utorok, 7 decembra, 2021
-0.3 C
Bratislava
ÚvodArénaLetanovská: Ministerstvo zdravotníctva nemá 8 miliónov na 4 choré deti, ale...

Letanovská: Ministerstvo zdravotníctva nemá 8 miliónov na 4 choré deti, ale má 5 miliónov na zbytočný IT systém. Penta v zdravotníctve nezlyhala. Zlyhal štát

V kuloároch sa o vás hovorí ako o budúcej možnej ministerke zdravotníctva. Čo na to hovoríte? Máte už aj nejaké vízie v tomto smere?

Skupina všetkých 5 tieňových ministrov zdravotníctva zo strán demokratickej opozície mi príde veľmi vyvážená a silná. V diverzite rôznych skúseností a vzdelania jednotlivých kandidátov vidím veľký potenciál pre úspešnú budúcu spoluprácu. Čo sa týka mojej vízie, áno, mám jasnú víziu ako uchopiť rezort.

A nielen víziu, ale práve sme predstavili Program na prvých 100 dní pre 10 kľúčových oblastí zdravotníctva. Spolu s mojím tímom sme pripravili zoznam opatrení, ktoré je potrebné začať realizovať ihneď po prevzatí rezortu. Tie opatrenia sú samozrejme súčasťou dlhodobých riešení na plnenie dlhodobých cieľov.

Zdravotnícka reforma bude dlhodobý proces a práve preto chceme začať čím skôr a nestratiť ani deň. Tím odborníkov sa priebežne buduje a mnohé z prvých opatrení už premietame do legislatívnych návrhov.

V minulosti ste spochybňovali viaceré tendre v zdravotníctve, napríklad tender na záchranky bol podľa vás robený absolútne neprofesionálne. Dá sa s tým ešte niečo robiť?

Určite áno, nevzdávame sa. Prvý dôvod, prečo v mojej snahe zotrvám, je nádej, že zmeny, ku ktorým došlo aj v ostatných rezortoch ako je súdnictvo a polícia budú pokračovať aj v zdravotníctve a bude stále vyššia vymožiteľnosť práva a vyššia “odvaha” jednotlivých aktérov na výkonných pozíciách odkrývať nezákonnosť.

K zmanipulovaným tendrom v Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) došlo viackrát aj v minulosti, riešili ich súdy, ale k náprave nedošlo. V mene všetkých poškodených a aj v mene pacientov, ktorým tieto tendre ubrali na kvalite ZZS, budem bojovať ďalej a verím, že tento tender ešte nie je stratený. Hoci veľká škoda sa už napáchala.

Kvôli tendru na záchranky, na ktorého nezákonnosť ste upozorňovali, odstúpil po návrhu na odvolanie aj riaditeľ Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) Tomáš Haško. Stále však tvrdí, že nevedel, že štyria z piatich členov komisie, ktorá odklepla 800 000 000 tender pre Life Star Emergency, boli s firmou v priamom či nepriamom vzťahu. Čo bude ďalej?

Áno, toto je ďalší, druhý dôvod, prečo sa nevzdávame. Právny dôvod. UDZS vybral komisiu pre tento tender tak, že porušil zákon. O porušenej podmienke “nezaujatosti” jednotlivých členov komisie dnes už hádam nikto nepochybuje.

Ilustračná snímka, záchranky. Zdroj: TASR

Ďalej je úplne nespochybniteľné, že tender, kde sa rozdeľujú verejné prostriedky vo výške 800 000 000 eur za 6 rokov, musí podliehať zákonu o verejnom obstarávaní. Veď presne na tento účel boli predmetný zákon a aj samostatná inšitúcia – ÚVO – zriadené. A ÚDZS ako orgán v prvom stupni rozhodol – nezákonne, preto bol aj riaditeľ Haško odvolaný, a ako druhostupňový orgán je povinný toto svoje rozhodnutie preskúmať a v prípade nezákonnosti zrušiť.

ÚDZS má zastupujúceho predsedu a ten je povinný konať.

Poskytovatelia však už na základe nezákonne vydaných licencií poskytujú zdravotnú starostlivosť. Viete si predstaviť, že by sa rozhodnutia zrušili a ako by bola zabezpečená náhradná starostlivosť bez dosahu na pacienta?

Bude treba zabezpečiť náhradu tak, aby nebola narušená nepretržitá dostupnosť záchrannej zdravotnej starostlivosti. Za to je zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva. Čím neskôr sa tento stav bude riešiť, tým viac škôd sa napácha a poškodení účastníci môžu žiadať finančné odškodnenie.

A to neúspešní uchádzači, ale aj “úspešní”, ktorým sa odoberie nezákonná licencia. Nepredpokladám, že súčasná situácia je udržateľná, najmä keď sa dnes ukazuje podľa niekoľkých medializovaných prípadov, že poskytovatelia nedokážu splniť deklarované personálne zabezpečenie.

Dá sa vôbec nejako vyčísliť, o koľko peňazí rezort zdravotníctva viacerými pochybnými tendrami prišiel, ako na to dopláca pacient a čo sa s tým dá do budúcna robiť? Podľa Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva sa ročne minie v zdravotníctve neefektívne 500 000 000 eur, čo je obrovská suma.

Na prvú časť otázky neviem exaktne odpovedať. Mnoho podozrivých tendrov totiž unikne pozornosti a nie sú nikde evidované. A môžeme len predpokladať, že okrem sumy, ktorú prezentoval Inštitút, tých 500 miliónov eur, existuje ďalší, neevidovaný balík peňazí. Napríklad tendre na informačné systémy.

Tie už sú synonymom plytvania, keďže každá štátna alebo verejná nemocnica si obstaráva vlastný systém, šitý “na mieru”, tak sa relatívne ťažko porovnávajú ich ceny. Na to, aby to niekomu “udrelo do oka”, sa musí jednať o enormne predražený nákup.

Dajme si radšej teda príklad na pozitívne zrušený tender, ktorý udrel do oka…

Ako príklad uvediem tender na nemocničný informačný systém vo Fakultnej nemocnici Nitra z konca roku 2019. Tento tender bol nielen dvojnásobne predražený, ale aj úplne zbytočný. V nemocnici je žalostný nedostatok niektorých profesií a zastaralé prístrojové vybavenie.

A navyše – tak po slovensky, tender bol vypísaný cez vianočné sviatky a uzávierka prihlášok bola naplánovaná pôvodne na prvý pracovný deň po prázdninách ráno. Tender bol nakoniec zrušený, ale ak by sa nezdvihla taká veľká vlna odporu zo strany niektorých opozičných strán, okrem Za Ľudí aj OĽaNO a verejnosti, mohli sme do balíka vyplytvaných peňazí pridať 5 miliónov eur.

Takže tu sa bavíme o skutočne obrovských únikoch peňazí, pol miliardy eur ročne minimálne, a na druhej strane sa teraz robia verejné zbierky pre 4 deti treba 8 miliónov eur. Čo si má pacient a verejnosť myslieť?

Pacient na to dopláca tak, že keď sa z obmedzeného balíka na zdravotnú starostlivosť vyplytve niekoľko miliónov na zbytočné a predražené tovary a služby, tieto potom chýbajú v liečbe. Presne tak – na liečbu medializovaných 4 prípadov detí so zriedkavým ochorením je potrebných 8 000 000 eur.

Ilustračná snímka, CT prístroj. Zdroj: TASR

Ministerstvo na túto výnimočnú zahraničnú liečbu nenašlo zdroje, ale odsúhlasilo zbytočný informačný systém za 5 000 000 eur.

Do budúcnosti preto musíme jednoznačne dokončiť proces centrálneho obstarávania pre štátne nemocnice. Ďalej je nevyhnutné sprofesionalizovať manažmenty štátnych nemocníc a podstatne zvýšiť hmotnú zainteresovanosť a zodpovednosť ich manažérov.

A v neposlednom rade musíme urobiť procesy obstarávaní a nákupov oveľa transparentnejšie a prizvať verejnosť ku kontrole hospodárenia.

Ste kritičkou Penty, v čom podľa vás v zdravotníctve zlyhala ako akcionár a prečo by podľa vás mali byť nemocnice akciové spoločnosti?

Takto – podľa mňa Penta ako akcionár v zdravotníctve nezlyhala. Zlyhal “štát” ako regulátor a Penta to zneužila a využila vo svoj prospech. Štát ako regulátor umožnil Pente, aby získala zdravotnú poisťovňu Dôvera, nemocnice, ambulancie a lekárne.

Úplne vo svojej podstate toto nie je samé osebe zlo. Neodpustiteľné však je, že napríklad štát umožnil poisťovni Dôvera vyviezť “zisk” 400 000 000 eur zo Slovenska tým, že bol na 2 týždne prijatý účelovo zákon, ktorý to umožnil. Samotná “tvorba zisku” v situácii, keď pacienti nemajú splnený nárok, dnes ešte nie je definovaný, dlho čakajú na odborné vyšetrenie kvôli limitom poisťovne na MR, CT a aj iné, prípadne na výmenu kĺbu rok-dva, platba za výkon v neurologickej ambulancii je smiešne nízka a tak pacienti čakajú mesiace – tak v tejto situácii je to nemorálne.

Veľa sa hovorí o tom, že Penta má mať vplyv na štátnych úradníkov, je otázne či skorumpovaných alebo neschopných, ktorí majú v rukách zákony a toky verejných peňazí…

Penta to využíva vo svoj prospech, na úkor ostatných, súkromných aj štátnych subjektov. A veľkým rizikom je monopolizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti v niektorých regiónoch, najmä v Prešovskom a Košickom kraji. Toto riziko vyplýva jednak z toho, že ak sa Penta rozhodne nevykonávať nejaký typ výkonu, ktorý je menej finančne atraktívny, alebo náročný na vybavenie, odborníka, či komplikácie, tak pre pacientov veľkého regiónu bude tento typ starostlivosti jednoducho nedostupný.

Ilustračná snímka, Penta logo. Zdroj: TASR

A keďže dnes poskytovateľa kontroluje poisťovňa, aj vtedy, ak oba subjekty vlastní Penta a tá má na prvom mieste záujem finančný, záujem pacienta je v lepšom prípade hneď druhý. Nehovoriac už o extrémnej situácii, keď sa Penta rozhodne svoje nemocnice zavrieť.

Váš model zlepšenia pacientskej starostlivosti: individuálny zdravotný plán pre každého pacienta, čas a kvalita. Môžeme to trošku bližšie popísať?

Individuálny liečebný plán je odpoveď na najčastejšie menovaný problém pacientov. Cítia sa v systéme zdravotnej starostlivosti stratení. Keď ochorejú a všeobecný lekár indikuje potrebu odborného vyšetrenia, je na pacientovi, aby si ho našiel, prípadne ďalšieho a ďašieho. Pacient si sám “manažuje” liečbu a obvoláva známych, keď ich nemá, buď sa úplne stratí a nezačne sa liečiť vôbec, alebo sa čas predlžuje.

Čas – ako už som vyššie uviedla, v mnohých prípadoch trvá príliš dlho, kým sa stanoví diagnóza a zaháji adekvátna liečba. Týka sa to najmä novodiagnostikovaných ochorení, aj onkologických, či neurologických, kde každé oddialenie liečby spôsobuje pacientovi utrpenie a škody. Ochorenie môže ľahko prejsť do neliečiteľnej fázy a pacienta definitívne stratíme. Čas od prvého príznaku do zahájenia správnej liečby musíme skrátiť.

A nakoniec kvalita – napriek snahe zaviesť úhrady zdravotnej starostlivosti na základe DRG, ešte stále prevláda odmeňovanie za kvantitu a nie kvalitu. Nemocnice, ale aj celá ambulantná sféra a jednotliví zdravotníci sú hodnotení na základe počtu výkonov a nie na základe výsledku. Potrebujeme to zmeniť a odmeňovať tých zdravotníkov, ktorí pacienta liečia dobre a efektívne.

Otázka je, ako sa dá tento model naplniť, keď napríklad na Slovensku chýbajú lekári. Objednať sa k špecialistom trvá dlho, čas na vyšetrenie je krátky a pre nás, laikov, sa zdá, že absolútnou alfou a omegou je hlavne zvýšenie počtu lekárov.

Tento model a aj dlhodobý cieľ – zlepšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa dá len zodpovednou a dobre pripravenou dôslednou reformou. Dlhodobý cieľ je jasný a ihneď po voľbách je potrebné začas realizovať postupne zmeny, ktoré budú na seba nadväzovať.

Nikto nedokáže navýšiť okamžite počty lekárov a sestier. Ale môžeme rýchlo pomôcť k zmene organizácie a fungovania ambulantnej sféry. Máme pripravené opatrenia, ktoré pomôžu zvýšiť kompetencie sestrám tak, aby časť odbornej práce s pacientom prevzali ony.

Sestrám však treba odobrať časť dnešných kompetencií a do fungovania ambulancií zapojiť aj ďalšie profesie ako sú výživoví poradcovia, asistenti, administratívni pracovníci… Následne budeme môcť rozšíriť kompetencie všeobecným lekárom, ktorí síce už dnes môžu manažovať niektoré chronické ochorenia, majú však stále veľmi zväzujúce podmienky na predpis liekov a kontrolných vyšetrení k týmto ochoreniam.

Tento krok musíme dotiahnuť do konca tak, aby pacient vybavil viac na svojej všeobecnej ambulancii a nepotreboval tak často vyhľadať špecialistu.

Áno, dostať sa k špecialistovi je beh na dlhé trate a ľudia sú z toho skutočne nahnevaní. Ak vás dnes trebárs sekne v krížoch a neurológ vás môže zobrať o pol roka neskôr…

Na ambulancie špecialistov musíme znížiť nápor chronických a dobre stabilizovaných pacientov, aby títo mali viac kapacity na nové diagnózy a pacientov s komplikáciami.

Úhrada niektorých výkonov špecialistov musí prejsť úpravou, lebo platba za niektoré, vyšetrenia je úplne smiešne nízka. A na niektoré vyšetrenia, potrebné k stanoveniu diagnózy, sú stále obmedzujúce limity zo strany poisťovní. Prístroje sú, stoja a pacienti čakajú na vyšetrenie mesiace, napríklad MR, CT, a podobne.

Čo hovoríte na nápad SMER-u, že lekári by museli zaplatiť štátu svoje štúdium ak by odišli do zahraničia?

Myslím, že tento návrh nijako nepomôže situácii a navyše je voči lekárom nefér. Situáciu nezlepší, lebo ambiciózni študenti, ktorí sú rozhodnutí ísť po štúdiu do zahraničia majú dnes mnoho príležitostí už aj študovať VŠ v zahraničí.

Pri rovnakej investícii získajú porovnateľné, alebo lepšie vzdelanie, napríklad na Lekárskej fakulte v ČR.

Máte nejakú víziu ako navýšiť počty lekárov na Slovensku?

Áno a nielen víziu.Máme návrh reformy pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania lekárov. Začať musíme už so stredoškolákmi, aby sme motivovali pre medicínu tých najlepších. Medikov už počas štúdia musíme viac zapájať do klinickej praxe a takto im uľahčiť vstup do pracovného procesu.

V postgraduálnom vzdelávaní – špecializačnej príprave musíme odstrániť všetky bariéry, ktoré dnes veľmi komplikujú atestácie lekárom a opäť ich skôr vyháňajú za hranice. Spomenula by som aj rezidentský program, ktorá sa dobre pripravil a veľmi zle implementoval.

Po jeho revitalizácii môžeme získať cca 100 všeobecných lekárov ročne do ambulancií, kde budú priebežne nahrádzať lekárov v dôchodkovom veku. Časť lekárov a najmä pacientov potrebujeme presunúť z nemocníc do ambulantnej sféry.

Aký bol váš pohľad na stratifikáciu nemocníc z dielne bývalej ministerky Kalavskej?

V čase, keď ministerka Kalavská návrh predkladala, som verila, že bude prijatý a nevyhnutné reformy sa aspoň naštartujú. Žiaľ, stratili sme rok a keď bude návrh zásadnej reformy zdravotníctva predložený najbližšie novým ministrom do parlamentu, musí byť rozšírený o tzv. “stratifikáciu ambulantnej sféry”.

Na snímke bývala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Zdroj: TASR

Bez reformy ambulantnej časti nebude úspešná ani stratifikácia nemocníc a môže byť odmietnutá ako nebezpečná skôr, než sa vôbec začne realizovať. Videli sme to, keď sa Robert Fico zľakol takto závažnej reformy pred voľbami.

Ako hodnotíte jej odchod z funkcie?

Úplne rozumiem jej rozhodnutiu. V situácii, v ktorej sa ocitla, nemalo zmysel zotrvávať na poste, kde nemala žiadnu právomoc. A rozumiem jej nechuti byť naďalej súčasťou tohto vládneho kabinetu.

V politike ste nováčikom. Ako toto prostredie vnímate, ste rada, že ste sa zapojili do politického života?

Môj vstup do politiky bolo racionálne rozhodnutie a spája sa skôr s inými pocitmi ako je radosť. Je za tým určite túžba meniť veci k lepšiemu, najmä keď cítim, že môžem. Pred rokom som intenzívne vnímala v spoločnosti túžbu po zmene a uverila som tomu, že táto zmena je možná.

Verím, že som schopná vybudovať silný tím skúsených odborníkov a nadšencov, s ktorými urobíme zásadnú reformu slovenského zdravotníctva. Ďalej mám silný pocit zodpovednosti a myslím, že je dôležité, aby sa aj úspešní odborníci cítili zodpovední za krajinu a boli ochotní sa angažovať. Je k tomu nutné prekročiť prah pohodlia zabehnutej praxe, stabilného príjmu a vstúpiť do neistej a veľmi nekonfortnej zóny – politiky.

Ľudia citlivo reagujú aj na platby za objednanie sa na skorší termín u lekára. Váš pohľad?

Základom týchto úvah musí byť jasná potreba zadefinovať nárok pacienta. Pri chronických, pomaly sa rozvíjajúcich bolestiach chrbtice, ktoré sú následkom vekovej degenerácie, môže pacient na termín u neurológa aj počkať. Aj niekoľko týždňov. Dovtedy ho má priebežne manažovať jeho všeobecný lekár, ktorý mu pomôže prekonať nepríjemné príznaky ako je mierna bolesť, či stuhnutosť.

Ak sa takýto pacient rozhodne, že nechce čakať, a sú možnosti v regióne (je dostupný neurológ, ortopéd), je v poriadku, ak si za skorší termín priplatí.

Ak sa však u pacienta objavia príznaky potenciálne nebezpečného ochorenia, napríklad závraty, kolapsy, neznesiteľná bolesť, iné neurologické príznaky, musí byť vyšetrený rýchlo, rádovo v dňoch. Jeho včasná diagnóza a liečba nesmie, to prosím zdôrazniť, nesmie byť závislá na jeho solventnosti!

 

Lucia Balichová

 

 

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -
Slovensko
Pozitívne vzorky 732,495 +3,020 Dnes Úmrtí 14,900 +74 Dnes Uzdravení 599,858 Infikovaných 117,737 Last updated: 7. decembra 2021 - 03:25 (+01:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -spot_img