Petícia za zmenu legislatívy, ktorá bráni zmierneniu problému plytvania potravinami

0
Ilusstračná fotografia. (Foto: TASR)

Kým v niektorých krajinách EÚ sú obchody povinné darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) – t.j. také, ktoré sú často bezpečné aj po uplynutí tohto dátumu – na Slovensku sú povinné ich likvidovať. V prípade záujmu ich môžu darovať a odrátať si ich z daňového základu, ale iba pred DMT a jedine Potravinovej Banke Slovenska (PBS). PBS ich ďalej prerozdeľuje rôznym charitám, ale jedna organizácia nedokáže pokryť všetky obchody na Slovensku a preto nevidíme dôvod, aby mala v zákone monopol.
Boj proti plytvaniu potravinami je jednou z priorít EÚ a je v záujme každého z nás.

Chceme preto zmeniť legislatívu, ktorá mu momentálne skôr bráni ako pomáha.

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyzývame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali právne predpisy, ktoré:

1.) Obchodom umožnia darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT)

– za predpokladu, že boli správne skladované a sú naďalej bezpečné

– s tým, že finálnemu spotrebiteľovi bude jasné komunikované, že ide o potraviny po DMT  a čo to znamená

– navrhujeme, aby si potraviny darované po DMT obchody nemohli odrátať z daňového základu, čo ich bude motivovať darovať potraviny ideálne ešte pred DMT, pričom aj darovaním po DMT ušetria aspoň náklady spojené s likvidáciou

2.) Obchodom umožnia darovať potraviny tesne pred DMT (a odrátať si ich z daňového základu) nie len Potravinovej Banke Slovenska.

3.) Keďže množstvo ovocia a zeleniny, ktoré je bezpečné a kvalitné, sa k spotrebiteľom nedostane kvôli zbytočne vysokým estetickým nárokom, navrhujeme tiež, aby vyššie spomenuté orgány zvážili zriadenie organizácie, ktorá takéto plodiny zbiera a prerozdeľuje organizáciám, ktoré ich vedia zužitkovať. 

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -