Temný web je veľmi otvorený. Oslabuje demokraciu, ale aj obchodný model sociálnych sietí. Štúdia NATO hovorí o manipulácii cez sociálne médiá

  0
  Ilustračná snímka (Autor: unsplash.com)

  Ako sa rozbiehala manipulácia na sociálnych sieťach? Dnes sa o nej otvorene hovorí, v Amerike sa oficiálne vyšetrujú zásahy do volieb cez sociálne  siete. Niekde však musel byť začiatok tohto procesu…

  Koncom desaťročia, keď sa popularita sociálnych médií začala skutočne zvyšovať, si len málo ľudí všimlo trend, ktorý tajne rástol. Niektorí používatelia umelo zvyšovali počet sledovateľov, ktorých mali na sociálnych sieťach, pre získanie finančných výhod.  Ešte menej ľudí si všimlo, že organizácie, ako je Agentúra pre internetový výskum, využívajú tieto nové techniky na dosiahnutie politického zisku. Až keď sa táto inovácia rozvinula v roku 2014 v informačnom boji proti Ukrajine, svet si konečne uvedomil tento postup. Rozšíril sa aj na federálne obvinenia, kongresové vypočutia a Kódex postupov Európskej únie pre dezinformácie.

   

  Tento biznis model je založený na predaji klikov, lajkoch, komentároch a statusoch? Čo je jeho jadrom?

  Jadrom tejto praktiky, vyzbrojenej štátmi aj oportunistami, je prosperujúci čierny trh, na ktorom sa kupujúci a predávajúci stretávajú, aby obchodovali s kliknutiami, „páči sa mi“ a akciami. Centrum strategických komunikácií NATO v Lotyšsku a ukrajinská analytická spoločnosť pre sociálne médiá Singularex spolu zmapovali online trh nástrojov a služieb, ktoré slúžia na manipuláciu so sociálnymi médiami. Prehľadali sme temný web, sledovali sme predajcov, kupujúcich a obete, aby sme pochopili, čo si môže potenciálny zákazník, ktorý chce viesť vojnu informácií, kúpiť online.

   

  Aké sú výsledky analýzy? Čo si môže informačne manipulácie chtivý zákazník kúpiť online?

  Každý, kto má záujem o propagáciu obsahu cez sociálne médiá, má niekoľko základných metrík, s ktorými môže narábať. Sú to sledovatelia, názory, „páči sa mi“, komentáre a zdieľania. Platformy sociálnych médií vyvinuli celý rad platených reklamných nástrojov, ktoré si používatelia môžu kúpiť, aby propagovali svoje príspevky nad rámec vlastných sledovateľov. Pokročilejší používatelia spolupracujú s reklamnými agentúrami na vytváraní väčšieho dosahu, často prostredníctvom vybraných populárnych používateľov.  A tak isto ako napríklad noviny s mnohými predplatiteľmi môžu spoplatňovať reklamu viac ako noviny s menším počtom predplatiteľov, populárni používatelia si môžu za služby účtovať viac než tí “obyčajní”. Správy naznačujú, že zatiaľ čo populárny používateľ so 100 000 sledovateľmi by mohol zarobiť 2 000 dolárov za propagačný tweet, ešte populárnejší používateľ s miliónom sledovateľov môže zarobiť až 20 000 dolárov za propagačný tweet.

   

  Bavíme sa teraz ale o čiernom biznise, ktorý v podstate zneužíva možnosti na svoje ciele. Je problém dostať sa k niekomu, kto vám bude umelo vytvárať, čo  potrebujete prezentovať?

  Toto odvetvie existuje v rozpore so zmluvnými podmienkami platforiem, ktoré zakazujú zakúpenie označení Páči sa mi, komentárov alebo odberateľov; napriek tomu je to vo väčšine krajín stále legálne. Stačí však jednoduché vyhľadávanie vo vašom obľúbenom vyhľadávači a získate dlhý zoznam poskytovateľov, ktorí ponúkajú na predaj nástroje a služby na manipuláciu so sociálnymi médiami. Náš výskumný tím sa stretol s množstvom platených reklám v službách Google a Bing, ktoré propagovali  práve nástroje manipulácie so sociálnymi médiami. Tieto služby fungujú v sivej zóne.

   

  Existujú tri kategórie, do  ktorých sa delia falošné užívateľské účty. Začnime tou  treťou, ktorá je najmenej sofistikovaná.

  Tretia kategória, takzvaný segment low-end poskytuje najlacnejšie produkty s najnižšou kvalitou, sú to automaticky registrované, ale neoverené účty. Tieto účty nemajú profilový obrázok ani žiadny obsah a všetci alebo väčšina odberateľov sú roboty. Low-end komentáre tiež automaticky vytvárajú roboti. Tu existuje vysoká pravdepodobnosť, že účty budú identifikované a zablokované, ale ako ukázal výskum, mnoho jednoduchých robotov na Twitteri často prežíva dosť dlho na to, aby im to umožnilo vyprodukovať viac ako 5 000 príspevkov.  Tieto segmenty low-end potenciálni kupci ľahko nájdu cez štandardné vyhľadávacie nástroje.

  Ilustračná snímka. Zdroj: TASR

  Druhá kategória je na vyššej úrovni…

  Segment tejto strednej kategórie pozostáva z účtov, ktoré sú registrované väčšinou automaticky. Tieto účty sú však drahšie, lebo sú overené a obsahujú základné informácie o používateľovi, čím sa znižuje riziko ich rýchlej identifikácie a blokovania. Úlohy vykonávané z týchto účtov sa často vykonávajú automaticky, niekedy ich však hromadne riadia aj ľudskí operátori. Segment strednej kategórie sa potenciálnemu kupcovi hľadá ťažšie a kupujúci môžu mať problém rozlíšiť dôveryhodných poskytovateľov služieb od tých, ktorí predávajú low-end služby za vyššiu cenu.

   

  Navigácia na tomto trhu si vyžaduje skúsenosti. Prejdime k najdokonalejšej kategórii, prvej, ktorá sa používa na manipuláciu a ovplyvňovanie.

  Prvá kategória, high-end segment pozostáva z účtov, ktoré majú skutočných priateľov a predplatiteľov, obsah a jedinečné profilové obrázky. Overujú sa telefonicky alebo e-mailom a sú registrované najmenej jeden rok. Takéto účty sú často pravé, ale sú buď heknuté alebo manuálne zaregistrované a časom naplnené. „Lajky” pridávajú skutoční používatelia a komentáre sa zapisujú manuálne. Tieto účty môžu byť prispôsobené konkrétnym demografickým údajom pre cieľové publikum s premennými, ako sú krajina, pohlavie a vek. Predplatiteľmi high-end účtov sú často skutoční používatelia. Dodávatelia používajú všetky triky svojho obchodu na vytvorenie vzhľadu skutočnej činnosti používateľa, aby nevyvolávali podozrenie a znížili pravdepodobnosť blokovania. High-end segment je ťažké nájsť bez osobného odporúčania niekoho so skúsenosťami na trhu.

   

  Existujú nejaké vzorce na internete, čo sa týka porovnania nákladov na služby vo vybraných segmentoch pre rôzne sociálne siete?

  Naša analýza odhaľuje množstvo vzorcov. V službe YouTube existuje jasný vzťah medzi cenou a kvalitou – čím vyššia je cena, tým vyššia je kvalita. Pre Facebook sú lajky lacnejšie ako sledovatelia, ale pre Instagram platí opak – lajky, teda likes, sú drahšie ako sledovatelia.

  Úplným modelom je však to, že očakávaný lineárny vzťah medzi kvalitou a cenou nie je viditeľný. Cena služby zvyčajne súvisí s výrobnými nákladmi. Pre trh manipulácie so sociálnymi médiami to tak často nie je – cena služieb nízkej kvality môže byť rovnako vysoká ako cena služieb vysokej kvality, rôzni poskytovatelia ponúkajú rovnocenné služby za veľmi odlišné ceny. To naznačuje, že trh je z veľkej časti nefunkčný, pokiaľ ide o náklady a kvalitu a ponuku a dopyt.

   

  Autori analýzy sa stretli s človekom, ktorý poskytoval rady klientom v oblasti manipulácie so sociálnymi médiami, čo vyplynulo  z rozhovoru s  ním?

  Táto osoba opísala odvetvie, ktoré sa odlišuje od automatizovanej manipulácie so sociálnymi médiami tým, že poskytuje služby správy kampaní od začiatku do konca, a nie jednoduché kliknutia a páči sa mi. Podľa nášho opýtaného sú klientmi zvyčajne politici alebo podniky, ktoré nemajú žiadne pochybnosti o manipulácii so sociálnymi médiami, aby dosiahli požadovaný cieľový stav.

   

  Zrejme dochádza aj ku kombinácii automatizovaných a personalizovaných techník? 

  Špičkoví poskytovatelia služieb kombinujú automatizované a personalizované techniky a využívajú množstvo kanálov na distribúciu informácií, ako sú blogovanie, zasadené spravodajstvo a pokusy ovplyvniť novinárov, aby sa dosiahol čo najlepší účinok. High-end kampane tiež kombinujú otvorené reklamné nástroje pre sociálne médiá so škodlivými aktivitami, aby oslovili širšie publikum.

  Aby bola kampaň úspešná, je dôležité vytvoriť vplyv na konvenčné médiá. Poskytovatelia špičkových služieb preto vynakladajú veľké úsilie na vytváranie obsahu, ktorý si vyzdvihnú tradičné médiá, ale propagujú aj aktuálne spravodajské príbehy online a potláčajú negatívne spravodajstvo.

  Veľká kampaň by zahŕňala automatizovanú správu účtov, vytváranie a propagáciu špecifikovaného obsahu, ako aj manipuláciu so skutočnými udalosťami s cieľom generovať spravodajstvo online a offline.

   

  Čo chcú  klienti od poskytovateľov týchto služieb na sociálnych sieťach najčastejšie?

  Existuje veľký, pulzujúci online trh pre kupujúcich a predajcov nástrojov a služieb pre manipuláciu so sociálnymi médiami. Niektorí zákazníci chcú na svojich fotografiách viac označení Páči sa mi, iní chcú finančne profitovať na úkor reklamného priemyslu a ďalší chcú ovplyvniť výsledok volieb. Bez ohľadu na konečný cieľ sú použité nástroje takmer identické.

  Manipulácia so sociálnymi médiami oslabuje demokraciu, ale tiež pomaly oslabuje obchodný model sociálnych médií. V uplynulom roku sa giganti sociálnych médií zaviazali k lepšej ochrane svojich platforiem. Neoficiálne dôkazy naznačujú, že to viedlo k zvýšeniu nákladov na manipulačné nástroje a služby. Napriek záväzkom online platforiem a vedúcich sociálnych sietí kodifikovaných v Kódexe postupov EÚ pre dezinformácie táto štúdia ukazuje, že je stále prekvapivo lacné a ľahké manipulovať so sociálnymi médiami.

   

  Z tohto celého  ma človek pocit, že ani nejde o temný web, ale otvorené  podnikanie…

  Náš výskum vyústil až do štyroch záverov. Najprv nás ohromila škála infraštruktúry na čiernom trhu pre vývoj a údržbu softvéru sociálnej metriky, generovanie fiktívnych účtov a poskytovanie mobilných proxy a riešení na aktiváciu SMS.

  Po druhé, zasiahla nás otvorenosť tohto odvetvia. Toto nie je temný podsvetie, je to prístupný trh. Väčšina používateľov ho nájde s minimálnym úsilím použitím ktoréhokoľvek vyhľadávacieho nástroja.

  Po tretie, prekvapilo nás, keď sme našli poskytovateľov služieb inzerujúcich cez Google a Bing. Poskytovatelia obchodovania s manipulačnými službami YouTube kupujú reklamy od spoločnosti Google – vlastníka YouTube – a bez akýchkoľvek obáv propagujú svoje služby na verejnosti.

  Nakoniec nás zaujalo, že prakticky všetci hlavní poskytovatelia softvéru a infraštruktúry, ktorých sme boli schopní identifikovať, boli ruského pôvodu. 

  Temný web akoby nebol  vecou, ktorá nás trápi. 

  Autor: Lucia Balichová

  - Reklama -