Nemecká ekonomika je v problémoch a môže stiahnuť aj Slovensko

  0
  Angela Merkelová a Peter Pellegrini. (Autor: TASR)

  Informácie o problémoch nemeckej ekonomiky sú podľa Klubu 500 pre Slovensko alarmujúce, keďže je na ňu veľmi naviazaná. “Viac ako pätina (20,6 %) slovenskej produkcie v ročnej hodnote 15,42 miliardy eur smeruje práve do Nemecka. Nemecké firmy na Slovensku zamestnávajú 132.000 ľudí a preinvestovali tu viac ako 7,4 miliardy eur,” vyčíslil Klub 500 s tým, že prvým varovným signálom je aktuálna optimalizácia vo Volkswagene Slovakia.

  Podľa Klubu 500 je tak potrebné zabrániť opakovaniu krízového scenára z rokov 2008 – 2009. Viaceré nemecké firmy na Slovensku vtedy pod vplyvom vládnych zásahov a ochrany domácej zamestnanosti sťahovali objednávky a produkciu do materských podnikov v Nemecku. “Je nevyhnutné, aby vláda urýchlila prijatie účinných opatrení na zvýšenie investícií do produktivity a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Podniky musia investovať do inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou,” podotkol Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

  Vláda SR by si zároveň podľa združenia mala uvedomiť vážnosť situácie a pripraviť súbor opatrení, podobne, ako boli spracované nemeckou vládou, smerom k posilneniu konkurencieschopnosti priemyslu a udržaniu zamestnanosti. “Pokiaľ hovoríme o dlhodobých investíciách, zdôrazňujeme obdobie päť a viac rokov s tým, že každá jedna takáto investícia by mala byť predmetom osobitného posúdenia. Je potrebné zamerať sa na opatrenia počnúc rokom 2019 a na obdobie minimálne do roku 2024,” zdôraznil Klub 500. Vláda by sa tiež podľa združenia mala podrobne venovať výdavkovej časti štátneho rozpočtu.

  Podobný model podpory už funguje aj v ďalších krajinách Európskej únie. Ako príklad združenie uviedlo Španielsko, kde si podniky pri investíciách do inovatívnych technológií môžu uplatniť až 14-percentné daňové zvýhodnenie. V Estónsku zasa platí nulová sadzba dane na reinvestovaný zisk firiem. “Aktuálne môžu priemyselné podniky využívať len tzv. 'superodpočet' na vedu a výskum. Výsledky vedy a výskumu sú však viditeľné až z dlhodobého hľadiska, ale Slovensko potrebuje riešiť aj svoju aktuálnu situáciu,” doplnil Klub 500.

  - Reklama -