Vzťah s moslimom, Ázijkou, Židom? Slováci toto pre svoje deti nechcú, v prieskume tolerancie sme skončili na takmer úplnom dne

  0
  Ilustračná foto. (Autor: pixabay.com)

  Európska únia pravidelne vykonáva prieskumy verejnej mienky známe ako Eurobarometer. V rámci jedného takéhoto prieskumu, ktorý sa zameriaval na diskrimináciu v Únii, sa objavili aj otázky o tom, do akej miery by sa ľudia cítili komfortne, ak by sa ich deti začali schádzať s príslušníkmi rasových, etnických či náboženských skupín.

  Najlepšie sa pri tejto otázke umiestnilo Švédsko, ktorého obyvatelia sa v otázke rasy či vierovyznania možného partnera ich detí ukázali byť nejtolerantnejšími. Naproti tomu Slováci sa spolu s Čechmi umiestnili na úplnom konci rebríčka. Česi pochodili najhoršie pri otázke týkajúcej sa moslimov a Ázijcov. Slováci sa zase ukázali byť najmenej tolerantní voči Židom a v červených číslach sme sa umiestnili aj pri černochoch.

  Prieskum realizovala EÚ ešte v roku 2015, no internetom sa teraz začínajú jeho údaje šíriť po tom, ako mu dal grafickú podobu jeden z používateľov amerického diskusného portálu. Ten vybral z otázok v prieskume štyri, ktorých výsledky spracoval do máp. V ľavom hornom rohu je vizualizácia odpovedí na otázku týkajúcu sa vzťahu s osobou čiernej pleti. Vedľa nej tá istá otázka o Ázijcoch a v spodnej časti obrázka sú vľavo zobrazené odpovede týkajúce sa moslimského vierovyznania a vpravo židovstva.

  Autor: bezzleford

  Kompletné výsledky prieskumu, ktorý okrem spomínaného mapoval aj mieru diskriminácie na pracovisku pre vek či postoje Európanov voči sexuálnym menšinám, nájdete TU.

  - Reklama -