Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva vraj dehonestuje praktické sestry

    0
    Marián Petko (Autor: TASR)

     “Budeme žiadať ministerstvo zdravotníctva, aby zvážilo jej odvolanie, pretože jej vyjadrenia sú v rozpore s koncepciou rozvoja ošetrovateľstva MZ SR,” hovorí Petko. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová zareagovala, že skúsenosti a publikované vedecké práce jasne dokazujú, že vyššie vzdelanie a vyšší počet sestier v nemocniciach majú priamy súvis s prežívaním pacientov po operačných výkonoch. ANS sa podľa nej snaží verejnosti podsúvať názor, že menej vzdelaná praktická sestra, ktorá absolvovala 2160 až 2368 hodín odbornej prípravy, je rovnako kompetentná realizovať činnosti sestry, ktorá absolvovala 4600 hodín. Nedostatok vzdelaných sestier bude mať podľa SKSaPA za následok zníženie kvality ošetrovateľskej starostlivosti.

    Člen Rady SKSaPA Milan Laurinc zdôraznil, že Gondárová-Vyhničková je erudovaná odborníčka so 40-ročnou praxou. “Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si plne stojí za hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo a vyzýva ministerku Kalavskú, aby sa nenechala ovplyvňovať a nenechala si diktovať, kto jej bude poskytovať odborné rady a stanoviská týkajúce sa odboru ošetrovateľstva,” uviedla SKSaPA v stanovisku.

    - Reklama -