PRIESKUM Slováci chcú, aby firmy bojovali proti klimatickej zmene a korupcii

  0
  Ilustračná snímka (Autor: TASR)

  Prieskum, ktorého cieľom je zistiť trendy vo vnímaní zodpovedného podnikania, realizuje každé dva roky Business Leaders Forum, v spolupráci s agentúrou Focus.

  Prieskum uskutočnila agentúra dotazníkovou formou na reprezentatívnej vzorke 1021 respondentov vo veku od 18 rokov.

  Väčšina opýtaných, spolu 94 %, si myslí, že firmy by mali mať popri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách.

  Toto presvedčenie “určite” uviedlo 59 % dospelých a k názoru “skôr áno” sa priklonilo ďalších 35 % respondentov.

  Firmy by sa podľa prieskumu mali zaoberať aj podporou riešenia celospoločenských problémov, ako sú klimatická zmena alebo korupcia.

  Verejnosť za najdôležitejšiu považuje podporu ochrany životného prostredia a zmierňovania dosahu klimatickej zmeny. Túto tému ako dôležitú označilo 53 % respondentov.

  Viac ako 40 % respondentov označilo za dôležité aj témy ako podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov a snaha o ich začlenenie, či podpora vzdelávania mladej generácie.

  Takmer 40 % ľudí tiež považuje za dôležitý boj proti korupcii. Verejnosť ako spoločensky zodpovedné najčastejšie rozoznáva firmy, ktoré svoje aktivity komunikujú priamo zákazníkom a každodenne s nimi prichádzajú do styku.

  Práve obchodné reťazce a telekomunikační operátori sú aj členmi združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum.

  “Tieto spoločnosti svoje CSR aktivity komunikujú už dlhodobo. Navyše zákazníkov vzdelávajú a motivujú ich pozerať sa aj na iné aspekty tovarov a služieb, ako je len cena,” uviedol výkonný riaditeľ združenia Michal Kišša.

  - Reklama -