Máme srdcia na správnom mieste? Riaditeľka známej neziskovky porozprávala o vzťahu Slovákov k charite

0
Bez zanietených nadšencov by neziskové, respektíve charitatívne organizácie skrátka nemohli fungovať (Autor: Facebook, Plamienok)

Pomaly doznieva obdobie Vianoc, čo je časť roka, keď ľudia, logicky, trošku „zmäknú“. Potvrdzuje sa vám aj v praxi, že počas vianočných sviatkov prispievajú občania častejšie a viac ako počas zvyšku roka?

Áno, v období Vianoc ľudia bývajú zvyčajne štedrejší a sme za to veľmi vďační. Rok je historicky rozdelený na rôzne obdobia, niektoré z nich nám ponúkajú priestor pre pozastavenie a reflexiu, a vnímanie svojho vnútra aj okolia. Vianoce sú jedným z týchto období. Rodina, blízkosť, spolupatričnosť a oslava života sú ozvenou Vianoc.

Na druhej strane, v rodinách, v ktorých všetci nemôžu byť pri štedrovečernom stole, býva cez Vianoce viac smútku a bolesti ako po iné dni. V každej rodine, ktorá stratila dieťatko, sa bolesť zo straty ozýva a dopracovať sa opäť k radosti a prežívaniu lásky Vianoc v inej rovine vyžaduje rozhodnutie pre život a odvahu vydať sa na dlhú cestu.

Ak porovnáte celoročný objem vyzbieraných financií za daný rok, sledujete v tomto smere progres? Sú dnes Slováci štedrejší, respektíve vnímavejší k nešťastiu iných v porovnaní trebárs s obdobím pred 10 – 12 rokmi?

Naše náklady dnes sú neporovnateľne väčšie ako pred 10 rokmi. Dnes ale pomôžeme štyrikrát väčšiemu počtu detí ako roky dozadu (cca 30 detí a 90 rodinných príslušníkov) a kvalita odbornej pomoci tiež niekoľkonásobne vzrástla. V Poradenskom centre ročne prebehne 500 stretnutí so smútiacimi deťmi a ročne vzdeláme zhruba 50 študentov a odborníkov pomáhajúcich profesií. Pre deti a rodiny je pomoc Plamienka bezplatná.

Aktivity počas uplynulých rokov postupne narastali a vďaka dôvere ľudí, ktorí nám pomáhajú, sa nám na ne podarilo vyzbierať dostatok financií. Život neziskovej organizácie je ale život z roka na rok. V Plamienku to funguje tak, že sa nám vždy podarilo vyzbierať dostatok darov, aby sme mohli pomáhať aj ďalší rok. Získavanie darov na Slovensku nie je jednoduchá záležitosť. Vyžaduje čas, odbornosť, dôveryhodnú komunikáciu, transparentnosť a vieru, že sa to podarí. Verím, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí vnímajú aj potreby tých, ktorí si nevedia pomôcť sami. O tom je charita a pomoc.

Za posledné roky podľa riaditeľky Plamienka kvalita odbornej pomoci niekoľkonásobne vzrástla. Zdroj: Facebook, Plamienok

Kedy vlastne vzniklo vaše občianske združenie? Menilo, prípadne modifikovalo sa za ten čas poslanie vašej organizácie? Alebo je poslanie nemenné?

Myšlienka pomoci nevyliečiteľne chorým deťom v poslednej etape ich života priamo doma prišla na svet koncom roku 1999, keď som pracovala na Klinike detskej onkológie a stretávala deti, ktorých životy sme nevedeli zachrániť. Mnoho z týchto detí si veľmi prialo byť doma. Vedela som, že bez odbornej a ľudskej pomoci priamo doma pobyt dieťaťa v domácom prostredí nie je možný. Ich zdravotný stav sa zhoršuje a potrebujú 24-hodinovú dostupnosť lekára a zdravotnej sestry. 

Na druhej strane som si hovorila, že čo viac môžeme pre tieto deti urobiť, ako splniť im toto želanie? Tak sme v roku 2000 založili Plamienok. Ubehlo už veľa času a dnes Plamienok pomáha nielen deťom s rakovinou, ale aj s inými vážnymi nenádorovými chorobami, a dokonca dnes je týchto detí viac. Počas 16 rokov sme doma pomohli viac ako 220 deťom a ich rodinám počas viac ako 3 000 domácich návštev. 

Misia Plamienka – zmierniť utrpenie nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín a hľadať s nimi spolu doma život, momenty lásky a blízkosti – sa po celý čas nemenila. Od roku 2011 sa rozšírila o odbornú psychologickú pomoc smútiacim deťom a ich rodinám v Poradenskom centre Plamienka v Petržalke. Je otvorené deťom, ktoré niekoho stratili, a ich rodinám z celého Slovenska. A treťou veľkou oblasťou, ktorou za zaoberáme, je vzdelávanie študentov a odborníkov v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti.

Na čo primárne putujú vyzbierané peniaze?

Z darov hradíme všetko, aby sme deťom a rodinám mohli byť 24 hodín k dispozícii a zabezpečili pre ne doma vysokokvalitnú odbornú pomoc lekára a iných odborníkov a v Poradenskom centre zas pomoc psychológov a terapeutov. Z darov financujeme napr. benzín, kúpu a servis áut, na ktorých domov za deťmi chodievame, ročne najazdíme okolo 60 000 – 70 000 km. Potom sú to náklady za telefóny, ktorými domov rodinám voláme a sme tak 24 hodín pre ne dostupní.

Kupujeme niektoré lieky a špeciálny zdravotný materiál, ktorý každá rodina dostane hneď na začiatku starostlivosti. Deti majú doma zapožičané aj niektoré lekárske prístroje, ako napr. kyslíkový koncentrátor, inhalátor, matrac proti preležaninám, rehabilitačná vesta, vďaka ktorým sa nemusia vracať pri zhoršení stavu do nemocnice.

Ďalej sú to mzdy odborníkov, lekárov, zdravotných sestier, psychológov a sociálnych pracovníkov. Štátny sektor tento typ pomoci deťom na Slovensku neponúka. V Poradenskom centre hradíme náklady na priestory, nákup hrového materiálu pre deti, mzdy psychológov a terapeutov.

Hradíme tiež náklady na letný terapeutický tábor pre deti po strate blízkeho, ktorý je pre deti z celého Slovenska bezplatný, a náklady na 2 víkendové stretnutia smútiacich rodín. Z darov zabezpečujeme aj organizáciu dvoch vzdelávacích programov pre verejnosť a jedného pre zamestnancov organizácie.

Sú ambasádormi vášho projektu aj nejaké mediálne známe osobnosti? 

Spolupracujeme už roky s pánom Petrom Rúfusom, ktorý nám bezplatne pomáha s TV aj rozhlasovými spotmi.

Ste členom aj nejakej nadnárodnej organizácie? Ak áno, aké výhody vám poskytuje členstvo v tejto strešnej organizácii?

Členom medzinárodnej organizácie zatiaľ nie sme. Spolupracujeme ale s domácim hospicom v Prahe (Cesta domů) a v Budapešti (Tábita house), so Školou kreatívneho sprevádzania v španielskej Valencii, ako aj s niektorými odborníkmi vo Veľkej Británii, USA, Argentíne a tiež z Madridu.

- Reklama -