo Vallovom programe sa tiež uvádza: Vykonáme audit reklamných plôch, ktorých významná časť je umiestnená na pozemkoch mesta a ukončíme ich nájomné zmluvy.”

  Nový štýl riadenia

  Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a odborník na verejnú správu Michal Kaliňák očakáva, že Vallov štýl politiky bude úplne iný, než na aký sme boli doteraz zvyknutí. „Očakávam, že na konci volebného obdobia, keď jeho štýl politiky bude iný, urobí verejnú prezentáciu všetkých dosiahnutých vecí zo svojho volebného programu. A zároveň, že už do 100 dní, od kedy zloží sľub, budeme poznať koalíciu, ktorá ho v zastupiteľstve podporuje,“ hovorí. Podľa neho je to dôležité preto, aby Bratislavčania na konci volebného obdobia poznali výsledky primátorovej práce, ktoré si budú zároveň schopní stotožniť s konkrétnymi ľuďmi.

  Na margo plánu nového primátora vytvoriť kanceláriu ombudsmana pre stavebnú činnosť Kaliňák hovorí, že to síce nie je zlý nápad, ale ani priorita. Bratislava má totiž podľa neho dnes množstvo problémov v rámci pôsobnosti už existujúcich inštitúcií. „Ísť do takýchto aktivít je fajn, ale zrejme až v čase, keď bude mať mesto vyriešené základné veci vo vzťahu k územnému plánu, bytovej politike, pozemkov a podobne. Väčší osoh pre Bratislavu by podľa neho v súčasnej situácii prinieslo najmä zvýšenie počtu nájomných bytov.

  Hovorca ZMOS a odborník na verejnú správu Michal Kaliňák Zdroj: TASR

  Veľmi pozitívne odborník vníma plán zriadenia celomestskej akciovej spoločnosti. „To, že mesto vykonáva verejnoprospešné činnosti ako úprava zelene, starostlivosť o komunikácie či riešenie situácie s odpadom vo vlastnej réžii, má hneď niekoľko prínosov,“ vyzdvihuje. Ako príklad uvádza ekonomický a socio-ekonomický rozmer. „Verejné služby sa nemerajú ziskom, ale kvalitou a rozsahom. To znamená, že mesto bude mať priamy dosah na cenotvorbu a efektivitu. Mesto zároveň dokáže vytvoriť pracovné miesta aj pre ľudí zo slabších ekonomických pomerov a bez dostatočných zručností a dať im stabilnú prácu a budovať pracovné návyky,“ vysvetľuje. „Je to veľmi správny krok, ktorým samosprávy dokážu aktívne formovať lokálnu hospodársku politiku,“ zhrnul Kaliňák.

  Hovorca ZMOS sa vyjadril aj k úmyslu zavedenia neformálnej pozície takzvaného „nočného primátora“. „Netuším, do akej miery toto môže mať reálny prínos, ale možno by bolo omnoho lepšie, keby Bratislava skúsila uvažovať nad cestou metropolitnej polície, kde by pôsobili miestni pochôdzkari, ktorí poznajú svoje ulice a rovnako ľudia poznajú ich,“ uvažuje Kaliňák. Takýmto opatrením by sa podľa neho dala dosiahnuť vyššia bezpečnosť a lepší verejný poriadok aj v metských častiach. Problém súčasnej mestskej polície vidí odborník najmä v nízkych počtoch príslušníkov zapríčinených jednak nedostatočnou atraktivitou tejto práce, ale aj zlým finančným ohodnotením.

  Autor: TASR/DF

   

  - Reklama -