nedeľa, 4 decembra, 2022
5 C
Bratislava
ÚvodArénaRezort práce navrhuje zmeny pri vyrovnávacom príplatku starodôchodcov

Rezort práce navrhuje zmeny pri vyrovnávacom príplatku starodôchodcov

Poslanci Mosta-Híd Irén Sárközy a Peter Antal chcú novelou dosiahnuť, aby nárok na vyrovnávací príplatok malo viac starodôchodcov. Reagujú tak aj na prax Najvyššieho súdu SR pri rozhodovaní sporov týkajúcich sa starobného dôchodku. Navrhujú znížiť potrebný počet rokov československých období dôchodkového poistenia z najmenej 25 rokov na 15 rokov.

Zásadnú pripomienku mala Kancelária verejného ochrancu práv

Ministerstvo práce súhlasí s tým, že je potrebné zosúladiť právnu úpravu vyrovnávacieho príplatku s rozhodovaním súdu, nesúhlasí však s úpravou, ako navrhujú poslanci. Rezort trvá na tom, aby boli tieto zmeny v súlade s aktuálnym vývojom aplikačnej praxe a aby rešpektovali ustálenú judikatúru. Dosiahnuť to chce vypustením právnej úpravy vyrovnávacieho príplatku a zavedením určovania sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistencov, ktorí pred rozdelením ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný dôchodok podľa zákonov Českej republiky.

“Navrhuje sa právna úprava určenia sumy starobného dôchodku poistencov, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a po rozdelení ČSFR získali najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,” priblížilo ministerstvo práce. Odporúča vláde, aby poslaneckú novelu schválila s jej pripomienkami. Tie podporila napríklad Konfederácia odborových zväzov.

Zásadnú pripomienku k novele mala Kancelária verejného ochrancu práv, podľa ktorej je potrebné prijať takú zmenu zákona, ktorá zabezpečí dorovnanie dôchodku všetkým dôchodcom, ktorí boli dôchodkovo poistení počas spoločného štátu. “Zároveň je potrebné dorovnať všetky druhy dôchodkov, teda nie len starobné a predčasné starobné dôchodky, ale aj dôchodky invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské,” upozornila kancelária s tým, že osobitne je dôležité, aby bolo dorovnanie dôchodku priznané aj v tých prípadoch, keď v Českej republike nebol za československé obdobie dôchodkového poistenia priznaný dôchodok.

Rezort práce upozorňuje na vyššie výdavky

“Takýchto prípadov sa v praxi vyskytlo viac, išlo najmä o invalidné osoby, ktoré nesplnili podľa českých právnych predpisov podmienku získania stanoveného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia pre vznik nároku na invalidný dôchodok,” upozornila kancelária. Títo ľudia potom poberajú iba slovenský dôchodok za slovenskú dobu poistenia v minimálnej výške a v Českej republike nemajú šancu splniť podmienky pre vznik nároku na invalidný dôchodok.

Ministerstvo práce uviedlo, že v súčasnosti výdavky na vyrovnávací príplatok dosahujú 0,8 milióna eur a sú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Prijatie novely so zmenami, ktoré navrhuje ministerstvo, sa však podpíše ešte pod vyššie výdavky ako pôvodný poslanecký návrh. Podľa ministerstva totiž jeho návrh ešte výraznejšie rozširuje okruh dotknutých osôb. “Vzhľadom na to, že vyrovnávací príplatok na základe zmien navrhnutých ministerstvom bude súčasťou osobitného určovania sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, financovaných z prostriedkov Sociálnej poisťovne, dôjde v rámci štátneho rozpočtu k čiastočnému zníženiu výdavkov na túto dávku,” dodalo ministerstvo.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -