Rezort financií zaplatí za nákup 36,1 milióna eur. Bez DPH

  0
  Ilustračná foto. (Autor: pexels.com)

  Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov, konkrétne firmám Sevitech, Ditec, InterWay, alfa Base a Tempest. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena. 

  “Cieľom je uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku produktov Oracle a služieb podpory na dobu 36 mesiacov. Priamym dôsledkom uzatvorenia rámcovej dohody nebude povinnosť, ale možnosť verejného obstarávateľa obstarať v následných procesných krokoch produkty a služby, ktoré budú po dobu jej trvania požadované ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,” uvádza sa vo vestníku.

  Časť zákazky môže byť v priebehu trvania centrálnej rámcovej dohody financovaná prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Tlačový odbor rezortu financií uviedol, že výsledkom verejného obstarávania je Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich, ktorú MF SR ako centrálny obstarávateľ získalo na základe politiky centrálneho prístupu k nákupu produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením licenčného pokrytia IKT.

  “Politika centrálneho prístupu k nákupu produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením licenčného pokrytia IKT zabezpečí pre orgány verejnej moci, ktoré sa aktívne zapoja, efektívne, hospodárne a účelné plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o správe majetku štátu, ako i zákona o informačných technológiách vo verejnej správe,” priblížil tlačový odbor s tým, že poskytovatelia, ktorí tender vyhrali, budú medzi sebou súťažiť formou elektronickej aukcie o jednotlivé čiastkové plnenia.

  - Reklama -