Paška očakáva, že Čaputová oznámi postup pri Istanbulskom dohovore

  0
  Jaroslav Paška (Autor: TASR)

  “Sme radi, že vláda zrušila všetky uznesenia týkajúce sa implementácie Istanbulského dohovoru do nášho práva a že sa obráti svojim listom na prezidentku, aby oznámila Rade Európy, že dohovor na Slovensku nevstúpi do platnosti a SR sa nestane zmluvnou stranou tohto dohovoru,” vysvetlil.

  Národná rada SR 28. novembra prijala na návrh poslancov SNS uznesenie, že nesúhlasí s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom.

  Nesúhlasí ani s tým, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.

  Parlament tiež požiadal vládu, aby postupovala voči inštitúciám EÚ a Rady Európy v súlade s týmto uznesením “s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dosahom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku” a vyplývajú z Istanbulského dohovoru na právny poriadok SR.

  V marci tohto roka prijal parlament uznesenie, ktorým sa SR nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

  Podľa poslancov je teda potrebné zabezpečiť, aby sa Slovensko nestalo viazané týmto dohovorom ani prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ.

  - Reklama -