Splnomocnenec Á.Ravasz: Prestupné bývanie nie je o rozdávaní bytov

  0
  Ábel Ravasz. (Autor: pk)

  Klient sa najprv nasťahuje do nejakej formy krízového bývania, kde s ním denne pracuje asistent bývania. “Sprevádza rodinu od základného bývania s intenzívnym sociálnym prístupom až po vyššie stupne s menej intenzívnou sociálnou podporou. Klient sa učí finančnému hospodáreniu, starostlivosti o údržbu bytu a spoločných priestorov,” priblížil splnomocnenec Ravasz.

  Nasleduje druhá forma, tréningové bývanie. Asistent potom chodí do rodiny niekoľkokrát týždenne, sleduje situáciu, či si rodičia hľadajú prácu, platia šeky a deti chodia pravidelne do školy. “Dlhodobým cieľom je umožniť domácnostiam vstúpiť na otvorený trh s bývaním, prostredníctvom nájdenia si komerčného nájomného bytu, alebo svojpomocnej výstavby rodinného domčeka,” konštatoval.

  Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity informoval, že oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú mestá a obce, ktoré sú v Atlase rómskych komunít. Ďalej sú to mimovládne a neziskové organizácie, ktoré budú projekt prestupného bývania realizovať pre obec. 

  Prvé hodnotiace kolo výzvy má uzávierku 18. marca 2019, 2. kolo je vyhlásené do 1. júla 2019. Zo zdrojov Európskej únie je na túto výzvu vyčlenených 45 miliónov eur a zo štátneho rozpočtu niečo vyše 5 miliónov eur.

  - Reklama -