Počas sviatkov možno udeliť väzňom odmeny aj v prípade návštev a balíkov

  0
  Ilustračná fotografia (Autor: SITA)

  “Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení si pracovných povinností, plnení činností súvisiacich so všeobecným rozvojom osobnosti odsúdeného, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu možno odsúdenému udeliť disciplinárnu odmenu aj vo forme mimoriadneho povolenia návštevy, mimoriadneho povolenia telefonického volania alebo povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov,” objasnila.

  Okrem nárokového balíka, čo je raz za tri mesiace, môže byť väzňovi udelená disciplinárna odmena – povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov.

  Čo sa týka telefonovania, odsúdený má právo na vlastné náklady najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave, a to najviac piatim osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti.

   “Aj počas tohtoročných sviatkov poskytol prevádzkovateľ telefónnych služieb v ústavoch každej väznenej osobe zdarma kredit na telefonovanie v hodnote dvoch eur,” povedala hovorkyňa ZVJS.

  Odsúdený má právo prijať návštevu blízkych osôb najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín.

  “Návšteva sa vykoná len na základe pozvania na návštevu, ktoré posiela odsúdený osobám, s ktorými sa chce stretnúť. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. Z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru povoliť návštevu častejšie a aj inej osobe. Návšteva inej osoby nesmie byť na úkor práva odsúdeného prijať návštevu blízkych osôb,” dodala Kacvinská.

  Zdôraznila, že počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci, to však neplatí, ak ide o obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi.

  Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu alebo trvania návštevy.

  Pri mimoriadnom povolení telefonického volania sa disciplinárna odmena týka len jedného telefonického volania nad rámec určeného intervalu alebo doby trvania hovoru a disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka.

  Balík nemôže obsahovať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a prekurzory, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť.

  Ďalej nesmie obsahovať zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby alebo na ohrozenie bezpečnosti v ústave, či akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné.

   

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu