Remišová nech mlčí! Kiskove pozemky musia zaujímať NAKA, hoci nikto nechce zhadzovať bývalého prezidenta. Tvrdí Jaroslav Paška

0
Jaroslav Paška (Autor: TASR)

Veronika  Remišová pri otázke na trestnú činnosť svojho šéfa Andreja Kisku v televízii citovala, čo podľa nej napísal do rozsudku bývalý sudca, dnes europoslanec s podporou Kotlebovej ĽSNS Miroslav Radačovský, ktorý nemá prečo Kiskovi napomáhať. „Čo  napísal do rozsudku? Pri oboch stranách v konaní je potrebné konštatovať, že vlastníctvo k sporným parcelám nadobudli v dobrej viere a obaja ho držali v dobrej viere,” čítala Remišová z rozsudku a dôraz kládla na slová dobrá viera. Vás to riadne rozhorčilo.  

Súd o určenie vlastníckeho práva k scudzeným pozemkom pána Franca totiž vo výrokovej časti rozhodol len to, že výlučným vlastníkom sporných pozemkov je pán Franc. Po výrokovej časti rozsudku (v ktorej je oznámené rozhodnutie súdu) nasleduje 16-stranové odôvodnenie rozhodnutia. Tam zákonný sudca JUDr. Miroslav Radačovský sumarizuje svoje zistenia. V bode 56 odôvodnenia pri upozornení na § 130 ods. 1 OZ, ktorý hovorí, že „ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným a pri prípadných pochybnostiach sa má predpokladať, že držba je oprávnená“, poukazuje pán Radačovský na to, že v tomto prípade mu zákon ukladá konštatovať (vzhľadom na aktuálny stupeň poznania v čase prebiehajúceho vyšetrovania) pri oboch stranách, že vlastníctvo k sporným parcelám nadobudli v dobrej viere, a že obaja ho držali v dobrej viere s tým, že im vlastnícky patrí.

Toto konštatovanie z odôvodnenia pani poslankyňa Remišová nevhodne vydávala za jednoznačné rozhodnutie súdu, ktoré má vyvracať akékoľvek podozrenie pána Kisku z toho, že by v tom čase o scudzení pozemkov pána Franca čokoľvek vedel. Z rozsudku zaznamenaného dokazovania však vyplynulo, že pán Kiska si bol v čase, keď pána Franca v katastri evidovali ako vlastníka pozemku, pozrieť jeho nehnuteľnosť a rokoval s ľuďmi,  ktorí mu ponúkali vedľajšie stavebné pozemky, že by mal záujem kúpiť aj tento pozemok. Z chronológie udalostí popísaných v svedeckých výpovediach odôvodnenia rozsudku sa javí, že impulz k scudzeniu pozemku vychádzal priamo zo záujmu pána Kisku. Pán Franc totiž pozemok predať nechcel. Z úcty k inštitútu prezidenta pán sudca Radačovský formuloval svoje stanoviská k osobe pána Kisku v rozsudku veľmi opatrne, citlivo a aj keď tento postreh v chronológii odôvodnení dôkladne zaznamenal, veľmi ho nezvýraznil. Veď o tom, kto v akej viere konal alebo sa dopustil porušenia zákona, majú rozhodnúť výsledky rozbehnutého vyšetrovania a na to príslušné orgány.

Veronika Remišová a jej súčasný stranícky šéf, exprezident Andrej Kiska. Zdroj: TASR

Bývalý sudca Radačovský napísal po odvysielaní relácie status na sociálnu sieť, kde píše, že Veronika Remišová by mala byť ticho, a nech ho prestane vťahovať do politiky.  „Dám Vám preto skutočne otcovskú radu. Je potrebné byť ticho, tichúčko až potichúčko, lebo sa môže stať, že prestanem čítať knihy, sledovať staršie televízne seriály, občanom, ktorým chcete vládnuť, sa otvoria oči a Vaše preferencie môžu klesnúť až pod úroveň Vášho bývalého šéfa. Verím, že za dobrú otcovskú radu mi poďakujete a keď raz, možno, budete ministerkou vnútra, môžeme sa o problematike pozemkov pod Tatrami bližšie porozprávať, pokiaľ Vám to však Vaši stranícki šéfovia dovolia,” napísal Radačovský.

To je  presne to. V časovej osi odôvodnenia rozsudku sudca naznačil, že zo zdokumentovaných dôkazov vyplývajú skutočnosti naznačujúce, že pri postupnom prevádzaní pozemkov na pána Kisku boli viaceré úkony za hranou zákona a k ich trestnoprávnemu posúdeniu je potrebné vyčkať na závery vyšetrovateľov. Preto keď pani Remišová vytŕhala z textu rozsudku nesprávne interpretované citácie, prirodzene reagoval, že by bolo lepšie, keby mlčala a nehovorila o dobrej viere tam, kde ju on ako autor rozsudku nezaznamenal.

Miroslav Radačovský po vynesení rozsudku na Okresnom súde v Poprade. Zdroj: TASR

Aký vy máte z toho celkovo dojem?

Nepoznám celý spis. Podľa toho, čo som sa dozvedel od účastníkov sporu, pre vyšetrovateľov ostáva nezodpovedaných ešte niekoľko otázok. V občianskom konaní o určenie vlastníctva pozemkov pána Franca súd trestnosť konania jednotlivých aktérov neriešil. Nechal to podľa zákona na orgány činné v trestnom konaní. Až tie by nám mali povedať viac. Pán Kiska okrem iného nadobúdal pozemok ženatý, v bezpodielovom vlastníctve sa neocitol. Pán Kiska takisto neplatil dane za nadobudnutý pozemok, hoci jeho povinnosťou bolo nahlásiť sa na úrad po nadobudnutí pozemku a začať platiť dane za pozemok. Pán Kiska je podnikateľ a tu je veľmi veľa vecí, na ktoré “zabudol”. Sudca to naznačil v rozsudku. 

Upozorňujete stále na to, že pozemky Andreja Kisku susedia s pozemkami dnes už nebohého  mafiána, kulturistu z Popradu Ondreja Žembu. Čo tým chcete povedať?

Pokiaľ si dobre spomínam na informácie od pána Franca, tak všetky tieto pozemky prechádzali reštitúciou prostredníctvom transformácie poľnohospodárskeho štátneho majetku vo Veľkom Slavkove. Reštituenti v tom čase neboli pripravení začať na pôde samostatne hospodáriť a preto po reštitúcii ponechali svoje pozemky v nájme a správe poľnohospodárskeho podniku, ktorý v čase privatizácie prešiel viacerými zmenami. Domnievam sa preto, že za nezákonným prevodom pozemku pána Franca na pána Kisku boli ľudia, ktorí si už predtým niekde v blízkosti odskúšali, ako takýto prevod majetku pre niekoho na miestnom katastrálnom úrade úspešne vykonať.

Ondreja Žembu, respektíve jeho náhlu smrť ste samovoľne spomenuli aj pred pár dňami.  Prečo vás to tak zaujalo? Máte nejaké pochybnosti?

No, bol to údajne vyšportovaný človek, kulturista, ale aj podnikateľ. Z médií som zaznamenal sporadické informácie, že odišiel zo Slovenska, má sa dobre niekde v zahraničí. Nikto neavizoval žiadnu chorobu a zrazu sa objavila správa, že náhle zomrel. Tak som si uvedomil, že možno aj tento človek by bol mohol vedieť povedať viac o nejasnostiach v nakladaní s pozemkami vo Veľkom Slavkove. Veď aj on pravdepodobne nadobúdal pozemky cez tých ľudí, ktorí dôkladne poznali miestne reálie, a rýchlo vedeli zariadiť aj nezákonný prevod vlastníctva nehnuteľnosti, keď mali pre koho.

Autor: Lucia Balichová

- Reklama -