SNS obrala vedu o ďalších 37 miliónov, tvrdí PS-Spolu. Neminuli sme ešte ani cent, bráni sa rezort Lubyovej

  0
  Na archívnej snímke z 8. novembra 2018 ministerka školstva Martina Lubyová hovorí počas slávnostného odovzdávania prestížnych ocenení vedecko-výskumným pracovníkom. (Autor: TASR)

  Rezort školstva v reakcii pre TASR uviedol, že v projekte sa neminul ešte ani jeden cent, ide len o budúce čerpanie. “Ministerstvo školstva ich nikdy míňať nebude, nie je predkladateľom ani prijímateľom projektu, je ním CVTI,” uviedlo ministerstvo.

  V projekte je nekvalitne rozpísaný jeho rozpočet, argumentuje Hipš

  Zároveň tvrdí, že EK môže projekt kedykoľvek skontrolovať, “avšak kontrolovať možno aktivity, ktoré sa uskutočnili, nie také, ktoré sa ešte neudiali.” Z projektu vyplýva, že na Slovensku by mali pribudnúť tri zážitkové centrá vedy.

  Po Bratislave, kde je pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium, by malo pribudnúť ďalšie väčšie v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach. Juraj Hipš z PS-Spolu poukázal na to, že v projekte je nekvalitne rozpísaný jeho rozpočet.

  Poukázal na to, že CVTI požiadalo o 11 miliónov eur na stavbu budovy v Nitre bez detailnejšieho popisu. “Presne na cent je však vyčíslené, koľko bude stáť stráženie budovy ročne,” povedal Hipš, ktorý na spciánej sieti zverejnil príspevok s titulkom: “7 krokov ako rozflákať 37 miliónov na ministerstve školstva”:

  CVTI SR, ako prijímateľ tohto národného projektu, bol podľa rezortu školstva schválený priamo EK ako súčasť operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) 28. októbra 2014.

  Šucha: Koalícia nie je proti popularizácii vedy, podporuje ju

  “Zámer projektu s  plánovanými aktivitami a predpokladaným rozpočtom bol prezentovaný 29. septembra 2015 na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP VaI a zaslaný všetkým členom výboru na pripomienkovanie. Monitorovacím výborom bol riadne schválený 2. novembra 2015 ešte za ministra Draxlera,” poznamenalo ministerstvo.

  Ministerstvo tvrdí, že splnilo povinnosť a 26. októbra 2018 vyhlásilo vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

  “Proces hodnotenia projektu bol plne v súlade s pravidlami EK a projekt bol opäť schválený Monitorovacím výborom OP VaI, v ktorom bolo zastúpených 65 členov z inštitúcií z celého spektra vedy vrátane tretieho sektora,” tvrdí ministerstvo školstva.

  Šucha uviedol, že koalícia nie je proti popularizácii vedy, podporuje ju.

  “Sme proti neefektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami,” povedal Šucha. Ako ďalej doplnil, celková suma určená na tento projekt napríklad predstavuje jednu tretinu z celkového rozpočtu Slovenskej akadémie vied na rok.

  Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežné

  Rezort školstva pre TASR ešte v decembri 2019 uviedol, že začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020.

  “Celková výška rozpočtu projektu, ktorá zahŕňa realizáciu siete centier vedy, vytvorenie školiaceho strediska v rámci už vybudovaného Zážitkového centra vedy Aurelium a sériu popularizačných podujatí, popularizačných výstupov a publikácií, ako aj propagačné a marketingové aktivity, je necelých 37 miliónov eur,” konkretizovalo vtedy MŠVVaŠ.

  Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežné. Ich hlavným cieľom je neformálnym, zážitkovým spôsobom vytvárať vzťah a motiváciu mladých ľudí aj ich rodičov k vede a výskumu a stimulovať tak záujem mladých ľudí o vedeckú kariéru.

  - Reklama -