Svidníčania majú dôvod na radosť. V okrese pribudne vyše tisíc pracovných miest, schválila vláda

  0
  Vláda SR koalície Smer-SD, SNS, Most-Híd a #Sieť (Autor: SITA)

  Základným cieľom AP je znížiť mieru nezamestnanosti, ktorá v okrese Svidník bola v júni tohto roku 17,5 %, čo je 3633 uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce. Preto hlavnými témami dnešného rokovania boli podnikanie a samozamestnávanie, tvorba nových pracovných miest, vzdelávanie a rekvalifikácia a podpora poľnohospodárstva aj cestovného ruchu.

  Predseda vlády Robert Fico (SMER-SD) na tlačovej besede po schválení AP uviedol, že na tvorbe tohto plánu sa aktívne podieľali zástupcovia regiónu – primátori a starostovia, podnikatelia a zástupcovia tretieho sektoru. „Tento plán je šitý na mieru pre okres Svidník. Budeme chodiť ďalej, nie je to žiadne vyhadzovanie peňazí, nie sú to žiadne plané sľuby, pretože reálne rozhodujeme o finančných prostriedkoch a reálne aj pokrývame finančne projekty, ktoré považujú ľudia v tomto regióne za dôležité,“ povedal premiér. Vláda myslela aj na to, že z regiónu odchádza veľa mladých ľudí za prácou do zahraničia, alebo sa stávajú dlhodobo nezamestnanými nielen pre nedostatok pracovných príležitostí, ale aj z dôvodu nízkych zárobkov.

  Regionálny príspevok vláda nasmerovala do viacerých oblastí. Pôjde o podporu systémových opatrení na úrovni okresu, podnikanie a lepšie pracovné miesta, vzdelávanie, flexibilitu a kariéru a tiež moderné a dostupné verejné služby.

   AP podporí oblasť podnikania a lepšie pracovné miesta vytvorením podnikateľského inkubátora v Giraltovciach sumou 150.000 eur. V oblasti cestovného ruchu rekonštrukciu Bosákovej školy v Okrúhlom, športovo oddychové centrum v Lúčke a rekreačný areál Ladomírka vo Svidníku či plaváreň v Giraltovciach, na čo pôjde 355.000 eur. Vláda ďalej podporí aj subjekty sociálnej ekonomiky sumou 650.000 eur. Do tohto balíka patria projekty, ako výroba zámkovej dlažby a podnik enviromentálnej technológie, ktoré sa budú realizovať  v Giraltovciach, výrobky z dreva v obci Kružlová, výrobu prefabrikátov v obci Rovné, lesné práce v Roztokách, čistiareň a práčovňu vo Vyšnej Jedľovej aj lesné práce vo Svidníku. V tejto oblasti sa uplatnia aj ľudia bez odbornej kvalifikácie.

  „Ďalej sú to tréningové centrá pri sociálnych podnikoch, je to predovšetkým téma socializácie marginalizovaných rómskych komunít v spolupráci s odbornou školou v Giraltovciach a s Tréningovým centrom vo Svidníku. Chceme tiež podporovať regionálne produkty, má vzniknúť Farmársky dom vo Svidníku aj v Giraltovciach, kde sa vyčlení 200.000 eur,“ uviedol Fico.

  Vláda podporí aj vznik regionálnych centier vzdelávania, vybavenie dielní pre žiakov a pre rekvalifikačné kurzy, predprimárne a primárne vzdelávanie a verejné služby. Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin doplnil, že nové pracovné miesta vzniknú vo viacerých oblastiach, v priemysle a službách by sa malo zamestnať 930 ľudí, v cestovnom ruchu 170, ďalšie ponuky budú pre sezónne zamestnávanie, automobilový priemysel pri výrobe komponentov, Kožiarske závody v Giraltovciach zamestnajú 50 pracovníkov. „Pokiaľ sa nám podarí splniť aspoň podstatnú časť týchto opatrení, tak budeme nadmieru spokojní,“ konštatoval Marcinčin.

   Okres Svidník je bez železničnej trate, cesty tu zaťažuje tranzitná kamiónová doprava. V okrese sú dve mestá Svidník a Giraltovce a 66 obcí. Región patrí k tým menším a priemyselne málo rozvinutým. Výjazdové rokovania vlády budú ešte pokračovať  v okresoch Poltár, Veľký Krtíš, Rožňava a Revúca. Vláda to musí stihnúť do 15. septembra.

  - Reklama -