Amnestie opäť horúcou témou: Je to exces a zneužitie práva, aké nemá obdobu. Pôjdeme na hranu možného riešenia, zaznelo v diskusii

  0
  Vladimír Mečiar v minulosti (Autor: TASR)

  Najprv sa v bratislavskom štúdiu divákom predstavili poslanec za stranu Smer Miroslav Číž, inak vyštudovaný právnik, ďalej prodekan Právnickej fakulty UK Marián Giba, tretím do partie bol Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva SAV, no a posledným hosťom v prvej časti relácie bol bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo.

  Diskusiu otvoril moderátor otázkou na Miroslava Číža smerom k návrhu na zrušenie spomínaných amnestií, či môže národná rada zasiahnuť do kompetencií, ktoré má výsostne len prezident.

  „Práveže viac-menej nemôže. V danom prípade je amnestia normatívny právny akt vydávaný orgánom výkonnej moci a zmocnenie na vykonávanie tejto funkcie je jednoznačne dané ústavou. Potom tiež nastáva otázka tzv. jadra ústavy a ústavného zákona. To znamená, do akej miery môže ústavný zákon vstupovať do ústavou stanovenej deľby moci. A problémom je tiež aj narušenie principiálneho nástroja ústavného štátu, a to funkcie právnej istoty. To  je jedna z najdôležitejších funkcií práva. A navyše z funkcie právnej istoty vyplýva, logicky, aj zákaz retroaktivity ako mimoriadne chránená zásada práva. Takže toto je konflikt, ktorý tu sledujeme,“ začal debatu krátkym vysvetlením koaličný poslanec Číž, ktorý však ešte dodal, že ide o odsúdeniahodný výkon štátnej moci a nepatrí do portfólia štátneho orgánu.

  Druhá otázka smerovala na Jozefa Vozára. Moderátora konkrétne zaujímalo, či môže zákonodarná moc práve formou zrušenia amnestií vstúpiť do moci výkonnej.

  „Treba si hlavne uvedomiť, že Mečiarove amnestie bol právny exces a zneužitie práva, aké nemalo v novodobej histórii Slovenska obdobu. Takže keď sa hľadajú nejaké učebnicové riešenia na zrušenie týchto amnestií, tak nemôžeme nájsť v ústave návody, ako takúto amnestiu zrušiť. Pretože sa nepredpokladá, že ten, kto bude mať takúto moc, nedobromyseľne zneužije svoje právo. A tu sa vlastne stalo, že to bol exces, ktorý nenájdeme v demokratických krajinách,“ vyjadril sa člen Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár.

  Počas menšej slovnej nezhody povedal Číž na margo Vozára, že jeho názory sú „ľahko politicky identifikovateľné“. 

  Prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba v diskusii zdôraznil, že v prípade nejde o zásah zákonodarnej moci, ale o zásah tej ústavodarnej.

  V štáte existuje jedna moc ústavodarná a tá je najvyššia, ktorá určuje pravidlá, zriaďuje všetky ostatné moci. Túto ústavodarnú moc vykonáva Národná rada (NR) SR ústavným zákonom a potom existujú tri moci, ktoré sú tejto ústavodarnej moci podriadené, a to moc zákonodarná, výkonná a súdna,“ vysvetlil prodekan.

  Bývalý generálny prokurátor SR Michal Vaľo uviedol, že prípad Mečiarových amnestií je potrebné chápať v teoretickej a praktickej rovine.

  V teoretickej rovine, či je možné amnestie zrušiť, a ak áno, kto ich môže zrušiť a za akých podmienok. Ale aj v rovine praktickej, či zrušenie amnestií je potrebné na to, aby sa vyšetrili závažné trestné činy, predovšetkým teda vražda Remiáša,“ konštatoval, pričom podľa neho amnestie nebránia vyšetrovaniu tejto vraždy. 

  Diskusiou, ktorá má najmä politické, a nie právne pozadie, o zrušení amnestií, sa podľa Vaľa odvádza pozornosť od tohto konania.

  Vyšetrenie vraždy Remiáša sa dá,“ zdôraznil Vaľo, ktorý funkciu generálneho  prokurátora zastával v rokoch 1995 – 99.  

  Michal Vaľo v roku 1998, teda v čase, keď vykonával funkciu generálneho prokurátora. Zdroj: TASR

  Ako problém sa podľa Vozára javí široká interpretovateľnosť amnestií. Aj preto zastáva názor, že by mali byť zrušené. Poukázal však na to, že oproti iným amnestiám nikto predtým neamnestoval štátne orgány. „Bolo viacero amnestií, ktoré boli sporné, ale naša nemá medzinárodnú obdobu. A tragédia je v tom, že keď chceme hľadať podobu nejakej podobnej amnestie, tak musíme ísť do krajín, kde vládli vojenské junty. My sme budovali právny štát nielen formou, ale aj materiálne, konštatoval.

  Tu ide o očistu našej štátnosti,“ zdôraznil ešte Vozár.

  Jozef Vozár. Zdroj: TASR

  Giba navrhol kompromis, v rámci ktorého by ústavný zákon amnestiu zrušil, keďže išlo o amnestiu, ktorá nebola udelená na skutky, ktoré už boli vyšetrené a potrestané, ale išlo o amnestiu, ktorá zabránila vyšetrovaniu.

  Čiže zrušiť amnestiu, aby sa mohlo vyšetriť, a keď výsledkom vyšetrovania bude výrok o vine voči konkrétnej osobe, tak jej nebude možné uložiť trest, to znamená zostane to v tej rovine, že bude konštatovaná materiálne aj formálne pravda, aká bola, aby bolo spoločnosti povedané, ako to bolo, ale súčasne, aby si nešiel nikto odpykávať trest za niečo, čo už raz bolo amnestované,“ uviedol návrh, ktorý je podľa neho predstaviteľný.

  Avšak exprokurátor Vaľo sa domnieva, že Gibov návrh nemá nič spoločné s právom, ale je to čisté politikum. Pretože by sa v ústavnom zákone súčasne udelili a zrušili amnestie.

  Naopak, Vozár neodmieta Gibov návrh. Podľa neho by to bol akt zodpovednosti voči budúcej generácii.

  Smerák Číž potvrdil, že nielen v spoločnosti, ale aj na pôde parlamentu cítia veľký tlak, ktorý sa podarilo aktuálne vytvoriť.

  Pôjdeme na hranu v úvahách možného riešenia tohto problému, ale za ňu sa ísť nedá,“ konštatoval Číž.

  Autor: Redakcia, TASR,  mr

  - Reklama -