sobota, 26 novembra, 2022
9.5 C
Bratislava
ÚvodArénaSmerák Tomáš pripúšťa diskusiu o vzorci pri minimálnej mzde

Smerák Tomáš pripúšťa diskusiu o vzorci pri minimálnej mzde

Tripartita v pondelok prerokovala návrh poslancov Smeru-SD, podľa ktorého stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov.

Tripartita sa nevie zhodnúť s poslancami na forme vzorca

Teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca.

Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR, zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda má byť 60 % tejto sumy.

Zamestnávatelia predkladateľom vyčítajú, že návrh do parlamentu predložili bez komunikácie so sociálnymi partnermi.

“Všetci sociálni partneri oceňujú, že bude zachovaný dialóg medzi sociálnymi partnermi, a zhodli sme sa na tom, že je dobré, že sa zavádza vzorec na výpočet minimálnej mzdy, lebo bude predvídateľná,” priblížil Tomáš.

Tripartita sa však nevie zhodnúť s poslancami na forme vzorca.

“O tom som sľúbil ešte diskusiu. Ale po vypočutí argumentov z oboch strán zatiaľ nevidím dôvod, prečo by sme niečo na danom vzorci mali meniť. Len pripúšťam o tom diskusiu, že zamestnávatelia môžu predložiť ešte svoje návrhy,” podotkol Tomáš.

Diskutujú o možnom odpojení príplatkov za prácu

Asociácia priemyselných zväzov je napríklad presvedčená, že schválenie návrhu zákona a zavedenie vzorca na stanovenie výšky minimálnej vo výške 60 % z priemernej nominálnej mzdy zamestnanca by bol pre ďalší vývoj hospodárstva na Slovensku jednoznačným hazardom.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a podobne aj Združenie miest a obcí Slovenska žiadajú, aby vzorec zohľadňoval širší okruh veličín, ako sú rast produktivity práce, vývoj zamestnanosti, inflácia či rast HDP.

“Vzorec v navrhovanej podobe vychádza z arbitrárne stanovenej hodnoty 60 % zo sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca. Takýto pomer pritom nedosahujú ani rozvinutejšie európske ekonomiky,” uviedla RÚZ

S poslaneckým návrhom zásadne nesúhlasí ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Je presvedčená, že novela znefunkční účinný a reálne fungujúci sociálny dialóg.

“Tvrdenie predkladateľov, že navrhované znenie ponecháva zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov autonómiu, pokiaľ ide o rokovanie a dohodu, je iba čisto formálne, keďže prijatím návrhu by došlo k zásadnému zvýhodneniu sociálneho partnera na strane zamestnancov,” uviedla v stanovisku na rokovanie tripartity AZZZ SR.

Tomáš tiež uviedol, že poslanci diskutujú o možnom odpojení príplatkov za prácu od minimálnej mzdy.

“To v tejto chvíli nemôžem pripustiť, ale jediné, čo môžem pripustiť, je, že o tom diskutujeme. Uvidíme po rôznych prepočtoch, aké bude finále,” dodal Tomáš.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -