Prezident Kiska o politikoch: Ich úloha je jasná. Keď sa stane ľuďom niečo zlé, majú im dať pocit bezpečia.

  0
  Prezident SR Andrej Kiska (Autor: SITA)

  “Keď si ľudia predstavujú svoj život, tak si ho predstavujú tak, že ho budú žiť šťastne a bez problémov. V živote sa človek stretáva s ochorením, problémami, bezmocnosťou, či starobou. Keď sa takýto človek ocitne v situácii, keď si nevie rady, tak očakáva pomoc v prvom rade od štátu a našej spoločnosti. Úlohou štátu, úlohou nás politikov, je dať ľuďom pocit bezpečia, že keď sa im v živote stane niečo zlé, že sme pripravení im pomôcť. Sme pripravení vytvoriť všetky podmienky pre to, aby ľudia v ťažkej situácii dostali plnú pomoc,” poznamenal Kiska. Zároveň doplnil, že od vedenia ÚNSS sa dozvedel, že sa v nej nachádza 20 percent ľudí, ktorí vidia dobre a pomáhajú ostatným. “Na Slovensku žije veľa ľudí s dobrým srdcom a keď vidia, že môžu, tak pomôžu. Chcem im poďakovať,” povedal prezident. Zároveň verí, že sa táto ochota pomôcť prenesie aj do mysle a srdca každého politika. 

  ÚNSS dnes ocenila sedem členov, ktorí si osobne prevzali čestné uznanie. Jozef Balužinský sa zaslúžil o sprístupnenie hradu Stará Ľubovňa pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Martina Dzureka ocenili za dlhoročné vedenie a propagáciu výtvarného projektu Svetlo. Štefan Potočnik dostal uznanie za mimoriadne zásluhy a rozvoj paraolympijského športu, Ivana Potočňáková za založenie a vedenie časopisu pre nevidiacich s názvom Okamih, Eva Prokopová za úspešné vedenie tanečnej skupiny zloženej z nevidiacich a vidiacich seniorov, Marián Tóth za úspešnú športovú reprezentáciu a Tatiana Winterová za vedenie programu Zdravé oči, zameraného na diagnostiku začínajúcich porúch zraku detí predškolského veku. Ocenení boli aj športovci Jakub Krako, Henrieta Farkašová, Matej Tóth, ale aj Michal Handzuš, Zuzana Šebová, Patrik Herman, Marián Geišberg, Eva Vilímová, Aneta Parišková, Michal Herceg, Ján Miškovič a Štefan Kopčík.  

  Počas 8. snemu ÚNSS hodnotila uplynulé štvorročné obdobie činnosti organizácie. Súčasťou bola aj voľba orgánov, ako je Ústredná rada a Ústredná kontrolná komisia, účastníci stanovili aj novú stratégiu ÚNSS na najbližšie štyri roky. “Medzi to najdôležitejšie, čo sa za posledné štyri roky dialo, môžem spomenúť Dohovor práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý prijala Rada OSN. Tento dohovor sa teraz implementuje a bude sa písať správa o tom, ako sa nám to na Slovensku podarilo,” povedala manažérka pre PR ÚNSS Dušana Blašková. Za druhú významnú činnosť označila štandardizáciu Braillovho písma. “Bolo by dobré pre Slovensko zjednotiť všetky znaky. O tejto situácii sa s ministerstvami momentálne rokuje,” doplnila. 

  Druhou aktivitou, ktorú pod Tatrami únia počas stretnutia organizuje, je konferencia pod názvom Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám. Podľa Blaškovej sú jej súčasťou aj kultúrne aktivity určené pre ľudí so zrakovým postihnutím. Jednou z aktivít, ktoré sa v najbližšom čase budú konať, je 11. ročník Medzinárodného turnaja nevidiacich a slabozrakých športovcov v Spišskej Novej Vsi v kolkoch za účasti ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

  ÚNSS je občianske združenie, vznikla v roku 1990 a jej členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4000 členov združených v 65 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. 

  - Reklama -