Petícia: Návrhy na zmenu územného plánu v procese Zmien a doplnkov č. 16/2019 územného plánu mesta Prešov

0
Prešov - ilustračná snímka (Autor: TASR)

ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ZMIEN

1.) “Lesopark mesta Prešov” – rekreácia ako hlavná funkcia mestských lesov
2.) Bytové domy ako neprípustná funkcia v regulatívoch rodinných domov
3.) Väčšie odstupy budov na bývanie podľa odporúčania normy STN 73 4301
4.) Posilniť bývanie v regulatívoch rodinných domov prielukami

Konkrétne znenie a odôvodnenie navrhovaných zmien je dostupné online: TU

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -