Petícia proti živelnej výstavbe v Kráľovej pri Senci

0
Petícia - ilustračné foto (Autor: pixabay.com)

1.: ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV

Stromy pri Čiernej vode tvoria nenahraditeľnú úlohu vetrolamov a pomáhajú tlmiť hluk z vyťaženej štátnej cesty č. 62. Pokračovanie vo výrube by spôsobilo nenahraditeľnú škodu, ktorú nie je možné jednoducho nahradiť zasadením nových stromov.

2.: NAVÝŠENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Už terajšia kapacita školy a škôlky je nepostačujúca. Podľa územného plánu má v obci pribudnúť 1500 obyvateľov, pričom sa dá očakávať, že veľkú časť z nich budú tvoriť mladé rodiny s deťmi. Žiadame aby súčasne s povolením výstavby akejkoľvek novej lokality boli navýšené kapacity MŠ a ZŠ minimálne o percento zodpovedajúce nárastu počtu obyvateľov obce. Zároveň žiadame developerov spolupodielať sa na vybudovaní chodníka medzi Hlavnou ulicou a materskou školou.

3.: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCII PRI NOVÝCH LOKALITÁCH

Žiadame zaviazať developerov rekonštrukciou priľahlých ciest a chodníkov, konkrétne rekonštrukcia Hlavnej ulice pre všetky lokality, kompletná rekonštrukcia Réckej cesty pre lokality č. 28 a 29, rozšírenie širky Poštovej ulice so zachovaním počtu parkovacích miest pri kostole pre lokalitu 15.

4.: OBMEDZENIE NOVEJ VÝSTAVBY NA RODINNÉ DOMY

Žiadame aby v záujme zachovania charakteru obce bola výstavba vo všetkych nových lokalitách obmedzená výhradne na samostatne stojace rodinné domy s maximálnou výškou 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie.

5.: VYBUDOVANIE ODDYCHOVÝCH ZÓN A IHRÍSK

Žiadame aby pri schvalovaní nových lokalít bolo podmienkou vybudovanie oddychových zón, ihrísk a ďalších verejnoprospešných stavieb slúžiacich všetkým obyvateľom obce. Zároveň žiadame zahrnúť povinnosť výsadby parkovej zelene vo všetkých nových lokalitách podľa profesionálneho projektu.

6.: PRESUN PLÁNOVANÉHO ZBERNÉHO DVORA DO PRIEMYSELNEJ LOKALITY

Žiadame zmenu umiestnenia plánovaného zberného dvora, ktorý má byť vybudovaný v lese pri cyklotrase. Cyklotrasa a les pri Čiernej vode je aktívne využívaný obyvateľmi obce pre oddych, rekreáciu, bicyklovanie, korčulovanie, behanie, prechádzky s deťmi. Vybudovaním zberného dvora v tejto lokalite nenávratne utrpí charakter oblasti. Zároveň žiadame o zmenu využitia zalesnenej lokality č. 16 pri Čiernej vode v záujme ochrany prírody, krajiny, rekreácie a športu.

uzemnyplan.png

Obyvatelia Kráľovej pri Senci

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -