Róbert Auxt: Ak chceme stavať diaľnice, NDS sa musí vyňať z okruhu verejných financií

0
Róbert Auxt (Autor: Archív R. A.)

Od vstupu SR do Európskej únie sa na budovanie diaľnic a ciest využívali v drvivej miere peniaze z Európskej únie. Po roku 2020 vyschne aj tento posledný významnejší zdroj na výstavbu rýchlostných ciest. Rozmenené na drobné, eurofondový balík vo výške 1,5 miliardy eur sa rozdelí do roku 2018, po tomto roku Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na nové investície zatiaľ nemá krytie z peňazí Európskej únie ani zo štátneho rozpočtu.  

Ak má Slovensko pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry, bez ktorej je nemysliteľný rozvoj regiónov, potrebuje Národná diaľničná spoločnosť nájsť nový spôsob financovania výstavby diaľnic. Model, ktorý by dlhodobo zabezpečil financovanie budovania rýchlostných ciest nezávisle od štátneho rozpočtu, je relatívne jednoduchý – ide o vyňatie NDS z okruhu verejných financií. Nejde o žiadnu novinku, mimo okruhu verejných financií pôsobí aj Asfinag (rakúska obdoba NDS) alebo slovinský DARS. 

Vyňatím NDS z okruhu verejných financií by sme ľudovo povedané zabili viac múch jednou ranou. Tento krok by priniesol benefity všetkým stranám – občanom vo forme nových ciest, verejným financiám, ktoré by nečelili tlaku zvyšovania deficitu a dlhu, či samotným stavebným firmám. Nové cesty by zasa umožnili rozvoj zaostalejších regiónov, kde by mohla prísť ľahšie práca alebo turisti.          

NDS by sa po vyňatí z okruhu verejných financií uvoľnili ruky pre rôzne spôsoby financovania. Ponúka sa viacero možností, či už formou úverov, úrokové sadzby sú dnes na historických minimách, bolo by hriechom nevyužiť tak lacné peniaze. NDS by mohla získavať zdroje aj vydávaním dlhopisov, dlhopisy vydáva napríklad už spomínaný Asfinag. 

Mojim cieľom v dlhodobom horizonte je, aby NDS dokázala fungovať nezávisle od štátneho rozpočtu a bola financovaná primárne z tržieb z mýta a predaja elektronických diaľničných známok podobne ako rakúsky Asfinag.

Aby sa NDS mohla vyňať z okruhu verejných financií, potrebuje súhlas Štatistického úradu SR a Eurostatu. Budem preto iniciovať vznik pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov NDS, ministerstiev financií a dopravy a samotného Štatistického úradu SR, ktorá by mala nájsť riešenie tohto problému.  

Róbert Auxt
Článok publikujeme so súhlasom autora, pôvodný text nájdete na robert.blog.sme.sk.

- Reklama -