utorok, 29 novembra, 2022
2.2 C
Bratislava
ÚvodArénaMinisterstvá, prezidentka, SIS a ďalšie úrady: Takto si podelia miliardy z rozpočtu

Ministerstvá, prezidentka, SIS a ďalšie úrady: Takto si podelia miliardy z rozpočtu

Koľko peňazí z rozpočtu sa im ujde a na čo ich chcú minúť? V nasledujúcich riadkoch zistíte, kam potečú miliardy eur na základe aktuálneho návrhu rozpočtu verejnej správy.

Rašiho úrad bude mať k dispozícii 35,5 milióna

Kapitola Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) bude mať v roku 2020 k dispozícii celkové výdavky vo výške 35,5 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 viac o 25,1 milióna eur.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 6,5 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 2,92 milióna eur. 

V limite osobných výdavkov je premietnutý dopočet 10 % valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a 10 % valorizácie na rok 2020.

K nárastu dochádza aj v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, delimitácie oblasti regionálneho rozvoja z kapitoly Úradu vlády SR a v dôsledku zabezpečenia novej legislatívy.

Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2020 v sume 8,84 milióna eur je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 4,71 milióna eur, najmä v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, uskutočnenej delimitácie agendy regionálneho rozvoja a premietnutia vplyvu novoprijatej legislatívy.

Na snímke Richard Raši, ktorý šéfuje Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zdroj: TASR

Bežné transfery na rok 2020, rozpočtované v sume 19,5 milióna eur, medziročne rastú o 19,2 milióna eur. Tento nárast je spôsobený novou agendou, ako aj presunom kompetencií a prislúchajúcich prostriedkov z kapitoly Úradu vlády SR.

Najväčší podiel na náraste má delimitácia príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) a delimitácia bežných transferov v súvislosti s agendou regionálneho rozvoja, pričom obe oblasti boli doposiaľ v kompetencii Úradu vlády SR.

Nárast je zaznamenaný aj v súvislosti s vládou schválenou podporou projektov experimentálneho vývoja a inovácií slovenskej inovačnej diplomacie.

Kapitálové výdavky sú na rok 2020 rozpočtované na úrovni 701.000 eur a medziročne klesajú o 1,74 milióna eur.

Pokles je spôsobený jednorazovými výdavkami na informačné systémy v roku 2019, ktoré sa do ďalších rokov nepremietli. Kapitálové výdavky budú použité na informačné systémy, ktoré kapitola spravuje.

Richterove ministerstvo si polepší

Ministerstvo práce by malo dostať v budúcom roku z rozpočtu viac finančných prostriedkov. Celkové výdavky kapitoly rezortu práce v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok vzrastú o 23,8 %, celkovo dosiahnu 2,85 miliardy eur.

Prostriedky zo zdrojov Európskej únie vrátane spolufinancovania medziročne vzrastú o 133 miliónov eur. Rozpočtové zdroje kapitoly sa na budúci rok navrhujú v objeme 2,62 miliardy eur.

Ján Richter, minister práce a sociálnych vecí. Zdroj: TASR

V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok stúpnu o 18,7 %. Nárast je spôsobený najmä vplyvom novelizácie zákona o prídavku na dieťa, keďže rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských pomôcok.

Zvýšenie taktiež súvisí s novelizáciou zákonov o rodičovskom príspevku, peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vianočnom príspevku a sociálnych službách.

“Tri výdavkovo najväčšie programy sa zameriavajú na sociálnu inklúziu, hlavne na podporu rodiny, pomoc v hmotnej núdzi a kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aktívne opatrenia trhu práce a tvorbu a implementáciu politík,” uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Najviac zdrojov má ísť na sociálnu inklúziu, na ktorú je vyčlenených 2,37 miliardy eur, na politiky zamestnanosti má smerovať 258,6 milióna eur, na inštitucionálnu podporu 203,9 milióna eur a na informačné technológie je vyčlenených 18,5 milióna eur.

Zdravotnícky rezort predpokladá príjem 5.49 miliardy

Slovenské zdravotníctvo by malo mať na budúci rok opäť viac peňazí. Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 5,42 miliardy eur s medziročným rastom 319,1 milióna eur. 

“Zdravotníctvo musí byť prioritou slovenskej verejnej politiky pre potenciál zlepšenia blahobytu občanov, veľkosť sektora aj slabé výsledky. Slovenské zdravotníctvo je druhá najväčšia výdavková položka verejných financií, jeho výsledky však výrazne zaostávajú za porovnateľnými krajinami,” píše sa v materiáli.

Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Zdroj: TASR

Zdroje v zdravotníctve medziročne narastú o 6,26 percenta oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. “Ide najmä o príjmy od ekonomicky aktívnych osôb a z poistného plateného štátom,” priblížilo ministerstvo financií.

Výdavky na platbu za poistencov štátu by mali byť v objeme 1,13 miliardy eur. V roku 2020 sa zavedie vecné členenie výdavkov vo verejnom zdravotnom poistení.

Stabilita vo financovaní sa zabezpečí určovaním celkových verejných výdavkov na zdravotníctvo. 

Ročná suma poistného plateného štátom bude od 1. januára budúceho roka stanovená zákonom o štátnom rozpočte a poistné platené štátom viac nebude naviazané na priemernú mzdu.

“Zmena spôsobu financovania umožní lepšie určovať potrebné výdavky na zdravotníctvo, pretože namiesto arbitrárneho percenta za poistencov štátu, spôsobujúceho nestálosť celkových výdavkov, začína diskusiu od reálnych potrieb rezortu a znižuje prepojenie na ekonomický cyklus,” tvrdí rezort.

Ministerstvo financií tiež poukazuje na nižšiu hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve, ktorú spôsobuje neefektívne rozmiestnenie zdrojov.

“Slovensko má v porovnaní s inými krajinami vysoké výdavky na vyšetrenia u špecialistov, spôsobené nadmerným počtom návštev, a tiež na lieky a na diagnostiku. Sú hlavnými kategóriami výdavkov s priestorom na zefektívnenie. Naopak, primárna starostlivosť, dlhodobá starostlivosť, prevencia a podpora duševného zdravia sú zdrojovo podhodnotené,” konštatuje sa v materiáli. Ten uvádza tiež sériu opatrení na šetrenie finančných zdrojov.

Kapitálové výdavky sa na rok 2020 rozpočtujú vo výške 69,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 30,9 milióna eur.

“Ide o výdavky, ktoré sú určené na pokračovanie obnovy technického vybavenia, výstavby a rekonštrukcie nemocníc,” približuje sa v návrhu.

Agrorezort si príde na 943 miliónov

V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa na rok 2020 rozpočtujú zdroje vo výške 943 miliónov eur, z toho výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu 793 miliónov eur.

Rozpočtové prostriedky kapitoly sa navrhujú vo výške 149 miliónov eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 klesajú o 95,4 milióna eur, teda o 39,1 %. 

 Osobné výdavky sú rozpočtované v sume 56,2 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 11,3 milióna eur, teda o 25,2 %.

Gabriela Matečná, ministerka agrorezortu. Zroj: TASR

Uvedenú zmenu ovplyvnilo najmä premietnutie valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 do nasledujúcich rokov, valorizácie od 1. januára 2020 na úrovni 10 % a vnútorný presun z kategórie tovarov a služieb z dôvodu delimitácie činností diaľkového prieskumu zeme a geoinformatiky z príspevkovej organizácie do aparátu a tiež z dôvodu delimitácie zamestnaneckých miest z príspevkovej organizácie na Pôdohospodársku platobnú agentúru na zabezpečenie administrácie štátnej pomoci v zmysle novely zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v sume 40,2 milióna eur.

Výrazné zníženie zdrojov na tovary a služby je ovplyvnené prijatím zákona, ktorým sa zrušil osobitný odvod obchodných reťazcov rozpočtovaný na rok 2019 v sume 119 milióna eur.

Výdavky na bežné transfery sa na rok 2020 rozpočtujú v sume 50,7 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 413.000 eur v dôsledku zapracovania valorizácie platov zamestnancov príspevkových organizácií.

Objem kapitálových výdavkov sa navrhuje v sume 2,01 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zníženie o 825.000 eur, teda o 29,1 %.

Kapitálové výdavky vo výške 1,2 milióna eur budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie a následnej rekonštrukcie a technického zhodnotenia administratívnych budov, 500.000 eur je vyčlenených na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky, 300.000 eur sa rozpočtuje na obstaranie finančných aktív v oblasti informatizácie rezortu a 6000 eur je určených na úpravu softvéru na zabezpečenie úloh kapitoly vyplývajúcich zo zákona o hospodárskej mobilizácii.

Ministerstvo financií zhltne o vyše 40 percent viac peňazí

Celkové výdavky Ministerstva financií (MF) SR majú v budúcom roku dosiahnuť 592 miliónov eur. V porovnaní s týmto rokom vzrastú o 40,9 %.

Výdavky rezortu rastú z dôvodu nárastu prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 117 miliónov eur a zvýšenia prostriedkov štátneho rozpočtu o 54,5 milióna eur, čo predstavuje 13,5 %.

„Vývoj prostriedkov štátneho rozpočtu ovplyvnil rast bežných výdavkov a pokles kapitálových výdavkov,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický. Zdroj: TASR

Rezort financií zdroje použije najmä na tri oblasti. Na výber daní a cla finančnou správou a reguláciu hazardných hier, informačné technológie financované z rozpočtu a na inštitucionálnu podporu a kontrolu. Výdavky na oblasť bežného výkonu funkcií finančnej správy a oblasť regulácie hazardných hier medziročne rastú o 22,3 %.

“Medziročná zmena výdavkov je ovplyvnená najmä valorizáciou platov, dofinancovaním prevádzkových potrieb finančnej správy, prijatím zákona o finančnej správe, vznikom Úradu pre reguláciu hazardných hier a úsporou výdavkov vyplývajúcich zo zavedenia centrálneho úradného doručovania,” uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Na rok 2020 sú na informačnú spoločnosť rozpočtované výdavky o 117 miliónov eur vyššie v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok. O 13,2 % medziročne klesajú výdavky na informačné technológie.

SIS zaplatí najviac za tovary a služby

Slovenská informačná služba (SIS) má mať v roku 2020 k dispozícii rozpočet vo výške 63,4 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,55 milióna eur (15,6 percenta). 

Riaditeľ SIS Anton Šafárik. Zdroj: TASR

Najväčšou položkou v rozpočte SIS majú byť tovary a služby, ktoré z vyše 60 miliónového rozpočtu zhltnú 59 miliónov eur.

Na kapitálové výdavky tak zostanú štyri milióny, ktoré pôjdu na zabezpečenie modernizácie informačných a komunikačných technológií SIS.

Rezort hospodárstva dostane mene o 120 miliónov

Výdavky Ministerstva hospodárstva (MH) SR by sa mali v budúcom roku znížiť na 309 miliónov eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 pokles o 120 miliónov eur, teda o 27,9 %. 

Dôvodom obmedzenia výdavkov kapitoly MH je podľa predloženého materiálu pokles výdavkov EÚ a spolufinancovania, ktoré je na rok 2020 rozpočtované v sume 83 miliónov eur.

To je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 menej o 119 miliónov eur, teda o 58,9 %.

Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.

V predloženom návrhu mierne, na 226 miliónov eur, poklesli ministerstvu aj rozpočtové zdroje kapitoly. Tie sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 znížili o 484.000 eur, teda o 0,21 %.

Najväčšie výdavky rozpočtovej kapitoly, a to vo výške 117 miliónov eur, by mali tiecť do reštrukturalizácie priemyselných odvetví. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 vzrástla suma na tento účel o 2,5 milióna eur, teda o 2,18 %.

V rámci tejto oblasti sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky na podporu zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky v sume 40 miliónov eur v nadväznosti na novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

O 309.000 eur na 66,2 milióna eur klesá transfer pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý je určený na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, a na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov na likvidáciu jadrových elektrární po skončení sa ich životnosti.

Výdavky v rámci reštrukturalizácie priemyselných odvetví sú tiež smerované do oblasti uhoľného baníctva na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch.

V oblasti rudného baníctva porastú výdavky na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 2,82 milióna eur na 10,7 milióna eur.

Prostriedky sú určené na technické práce na plnenie úloh obsiahnutých v pláne útlmového programu práce, ktorých útlm po dlhoročnej intenzívnej banskej činnosti nebol dokončený, a na zákonné sociálne náklady.

Druhé najvyššie výdavky má rezort naplánované na operačný program Výskum a inovácie a treťou najväčšou výdavkovou položkou predloženého rozpočtu ministerstva sú Investičné projekty a regionálny rozvoj.

Tie by mali mať v prípade schválenia tohto návrhu k dispozícii 56,2 milióna eur. “V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 klesajú o 5,99 milióna eur, pričom sú ovplyvnené aktuálnym vývojom čerpania a požiadavkami na výdavky na investičné projekty,” píše sa v návrhu rozpočtu.

V tejto oblasti sa tiež rozpočtujú výdavky na podporu investície Jaguar Land Rover a výdavky pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v sume 3,71 milióna eur, ktoré sú určené na plnenie stanovených strategických cieľov agentúry na zvýšenie investičnej atraktívnosti SR.

Výdavky na podporu podnikania v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánované v sume 4,40 milióna eur sú tak na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. Zdroje sú smerované na podporu startupov, administráciu podporných schém a programov, ako aj znižovanie administratívneho bremena.

Rozpočet Generálnej prokuratúry SR má zohľadňovať aj zvýšenia platov

Generálna prokuratúra SR bude v roku 2020 hospodáriť so sumou 114 miliónov eur. Ide o medziročný nárast o 7,09 milióna (6,64 percenta). 

Osobné výdavky Generálnej prokuratúry sa rozpočtujú na rok 2020 v sume 92,4 milióna eur, čo predstavuje nárast o 9,77 milióna eur, čiže o 11,8 percenta.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Zdroj: TASR

Má to zohľadňovať zvýšenia platu a paušálnej náhrady ústavného činiteľa, prokurátorov, platových náležitostí štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, valorizáciu platov štátnych zamestnancov na úrovni desiatich percent, zabezpečenie novely zákona u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a taktiež valorizáciu ich platov o desať percent .

Za tovary a služby chce rozpočtovať prokuratúra o 1,97 milióna eur menej ako v roku 2019. Tento 13,6-percentný pokles dostane položku tovary a služby na sumu 12,5 milióna eur.

Pokles predstavujú hlavne výdavky, ktoré boli jednorazovo poskytnuté v minulom roku.

Kapitálové výdavky majú predstavovať 4,18 milióna eur. Majú byť použité napríklad na zateplenie Krajskej prokuratúry Bratislava, rekonštrukciu budovy Okresnej prokuratúry Trenčín alebo nákup výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení.

Na kultúru pôjde o takmer 36 milińov viac

Ministerstvo kultúry by malo v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom 291 miliónov eur. Oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu tak má dôjsť k nárastu o 35,9 milióna eur, teda o 14,1 percenta.

Financie na tovary a služby sa na rok 2020 navrhujú v sume 21,7 milióna eur, čo je 179.000 eur nad úrovňou schváleného rozpočtu v tomto rok.

“Medziročná zmena vyplýva z financovania Slovenského informačného a kultúrneho centra v Jeruzaleme a vnútorného presunu do kategórie bežných transferov,” vysvetľuje ministerstvo.

Výdavky na bežné transfery sú plánované na úrovni 235 miliónov eur s medziročným nárastom o 30,9 milióna eur, predovšetkým z dôvodu zvýšenia objemu prostriedkov na valorizáciu platov pre zamestnancov príspevkových organizácií rezortu.

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry. Zdroj: TASR

Taktiež transferu pre RTVS z titulu výpadku príjmov za oslobodených občanov či výdavkov na financovanie cirkví.

Kapitálové výdavky sú očakávané v hodnote 9,36 milióna eur, čo predstavuje pokles o 680.000 eur.

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaný kapitálový transfer tri milióny eur pre RTVS, milión eur na dotačný systém pre program Obnovme si svoj dom a 0,7 milióna eur pre Fond na podporu umenia.

“Ďalej sú zabezpečené kapitálové výdavky pre Slovenské národné múzeum určené na rekonštrukcie Múzea holokaustu v Seredi, pre Slovenskú národnú knižnicu na dofinancovanie projektu z roku 2018, pre Digitálnu knižnicu a digitálny archív a pre aparát ministerstva na obnovu vozového parku a pre podporu účelových investičných projektov,” spresňuje v návrhu rezort.

Vo výške 16 miliónov eur sú navrhnuté výdavky v rámci dotačného systému, konkrétne na program Obnovme si svoj dom, určený na obnovu národných kultúrnych pamiatok, program na podporu návštevnosti kultúrnych podujatí žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov a program na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Celkový rozpočtovaný objem transferov pre verejnoprávne inštitúcie je navrhovaný vo výške 70,2 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 to má byť zvýšenie o osem miliónov eur.

Plánované sú transfery pre RTVS (34 miliónov eur), TASR (2,2 milióna eur), Fond na podporu umenia – FPU (20 miliónov eur), Fond na podporu kultúry národnostných menšín – FPKNM (osem miliónov eur) a pre Audiovizuálny fond (AvF), ktorý má podľa návrhu dostať šesť miliónov eur.

Objem prostriedkov rozpočtovaný pre cirkvi a náboženské spoločnosti je na rok 2020 plánovaný na úrovni 51,6 milióna eur, a teda zvýšený o 9,12 milióna eur.

Dôvodom je zapracovanie valorizácie platov duchovných a finančných prostriedkov na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Prezidentská kancelária bude hospodáriť s 5-miliónovým balíkom

Kancelária Prezidenta SR by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 5,05 milióna eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom o 177.000 eur viac.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 3,68 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je to nárast o 575.000 eur. Dôvodom nárastu má byť valorizácia platov štátnych zamestnancov.

Na snímke zľava vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Štefan Rozkopál. Zdroj: TASR

Na tovary a služby je pre kanceláriu vyčlenená suma 1,15 milióna eur. V porovnaní s aktuálnym rokom je to o 429.000 eur menej.

Pokles má súvisieť s presunom časti výdavkov do kategórie bežné transfery. S tým má súvisieť aj nárast v kategórii výdavkov na bežné transfery o 64.600 eur v porovnaní s aktuálnym rokom. Celkovo sú rozpočtované na 214.000 eur.

Kapitálové výdavky kancelárie sú v návrhu rozpočtované na zhruba 8000 eur, medziročne by mali klesnúť o 39.000 eur, keďže si kancelária presunula prostriedky z iných kategórií.

Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy

Ministerstvo školstva má v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku.

Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast zhruba o 221 miliónov eur (16,2 percenta).

Rezort má mať k dispozícii celkové výdavky 1,58 miliardy eur, z toho prostriedky štátneho rozpočtu v sume 1,46 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 126 miliónov eur.

V medziročnej zmene výdavkov štátneho rozpočtu má byť premietnuté zvýšenie platu a paušálnej náhrady ústavných činiteľov, platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane štipendií pre doktorandov.

Na snímke Martina Lubyová, ministerka školstva. Zdroj: TASR

Taktiež zvýšenie platov pre učiteľov na začiatku kariéry v regionálnom školstve a vysokom školstve vrátane doktorandov či zvýšenie výdavkov na zabezpečenie účasti na olympijských hrách a paralympijských hrách Tokio 2020.

Celkové zdroje na regionálne školstvo rozpočtované v kapitolách ministerstva školstva a ministerstva vnútra v roku 2020 sa očakávajú na úrovni 2,11 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje nárast o 361 miliónov eur, teda o 20,6 percenta.

Najväčším výdavkom v regionálnom školstve sú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov. Kapitálové výdavky kapitoly rezortu školstva pre regionálne školstvo sú navrhované vo výške 1,67 milióna eur.

Tie sú určené hlavne na odstraňovanie havárií a na rekonštrukcie a modernizácie škôl, školských zariadení i priamo riadené organizácie v regionálnom školstve.

Na vysoké školstvo sú celkové zdroje budúci rok navrhované v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva na úrovni 654 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 rastú o 105 miliónov eur.

Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2020 z verejných zdrojov majú rasť o 40,6 percenta, a teda o 129 miliónov eur.

V roku 2020 majú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 poklesnúť celkové výdavky na podporu športu o 16,4 milióna eur, teda o 16,1 percenta.

Výdavky na podporu športu poskytované rezortom školstva v roku 2020 majú klesnúť medziročne o 17,8 milióna eur, a to o 19,2 percenta.

Pokles výdavkov je z dôvodu, že v roku 2020 nie sú zapracované prostriedky súvisiace s financovaním športovej infraštruktúry národného významu v sume 21 miliónov eur.

Výdavky na podporu detí a mládeže majú rasť v roku 2020 oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu o 1,77 milióna eur, čo je o 50,1 percenta. Významný zdroj prostriedkov na vzdelávanie pochádza z fondov Európskej únie.

V programovom období 2014 až 2020 ide o operačné programy Ľudské zdroje i Výskum a inovácie.  

Celkové verejné výdavky Slovenska na vzdelávanie, teda výdavky všetkých subjektov verejnej správy, sa v roku 2020 očakávajú vo výške približne 4,2 percenta HDP.

Na oblasť vzdelávania sú v rozpočte verejnej správy na rok 2020 navrhované štyri miliardy eur, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 466 miliónov eur.

Viac dostane aj Érsekov rezort

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,16 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok by sa mali celkové výdavky zvýšiť o 5,39 milióna eur, teda o 0,47 %.

Rozpočtové prostriedky z toho predstavujú 1,05 miliardy eur a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 113 miliónov eur.

Na cestnú a železničnú infraštruktúru sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky vo výške 982 miliónov eur.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 ide o zvýšenie o 61 miliónov eur, a to najmä z dôvodu zvýšenia výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Na investície realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa rozpočtujú výdavky na rok 2020 v sume 34,4 milióna eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2019.

Šéf rezortu dopravy Arpád Érsek. Zdroj: TASR

V návrhu rozpočtu sú naplánované výdavky na správu, údržbu a opravy ciest a diaľnic vo výške 65,8 milióna eur.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok to predstavuje zvýšenie o 1,58 milióna eur, teda o 2,46 %, a to v nadväznosti na zvýšenie výdavkov na správu a prevádzku SSC súvisiacu najmä s valorizáciou platov zamestnancov.

Pre železničnú osobnú dopravu na zabezpečenie zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme sú určené výdavky v sume 538 miliónov eur.

Ide o zvýšenie o 38,5 milióna eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019. Dôvodom je rozpočtovanie výdavkov na úhradu nekrytej straty za realizované výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní železničnej osobnej dopravy za rok 2018.

Zo sumy 538 miliónov eur sú pre ŽSR na zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry vyčlenené výdavky vo výške 250 miliónov eur a 22,5 milióna eur na kompenzáciu finančných dosahov vyplývajúcich zo zníženia poplatku za prístup k železničnej infraštruktúre.

Na zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu sú rozpočtované výdavky v sume 266 miliónov eur, z toho 257 miliónov eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) a 8,44 milióna eur pre ostatných dopravcov.

Na výstavbu nadradenej cestnej siete a platbu za dostupnosť sa v roku 2020 plánujú výdavky v sume 156 miliónov eur. Z toho na platbu za dostupnosť PPP projektu cesty R1 vo výške 128 miliónov eur, na platbu za dostupnosť PPP projektu D4/R7 v sume 22,3 milióna eur.

Na prípravu a ukončenie PPP projektov 371.000 eur a na PPP projekty diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v sume 5,78 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sú výdavky na uvedenú oblasť vyššie o 22,4 milióna eur.

A to najmä z dôvodu rozpočtovania výdavkov na platbu za dostupnosť PPP projektu D4/R7. Na leteckú dopravu by mali ísť výdavky vo výške 6 miliónov eur.

Na podporu rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania dotácií sú v roku 2020 naplánované výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 51 miliónov eur.

Na podporu cestovného ruchu má ísť 9,58 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok o 1,02 milióna eur viac.

Dôvodom je zvýšenie výdavkov na dotácie na podporu cestovného ruchu pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu.

Envirorezort so 455-miliónvým rozpočtom

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2020 k dispozícii 455 miliónov eur.

Rozpočtové prostriedky by mali tvoriť vyše 74,5 milióna eur, zvyšných 381 miliónov eur predstavujú výdavky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 celkové výdavky klesnú o 15,8 percenta. Dôvodom poklesu je nižšia alokácia výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 3. programového obdobia MŽP.

Minister László Sólymos šéfuje envirorezortu. Zdroj: TASR

Kapitálové výdavky by mali klesnúť o 75,5 percenta, čo je 2,87 milióna eur. Súvisí to s jednorazovým zohľadnením výdavkov v roku 2019 určených na výkup pozemkov v chránených oblastiach a tiež obnovu majetku štátu.

Výdavky MŽP sú rozdelené do ôsmich kategórií podľa oblastí, do ktorých smerujú. Ide o vodné hospodárstvo, ochranu ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a krajiny, riadenie rizík a mimoriadnych udalostí, nízkouhlíkové hospodárstvo, podporu IT systémov a administratívu.

Najväčšie výdavky sa očakávajú v oblasti vodného hospodárstva.

Úrad vlády plánuje kapitálové výdavky na úrovni 972-tisíc eur

Úrad vlády SR by mal v roku 2020 hospodáriť s viac ako 30 miliónmi eur. Z toho viac ako 18,6 milióna eur sú rozpočtové prostriedky a vyše 11,3 milióna eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Celkové výdavky v kapitole úradu vlády by tak mali v porovnaní s aktuálnym rokom klesnúť o 24 miliónov eur.

Vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok. Zdroj: Úrad vlády SR.

Pokles malo spôsobiť najmä nižšie rozpočtovanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ako aj delimitovanie organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Kapitálové výdavky sú na rok 2020 plánované na úrovni 972.000 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 84.700 eur.

Peniaze úrad použije na rekonštrukcie a modernizácie objektov, obstaranie strojov, prístrojov a zariadení i na obstaranie výpočtovej techniky. Rezervy predsedu vlády sa v tejto kategórii rozpisujú v medziročne nezmenenom objeme 200.000 eur.

Úrad vlády počíta v roku 2020 aj s výdavkami na samostatných účtoch v celkovej sume 15,1 milióna eur. Tieto prostriedky sú určené na financovanie grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Kancelária Národnej rady SR si polepší o vyše 6 miliónov

Kancelária Národnej rady (NR) SR by mohla v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom na úrovni 38,1 milióna eur, v porovnaní s aktuálnym rokom by si tak polepšila o 6,27 milióna eur.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 24 miliónov eur. 

V porovnaní so súčasnosťou ide o nárast o 5,92 milióna eur, a to najmä z dôvodu premietnutia valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 do nasledujúcich rokov a dopočtu platových náležitostí poslancov na úroveň roku 2019.

ň

Na snímke vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan. Zdroj: TASR

Výdavky na tovary a služby sú na rok 2020 plánované v objeme 11,3 milióna eur. Ide o nárast o 1,1 milióna eur. Spôsobený je uplatnením výdavkov na odmeny asistentov poslancov a prevádzku poslaneckých kancelárií.

Do výdavkov sa premietli aj finančné náklady spojené s konaním sa volieb do NR SR v roku 2020.

V oblasti bežných transferov sa na rok 2019 navrhuje suma milión eur, čo predstavuje medziročný nárast o 821.000 eur.

Nárast súvisí s rozpočtovaním výdavkov na odstupné pre poslancov parlamentu, ktorí nebudú zvolení v nasledujúcich voľbách. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2020 vo výške 1,84 milióna eur medziročne klesajú o 1,58 milióna eur.

Prostriedky by sa mali použiť na pokračujúcu rekonštrukciu v areáli Bratislavského hradu a na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru.

Vnútro získa o vyše 18 percent viac peňazí

Ministerstvo vnútra (MV) SR má v roku 2020 hospodáriť so sumou 2,9 miliardy eur, čo je o 454,6 milióna eur viac ako v roku 2019. Ide o nárast o 18,5 percenta.

“Rozdiel v celkových výdavkoch je spôsobený najmä premietnutím dopočtu desaťpercentnej valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a desaťpercentnej valorizácie na rok 2020 a súčasne vyšším rozpočtovaním EÚ prostriedkov a prostriedkov na spolufinancovanie v 3. programovom období,” píše sa v návrhu.

Ministerka vnútra Denisa Saková. Zdroj: TASR

Osobné výdavky majú byť pokryté sumou 1,28 miliardy eur, čo je o 215 miliónov eur viac ako v roku 2019. Nárast predstavuje asi 20,1 percenta.

Dôvodom je valorizácia platov pre policajtov, hasičov, záchranárov horskej služby a štátnych zamestnancov, ale aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zabezpečenie zákona o pedagogických zamestnancoch a zabezpečenie odmeňovania učiteľov.

Porastú aj výdavky na bežné transfery. Suma 1,28 miliardy eur je o 214 miliónov eur vyššia ako v roku 2019. Vzrástla teda o 20,2 percenta.

“Dôvodom je vyšší limit výdavkov na transfery v rámci verejnej správy, najmä na programe Výchova a vzdelávanie mládeže,” uvádzajú predkladatelia. Kapitálové výdavky pokryté sumou 28 miliónov eur sú na úrovni roka 2019.

Sociálne zabezpečenie policajtov a hasičov, stravné lístky a úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia hasičských a policajných jednotiek má rezort vnútra zabezpečovať zo samostatných účtov.

Na tieto výdavky by mal mať vyčlenených 256 miliónov eur.

Rozpočet obrany počíta aj s valorizáciou platov

Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,61 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o 54,5 milióna eur, teda asi o 3,28 percenta.

Celkové obranné výdavky majú predstavovať 1,65 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). 

Rozpočet ministerstva ráta s poklesom kapitálových výdavkov o 315 miliónov eur. Predstavujú sumu 508 miliónov eur. Menej peňazí bude určených aj na bežné transfery.

Vyčlenili na ne sumu 159 miliónov eur, čo je o 1,04 milióna eur menej ako rok predtým.

Šéf rezortu obrany Peter Gajdoš. Zdroj: TASR

V roku 2020 sa predpokladá zvýšenie osobných výdavkov na 488 miliónov eur, čo je nárast o 22,7 percenta. Dôvodom je valorizácia platov. Na tovary a služby je v rozpočte vyčlenených 453 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 172 miliónov.

Súvisí to s modernizáciou ozbrojených síl a výdavkami na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení. Nižšou sumou bude v roku 2020 podporený rozvoj obrany.

“Pokles výdavkov v rámci rozvoja obrany v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu roku 2019 predstavuje sumu 311 miliónov eur, čo je zníženie o 35,7 percenta, najmä z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov na rozvoj výzbroje, techniky a materiálu,” uvádza sa v návrhu.

Na financovanie sociálneho zabezpečenia vojakov, podnikateľskú činnosť Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a na výdavky v súvislosti s prijatými prostriedkami na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie alebo grantu na projekty pre vysoké školy pôjde z rozpočtu 195 miliónov eur.

Rozpočet ráta tiež s poskytnutím dotácií na lesníctvo vo výške 3,3 milióna eur pre Vojenské lesy a majetky, štátny podnik Pliešovce.

Gálovmu rezortu sa zvýšia výdavky o vyše 17 miliónov

Ministerstvo spravodlivosti SR by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 457 miliónov eur.

Ministerstvu sa zvýšia výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 17,4 milióna eur (3,95 percenta).

Minister spravodlivosri Gábor Gál. Zdroj: TASR

Najväčšia časť – 350 miliónov eur – zahŕňa osobné výdavky na rok 2020. Oproti schválenému rozpočtu roka 2019 to predstavuje nárast o 48,5 milióna eur, dôvodom je zvyšovanie platov.

Kapitálové výdavky na rok 2019 predstavujú sumu 7,84 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 8,9 milióna eur (53,2 percenta).

Na väzenstvo sú v rozpočte navrhnuté výdavky v sume 200 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sú výdavky väzenstva vyššie o 21 milióna eur (11,7 percenta).

Nárast spôsobili vyššie osobné výdavky a vyššie výdavky na pracovné odmeny obvinených a odsúdených v súvislosti s ich valorizáciou.

V rámci rozpočtu sa taktiež zabezpečujú výdavky na prípravu prevádzky Detenčného ústavu Hronovce a výdavky na GDPR.

Na personálne a materiálno–technické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a na efektívny výkon okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky v sume 215 miliónov eur.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa na súdnictvo rozpočtujú výdavky nižšie o 4,8 milióna eur (2,19 percenta).

Na medzirezortný program Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu sa rozpočtuje suma 22,7 milióna eur. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na GDPR.

 

 

 

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -