Žiga o antibyrokratických balíčkoch: Sú opatrenia, o ktorých sme si mysleli, že asi nikdy neprejdú

  0
  Peter Žiga (Autor: TASR)

  Podľa ministra by v štvrtom balíčku mali byť približne štyri desiatky opatrení, z ktorých bude osem až desať analytických.

  “Tých 38 – 40 opatrení vyplynulo z takmer 280 podnetov najmä od podnikateľských zväzov a samotných podnikateľov. Predstavíme ich asi na prelome februára a marca, no ich prijatie bude už úloha pre novú vládu,” povedal Žiga.

  V poradí štvrtý antibyrokratický balíček bude obsahovať opatrenia zamerané najmä na znižovanie administratívnych nákladov, na elektronizáciu služieb štátu, zvýšenie zamestnanosti a agendu odpadov.

  Vláda už schválila tri antibyrokratické balíčky z dielne rezortu, ktoré podľa MH priniesli úsporu pre podnikateľov vo výške okolo 95 miliónov eur.

  Podľa Žigu je viditeľný posun v zjednodušení života podnikateľov napríklad v tom, že už nemusia nosiť na úrady výpis z registra trestov, z obchodného registra či z katastra nehnuteľností.

  “Toto všetko si vie úradník zaistiť sám,” povedal Žiga, zároveň však upozornil, že na druhej strane rastie záťaž štátnej administratívy.

  Problémy s nárastom byrokracie by mohlo definitívne vyriešiť dôsledné dodržiavanie pravidla, že každú novú reguláciu musí nahradiť zrušenie niektorej inej.

  Hoci vláda predchádzajúce balíčky opatrení schválila, neznamená to automaticky ich okamžité uvedenie do praxe. Každé opatrenie je vlastne úlohou pre niektorý z rezortov na zmenu legislatívy.

  “Sú opatrenia, o ktorých sme si mysleli, že asi nikdy neprejdú pre odpor inštitúcií a prešli. Ide napríklad o predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnancov zo sociálnej poisťovne, prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prvú a druhú kategóriu prác či zvýšenie superodpočtu na výskum a vývoj,” povedal minister.

  V niektorých prípadoch ešte termín na splnenie úloh neuplynul, alebo sa na konkrétnom znení novej legislatívy v medzirezortnom pripomienkovom konaní rezorty nezhodli.

  Podľa Žigu ide o rozpory v pohľade rezortov a podnikateľov napríklad v oblasti školstva. “Je ešte veľký priestor na to, aby sme podnikateľské prostredie zlepšovali,” dodal minister.

  - Reklama -