Pracuj legálne – Pracuj bezpečne. Inšpektori práce chystajú kampaň, aká tu ešte nebola

  0
  Karol Habina (Autor: TASR)

  Cieľom tejto kampane je podľa neho pomôcť predchádzať vzniku úrazov a život a zdravie ohrozujúcich udalostí na pracoviskách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zatiaľ čo v otázkach pracovnoprávnych vzťahov sa inšpekcia práce sústredí predovšetkým na prevenciu nelegálneho zamestnávania a potieranie nedeklarovanej práce.  

  “Využívanie nelegálnych pracovníkov a nedeklarovaná práca sú medzinárodný fenomén, do ktorého sú zapojení domáci i zahraniční zamestnávatelia. Tento problém v slovenských podmienkach naberá na aktuálnosti aj v súvislosti s nárastom počtu zamestnancov z krajín mimo EÚ prichádzajúcich na náš pracovný trh. Musíme si všetci uvedomiť, že spoločnosti, ktoré zamestnávajú nelegálnych pracovníkov, sa dopúšťajú deformovania podnikateľského prostredia. Získavajú neprimerané konkurenčné výhody a spôsobujú škody nielen firmám pôsobiacim v rovnakom odvetví legálne, ale aj celej spoločnosti. Preto sa stal boj proti nedeklarovanej práci jednou z priorít Európskej únie,” povedal Karol Habina, generálny riaditeľ NIP.

  “Rovnako dôležité je však pre nás pokračovať aj v budovaní kultúry bezpečnosti u zamestnávateľov a vo vytváraní zdravých pracovísk pre všetkých zamestnancov. Našou snahou je naďalej prispievať k znižovaniu počtov pracovných úrazov a chorôb z povolania. Je totiž nesporné, že investície do bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku na prospech zamestnancov znamenajú v konečnom dôsledku prínos aj pre samotných zamestnávateľov,” pripomenul Habina.

  Národný inšpektorát práce v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne podľa Kerekeša plánuje osloviť široké spektrum zamestnávateľov, zamestnancov, ale tiež samostatne zárobkovo činných osôb. Inšpektori práce budú rozširovať myšlienky a propagačné materiály súvisiace s kampaňou na odborných konferenciách a seminároch, ktorým NIP poskytol záštitu a navyše bude Národný inšpektorát práce počas celého roka organizovať vlastné bezplatné semináre a ďalšie osvetové aktivity.

  Viaceré z týchto podujatí sa budú realizovať v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, ale aj so zástupcami zamestnancov prostredníctvom odborových organizácií.

  Kerekeš dodal, že všetky aktuálne informácie týkajúce sa kampane budú počas budúceho roka pravidelne zverejňované prostredníctvom webového sídla inšpekcie práce a profilu @inspekciapracesr na sociálnej sieti facebook.

  - Reklama -