UMB: Komisia považuje medializované rigorózne práce za zlyhanie na oboch stranách

  0
  Na snímke zasadnutie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v piatok 11. januára 2019. (Autor: TASR)

  Vo svojej podrobnej správe zverejnenej po zasadnutí AS na webovej stránke UMB komisia uvádza: “Po porovnaní rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka s uvedenými zdrojmi sme zistili, že 63 strán z celkového počtu 72 strán vykazuje vysokú mieru zhody s uvedenými zdrojmi. Práca JUDr. Andreja Danka obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre len mierne upravené, prevažná väčšina jej častí vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov.”

  Pri medializovaných rigoróznych prácach časť viny nesie aj univerzita

  V ďalšom medializovanom prípade práce JUDr. Daniela Pisáka komisia konštatovala: “Z celkového počtu 74 strán sme našli zhodu so zdrojmi na 64 stranách. Rovnako ako práca JUDr. Andreja Danka obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov.”

  Podľa správy komisie sa obe práce obsahovo vo veľkej miere zhodujú, až na menšie odlišnosti napríklad v slovách alebo slovných spojeniach. “Pravidlá nastavené pred rokmi vo vnútornom systéme univerzity neboli porušené. Pri medializovaných rigoróznych prácach časť viny nesie aj univerzita ako inštitúcia v tom smere, že v tom čase nemala presne určené pravidlá akademického publikovania, ktoré by boli pre všetkých záväzné, takže ich vymáhanie logicky nie je možné,” zdôraznil v piatok Hužvár.

  Podporujeme legislatívne iniciatívy na možnosť odoberania titulov

  AS v tejto súvislosti prijal tiež uznesenie, v ktorom reflektuje, čo sa v minulosti udialo a v mene univerzity preberá zodpovednosť za prípady porušovania akademickej etiky pri publikovaní rigoróznych prác na Právnickej fakulte UMB, ktoré boli preukázané.

  “Senát sa obracia smerom k manažmentu UMB a akademickej obci a žiada dôsledné preverenie opatrení, ktoré boli medzičasom prijaté na zabránenie takýmto situáciám. Členov akademickej obce, najmä učiteľov a výskumných pracovníkov, bude žiadať o to, aby dôsledne dodržiavali pravidlá akademickej etiky a aby išli našim študentom a rigorozantom osobným príkladom,” konštatoval Hužvár.

  Jedno z uznesení AS sa týka i celkového kontextu, v ktorom pracujú verejné vysoké školy v súčasnosti. “Podporujeme legislatívne iniciatívy na možnosť odoberania titulov, ale zároveň konštatujeme, aby táto možnosť bola výlučne v právomoci vysokej školy, ktorá titul udelila, samozrejme, s možnosťou následného preskúmania súdov,” dodal Hužvár.

  AS v piatok nezverejnil mená ľudí, ktorí sa priamo zúčastnili na rigoróznych konaniach v medializovaných prípadoch. “Nie sú v súčasnosti v pracovnom pomere so žiadnou verejnou školou na Slovensku. Jeden z nich už nežije,” poznamenal Hužvár.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu