Natvrdo a bez cenzúry. Dráma v uliciach Košíc na vlastnej koži. Takto s vami budú zachádzať, ak…

  0
  Inštalácia interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? v priestoroch košickej synagógy (Autor: Lukáš Katriňák)

  Od februára tohto roka zorganizovala katedra histórie tri verejné prednášky spojené s diskusiou, v ktorej sa historici vyjadrujú aj k problematike súčasného školstva. Teraz sa rozhodli zapojiť do problematiky mladých ľudí a chcú ich osloviť prostredníctvom interaktivity. „Keďže mám v náplni práce vymýšľať, ako učiť dejepis tvorivo, koncept vyjsť z prednáškovej miestnosti a urobiť aktivitu vo verejnom priestore bol môj nápad a kolegovia, ktorí sa podieľajú na organizácii, sa s ním stotožnili,“ informovala didaktička pôsobiaca na Katedre histórie UPJŠ Alžbeta Bojková.

  Hlavným cieľom interaktívnej výstava Kto bude ďalší? je na príklade historických udalostí ukázať, ako sa prejavuje extrémizmus vo verejnom živote, ako aj v spoločensko-politickom živote, rovnako rozvíjať kritické myslenie žiakov alebo mladých ľudí, aby tieto prejavy vedeli identifikovať aj v súčasnosti. Z toho vyplýva, že výstava je určená predovšetkým pre druhostupňových žiakov základných škol a pre žiakov stredných škôl, no vítaná je aj široká verejnosť. „Samotná interaktivita výstavy spočíva v tom, že na báze dobrovoľnosti sa budú môcť dať návštevníci pri vstupe označiť. Toto označenie má priblížiť situáciu, keď na základe fyzickej predispozície im bude niečo obmedzené,“ približuje Bojková a dodáva: „Ak sa návštevníci označia, pozdĺž ulice budú vývesky, kde si môžu prečítať, čo ako ´označení´ nemôžu robiť.“

  Autentickosť obdobia priblíži 12 stanovíšť na ulici aj v synagóge

  Interaktívna výstava sa uskutoční vo štvrtok 5. mája v čase od 10. h do 17. h. Pozostávať bude z 12 tematických stanovíšť, pričom všetky témy sa viažu k slovenskému štátu a fašizmu v celoeurópskom kontexte. „Na jednotlivých stanovištiach budú dobové fotografie, plus popisné texty, výňatky z dobovej tlače, ktoré sa viažu k danej téme,“ priblížila didaktička a prezradila, že jedným zo stanovíšť sú napríklad agresori, ktorí boli v tom čase či stanovište masy a propagandy, stereotypy, život pred vojnou, vojna, nástup Hitlera a pod. Keďže koncept stanovíšť je poňatý ako živá fotografia, na každom bude prítomní jeden alebo dvaja študenti, ktorí budú fotografiou interpretovať, prípadne odpovedať na otázky.

  Výstava bude inštalovaná priamo na Zvonárskej ulici v Košiciach, ako aj v blízkej synagóge, pričom Zvonárska ulica bude predstavovať vonkajší svet, kde sa budú prechádzať ľudia, študenti v dobových kostýmoch a posedávať v kaviarňach, zatiaľ čo kontrast bude predstavovať vnútro židovskej synagógy, kde budú zobrazené napríklad aj deportácie a konečné riešenie židovskej otázky.


  Zdroj: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Organizátorom podujatia je Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, no ako hovorí Alžbeta Bojková, bez pomoci ostatných by sa im ju nepodarilo zorganizovať vo verejnom priestore. „V ústrety nám vyšiel Magistrát mesta Košice, Ústav pamäti národa, ktorý nám poskytol dobové filmy a niektoré fotografie. Rovnako aj Archív mesta Košice nám poskytol fotografie a v neposlednom rade židovská obec, ktorá nám prenajala synagógu.“ Ako ďalej didaktička uvádza, na výstavu nemajú vyhradené žiadne finančné zdroje, „bohužiaľ, v školstve to je tak, že si všetko robíte svojpomocne, čiže všetky rekvizity sme si spravili buď sami, alebo vypožičali v rámci fakúlt“, povedala a situáciu ďalej vykreslila: „V rámci katedry máme iba výskumný projekt s názvom Miesta pamäti Košíc, z ktorého predpokladám, budeme hradiť napríklad tlač dobových fotografií.“

  Slovenský štát 1939 – 1945

  Prvá Slovenská republika vznikla 14. marca 1939 a trvala do 8. mája 1945. Predstavovala štátny útvar zahŕňajúci časť územia dnešného Slovenska. Hoci sa formálne pokladala za samostatný štát Slovákov, bola produktom zahraničnej politiky nacistickej Nemeckej ríše a jej satelitom. Existenciu republiky podmienila snaha nemeckého kancelára Adolfa Hitlera o rozdrobenie Československej republiky.

  Opozícia verzus učitelia

  O extrémizme, rasizme a xenofóbii sa v poslednom čase diskutuje aj vo vláde. Práve tu sa dohodli opozičné strany s výnimkou ĽS NS a v parlamente predložili návrh, v ktorom žiadajú, aby študenti stredných škôl chodili povinne na exkurziu do koncentračného tábora Osvienčim – Brezinka (Auschwitz – Birkenau). Opoziční poslanci túto aktivitu vyvinuli ako reakciu na nárast fašizmu a extrémizmu, hlavne medzi mladými ľuďmi na Slovensku. „Je potrebné voči tomuto problému okamžite zakročiť a je nutné začať poznaním histórie a prevenciou. Prevencia je najľahší, najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako predchádzať extrémizmu,“ argumentujú. Viac sme o téme písali TU.

  Reakcia zo strany učiteľov na návrh opozície o zavedení povinnej návštevy v koncentračnom tábore nenechala na seba dlho čakať. Podľa učiteliek z gymnázia má takáto exkurzia zmysel, iba ak bude podaná v širšom kontexte. „Záleží, či z toho urobíme návštevu Osvienčimu, po ktorej budeme smutní, ale tým sa to skončí, alebo to bude návšteva, ktorá vytvorí širší kontext pochopenia problematiky holokaustu. Formovanie postojov musí byť záležitosťou dlhodobej práce pred aj po návšteve Osvienčimu,“ hovorí učiteľka Andrea Gálová z 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Aké je stanovisko riaditeľky spomínaného gymnázia a aké názory na problematiku majú jeho študenti, si môžete prečítať TU.

  - Reklama -