Treba podliehať panike? Vírus vtáčej chrípky je opäť na Slovensku

  0
  Ilustračná snímka (Autor: TASR)

  Na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách sa objavili prípady vtáčej chrípky. Prečo je tento vírus nebezpečný, a zároveň prečo netreba podliehať panike?

  Subtyp vírusu vtáčej chrípky A (H5N8) v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe. Rýchlo sa šíri chovom hydiny, má takmer 100-percentnú úmrtnosť. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina pohybuje vonku a má spoločný prístup k vode s divokými vtákmi. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, ako je náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

   

  Je vírus vtáčej chrípky prenosný z človeka na človeka?

  Pôvodca vtáčej chrípky môže potenciálne vyvolať aj ochorenia človeka. V riziku nákazy sú všetky osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s nakazenou hydinou alebo vtákmi. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je však nízke. Prenos zo zvierat na ľudí pri tomto subtype na Slovensku doteraz nezaznamenali. Pokiaľ by došlo k nákaze ľudí vtáčou chrípkou, išlo by o prenos vírusu z infikovaných zvierat cez priamy kontakt s chorými a uhynutými zvieratami, treba dávať pozor na kontakt so zvieraťom holými rukami, vdýchnutie prachu s obsahom výlučkov. Miestom vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos a očné spojovky. Nakaziť sa možno aj priamym kontaktom s osobou, ktorá je infikovaná vírusom vtáčej chrípky.

   

  Odborníci sa zrejme obávajú najmä zmutovania vírusu, ktorý by už mohol byť prenosný z človeka na človeka a možno až smrteľný? Asi sa nedá vylúčiť, že zmutovať môže práve vírus vtáčej chrípky s iným vírusom.

  Zvieracie vírusy chrípky zaraďujeme medzi chrípky typu A, ktoré sú v porovnaní s chrípkami typu B nestabilné.

   

  Chrípkové vírusy spôsobili už milióny úmrtí v histórii. Najviac ich zomrelo počas 1. svetovej vojny – 15 miliónov a pri pandémii španielskej chrípky len v USA hlásili 550 000 obetí. Nedávno si celkovo vyžiadala obete na životoch v Európe, vrátane Slovenska prasacia chrípka, pamätáme si pandémiu SARS. Máme sa pripraviť na niečo ďalšie?

  Všetky členské krajiny EÚ aj mnohé nečlenské majú vypracované tzv. pandemické plány. Ide o plány, podľa ktorých by postupovali jednotlivé rezorty v prípade vypuknutia pandémie chrípky,  napríklad zabezpečenie očkovania zdravotníckych pracovníkov, silových zložiek, reprofilizácia nemocníc a lôžkových oddelení a podobne.              

   

  Čo je najlepšou prevenciou pred vírusmi, keď dôjde k pandémii? Existuje vôbec prevencia, keďže vírusy sa prenášajú spolu s ľuďmi, ktorí sa presúvajú z kontinentu na kontinent napríklad letecky…

  Aj keď je riziko napadnutia HPAI z voľne žijúcich vtákov do hydinových zariadení v Európe v súčasnosti hodnotené ako nízke, je dôležité zachovať surveillance (imunologický dohľad – pozn. PL.sk). Dôraz by sa mal klásť na druhy voľne žijúceho vtáctva, ktoré sú v revidovanom zozname cieľových druhov, aby bolo možné včas zistiť prípadný výskyt vírusu HPAI a iniciovať varovanie. Je dôležité v hydinárskych zariadeniach zachovať vysokú úroveň pohotovosti a vysoký štandard biologickej bezpečnosti. V Európe neboli hlásené žiadne infekcie u ľudí spôsobené vírusmi HPAI (vysoko patogénny vírus vtáčej chrípky) zistenými pri prepuknutí voľne žijúcich vtákov alebo hydiny. Riziko prenosu zoonóz na širokú verejnosť v Európe sa považuje za veľmi nízke.

   

  Na bežnú chrípku ochorie ročne koľko Slovákov? Odporúčate očkovanie? Prečo? 

  Každoročne počas chrípkovej sezóny ochorie na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky na Slovensku približne 1 500 000 až 1 600 000 osôb. Očkovanie proti chrípke je najúčinnejšou prevenciou proti tomuto ochoreniu. Odporúčame ho najmä rizikovým skupinám ľudí, ako sú seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a zdravotnícki pracovníci. Priebeh ochorenia môže u nich totiž prebiehať s komplikáciami, ako je najčastejšie zápal priedušiek, zápal pľúc, zápal stredného ucha, pričom chrípka môže spôsobiť nielen ohrozenie zdravia, ale aj úmrtie.

  Autor: Lucia Balichová

  - Reklama -