štvrtok, 1 decembra, 2022
1.8 C
Bratislava
ÚvodArénaNa boj proti obchodovaniu s ľuďmi išlo vyše 1,4 milióna eur, informuje...

Na boj proti obchodovaniu s ľuďmi išlo vyše 1,4 milióna eur, informuje rezort vnútra

Peniaze išli napríklad na financovanie mimovládnych organizácií participujúcich na realizácii programu, na účasť na konferenciách, realizáciu propagácie Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, vydávanie propagačných materiálov či školiace aktivity. Časť financií sa použila na prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Tá podľa rezortu funguje nepretržite na čísle 0800 800 818.

Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 až 2018 definoval strategické ciele, konkrétne ciele a aktivity. “Celkom bolo zadefinovaných 71 úloh, z toho 52 úloh s termínom plnenia – priebežne (termín plnenia nebol určený) a 19 úloh bolo termínovaných. Počas rokov 2015 až 2018 bolo 70 úloh splnených a 1 úloha splnená čiastočne,” ozrejmil rezort.

K zníženiu kriminality v oblasti obchodovania s ľuďmi podľa rezortu môžu prispieť aj pravidelné kontroly u zamestnávateľov či v agentúrach sprostredkúvajúcich prácu. Organizované preventívne akcie v rámci národného programu sa orientovali napríklad na marginalizované komunity, ktoré sú podľa ministerstva ohrozené rizikom nútenej práce, ale aj na študentov a ďalšie špecifické skupiny.

Program nadväzoval na Národný program z rokov 2011 – 2014. Zameriaval sa na podporu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie poskytovania priamej pomoci obetiam v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi a záväzkami SR v tejto oblasti.

Vláda v novembri minulého roka schválila pokračovanie národného programu aj na obdobie 2019-2023. Chce tak zaviesť koordinovaný a komplexný systém, ktorý by mal pomôcť znižovať trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -