Slovensku sa nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Áno, sú to správne čísla, potvrdil Kamenický

  0
  Ladislav Kamenický (Autor: TASR)

  Slovensku sa v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Deficit verejných financií by mal dosiahnuť 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). V budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP.

  Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. AZZZ SR nesúhlasí zásadne s návrhom rozpočtu, ktorý jej zaslalo Ministerstvo financií (MF) SR.

  Zo stanoviska AZZZ SR k návrhu rozpočtu vyplýva, že vláde sa nepodarí v tomto roku dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ako počítala v schválenom rozpočte na rok 2019.

  Schodok má byť aj v budúcom roku, vyrovnaný rozpočet má byť dosiahnutý až v roku 2021 a 2022. Minister financií Ladislav Kamenický na ekonomickom fóre Tatra summit nechcel bližšie komentovať návrh rozpočtu.

  “Vyjadrím sa k tomu v pondelok. Áno, sú to správne čísla, treba ich nejakým spôsobom aj okomentovať,” uviedol pre médiá Kamenický.

  V návrhu rozpočtu sú na príjmovej ako aj výdavkovej strane zapracované zámery vlády realizované prostredníctvom viacerých opatrení, ako aj ďalšie schválené alebo pripravované legislatívne zmeny.

  Oproti Programu stability došlo k úprave cieľa na úroveň 0,49 % HDP, pričom na jeho dosiahnutie bolo potrebné prijať aj reštriktívne opatrenia vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Ich celkový objem predstavuje 475,6 milióna eur.

  V rámci osobných výdavkov kapitol štátneho rozpočtu došlo k zníženiu o 29,2 milióna eur, v oblasti prevádzky došlo k zníženiu výdavkov kapitol štátneho rozpočtu o 238,3 milióna eur a v projektoch financovaných zo štátneho rozpočtu sa znížil objem výdavkov o 208,1 milióna eur.

  Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p.b.) HDP.

  Na konci horizontu tak rozpočet verejnej správy očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP.

  “Pri výhľadovom cieli vyrovnaného hospodárenia verejnej správy od roku 2021 sa predpokladá postupný nárast primárneho prebytku k jednému percentu HDP,” uvádza sa v stanovisku AZZZ SR.

  Rovnako ako po minulé roky, aj budúcoročný rozpočet počíta s rezervami. Má byť v objeme 250 miliónov eur.

  Slúžiť má na vykrytie výdavkov na podporu stravovania v školách na podporu výchovy k stravovacím návykom detí, na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, na príspevky za zásluhy v športovej oblasti a na zriadenie Fondu na podporu športu.

  Ďalšími titulmi sú výdavky týkajúce sa pozemkových úprav a dotačných nástrojov na podporu v poľnohospodárstve a výdavky súvisiace s novelou zákona o e-Governmente.

  Výdavkovú stranu rozpočtu významne ovplyvnili opatrenia týkajúce sa odmeňovania vo verejnej správe, ale aj zvýšenie platov učiteľov. Výdavky rastú aj v oblasti verejného zdravotného poistenia, ale aj v sociálnej oblasti.

  Návrh rozpočtu počíta aj s prostriedkami na prípravu a realizáciu sčítania obyvateľov domov a bytov, ako aj parlamentných volieb.

  Rast slovenského hospodárstva by mal v tomto roku spomaliť na 2,4 % HDP, a to najmä pre slabší výkon eurozóny. “Vlažnejší výkon ekonomiky bude pokračovať aj v roku 2020, pričom rast HDP dosiahne 2,3 %,” priblížil rezort financií.

  Zamestnanosť sa v budúcom roku udrží na rovnakej úrovni. “Miera nezamestnanosti zopakuje tohtoročné historické minimum na úrovni 5,8 % a vo zvyšku prognózovaného obdobia bude stabilná,” uvádza sa v návrhu rozpočtu.

  Priemerná nominálna mzda v budúcom roku stúpne o 4,7 % a dosiahne hodnotu 1139 eur.

  - Reklama -