V tomto sme svetoví, upozorňuje Národné centrum zdravotníckych informácií

  0
  Ilustračná snímka (Autor: TASR)

  “V posledných rokoch sa NOR SR však stretáva s nedostatočnou hlásnou disciplínou zo strany spravodajských jednotiek, čo má za následok komplikovanejšie spracovanie s následným oneskorením publikovania výstupov,” uviedlo NCZI, pričom spresnilo, že NOR SR je jeho súčasťou.

  Úlohou onkologického registra je zber údajov, ich spracovanie, verifikácia, dopĺňanie, analýza dát, interpretácia a publikovanie výstupov. Podľa národného centra sú všetky tieto činnosti súčasťou jedného špecializovaného procesu a vzájomne na seba nadväzujú.

  NOR SR tiež spracúva vybrané epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s onkologickými ochoreniami a údaje o zomrelých pacientoch s onkologickými ochoreniami. NOR SR existuje už od roku 1976. Údaje však spätne spracoval, preto má k dispozícii údaju od roku 1968.

  Umožňuje preto sledovanie geografických a časových trendov výskytu onkologických ochorení “vo vysokej kvalite” a “objektivite”.

  Úlohou registra je viesť doživotnú, dlhodobú evidenciu onkologických pacientov zo Slovenskej republiky, dopĺňať údaje o chorom a jeho chorobe, s rešpektovaním medzinárodne akceptovaných klasifikačných systémov.

  - Reklama -