Rozhodnutie bolo jasné, my učíme. K štrajku učiteľov, ale aj k Jánovi Slotovi sa vyjadrila riaditeľka školy a nová tvár SNS, Eva Smolíková

0
Eva Smolíková. (Autor: Archív: E.S.)

Prečo idete do politiky?

Celý život som sa stotožňovala so základnými piliermi SNS. Posledné roky priniesli obrovskú zmenu v prístupe strany a to ma utvrdilo, že to je správne rozhodnutie. Môj vstup do politickej strany ovplyvnil osobný pocit, že naozaj treba pre ľudí niečo robiť. Nie som človek, ktorý keď je nespokojný, bude len v kuchyni kritizovať. Mám vôľu pomôcť, nájsť spôsoby ako urobiť z našej krásnej vlasti miesto, kde ľudia budú spokojní, nebudú odchádzať a hľadieť na iné štáty s tým, že tam sa žije lepšie.

To, že zatiaľ so svetom politiky ešte nie ste tak výrazne “poškvrnená”, môže byť aj plus. Myslíte si ale, že vám bude chvíľu trvať, kým si na tento svet zvyknete? Nebudú vám spočiatku chýbať práve skúsenosti z tohto “odvetvia”?

Rozumiem,  kam touto otázkou smerujete, ale ak by som si netrúfala zvládnuť túto výzvu, ktorú mi ponúkli ako odraz mojej práce, a snahy riešiť problémy, a posúvať veci v spoločnosti k lepšiemu, tak do toho nejdem. Možno to bude znieť vzhľadom na moje ,,nováčikovanie“ v politike trúfalo, ale aj tí, ktorí sú dnes politicky skúsení, tiež raz začínali. A my tieto ich dlhoročné skúsenosti žijeme, pričom spoločnosť dáva jasne najavo, že už sú potrebné nové náhľady, smerovanie a riešenia.

Čo bude mať Slovensko alebo volič z toho, ak vy budete sedieť v parlamente?

Ponúkam voličovi nepokrivený pohľad na politiku. Nie som ovplyvnená a znechutená rokmi vysedávania v parlamente. Mám chuť a snahu, odhodlanie a silnú motiváciu.

Ako ste sa dostali na kandidátku?

Miesto na kandidátnej listine mi ako podpredsedníčke SNS ponúkol pán predseda SNS. Moje meno i miesto, na ktorom sa nachádzam, je odrazom práce a úsilia, ktoré dennodenne vynakladám.

Súhlasili ste s postojmi, názormi SNS aj v minulosti? Ako ste sa napríklad pozerali na excesy bývalého lídra strany Jána Slotu. Jeho kauzy za volantom sú už legendárne a v súčasnosti opäť zarezonovali médiami…

SNS má 145-ročnú tradíciu, pričom počas celej svojej činnosti stojí na základných pilieroch – národnom, kresťanskom a sociálnom, s ktorými sa plne stotožňujem. Samozrejme, stranu tvoria ľudia a ľudia sú omylní. Z minulosti sa má múdry človek poučiť, vyvarovať sa prípadných možných nesprávnych ľudských rozhodnutí a žiť tak, aby mohol sám so sebou existovať a bez hanby sa pozerať do zrkadla. Aj pán Slota patrí do etapy, ktorú má už SNS za sebou. Ako človeku mu želám hlavne zdravie. My sme sa však z minulosti poučili, žijeme prítomnosťou a hľadíme do budúcnosti.

Ak sa stanete poslancom, na akú oblasť sa zameriate?

Oblasť môjho záujmu je široká. Vystupujem z pozície manželky, matky, starej mamy, ale, samozrejme, som spätá i s tým, čo milujem a robím celý život. Ako riaditeľka a učiteľka vidím problémy mladých ľudí a rodín, študentov a žiakov, detí, ale na druhej strane, samozrejme, aj komplexné nedostatky v školstve. Orientujem sa na školstvo a sociálnu oblasť.

Aký máte názor ako riaditeľka školy na súčasný stav školstva a učiteľský štrajk, ktorý sa nedávno začal?

Školstvo sa stalo v tomto čase popri migračnej kríze najdiskutovanejšou témou v spoločnosti. Situácia v školstve bola posledné roky na chvoste záujmu vládnej strany, neriešili sa problémy, nepočúvali sa nespokojné hlasy učiteľov. Je možná jediná reálna cesta ako riešiť zlyhávajúci stav slovenského školstva, a to, že po voľbách po kreovaní parlamentu a vzniku fungujúcej vlády si sadnú za stôl odborníci, ktorí sú schopní správne pomenovať veci, podať návrhy a riešenia. Slušná komunikácia a korektné vyjednávanie je jediný spôsob ako dosiahnuť už konečne aj legislatívne ukotvené zmeny, veď prísľubov už bolo dosť.

Myslíte si, že sa vláda k učiteľom zachovala fér? Myslíte si, že by mala v niečom zmeniť postoj k súčasnému školstvu?

Vláda je povinná počúvať názory občanov, či sú príjemné, alebo nie. Logickým vyústením dlhoročnej ignorácie sú nátlakové akcie a štrajk. Opatreniami hoci populárnymi, ako sú bezplatné školy v prírode a lyžiarske výcviky pre žiakov, sa problémy riešiť nedajú. Ani cez sociálne balíčky. Predpokladom prosperujúcej spoločnosti a konkurujúceho štátu, je vzdelaná populácia. K tej sa inak, ako prostredníctvom vzdelania a výučby dostať nedokážeme. Preto učitelia musia opäť získať v spoločnosti vysoký kredit, tak po stránke morálnej aj finančnej. Riešenie však určite nie je len vo zvýšení platov učiteľov. Je potrebné si uvedomiť, že učitelia štrajkujú nie len pre vyššie mzdy, ale aj pre lepšie vybavenie škôl pre nich a pre ich žiakov, aby bol výchovno-vzdelávací proces zas o poznanie kvalitnejší a atraktívnejší. Náprava školstva si vyžaduje ďalšie systémové zmeny a opatrenia, no i nevyhnutnú zmenu myslenia celej spoločnosti.

Zapojil sa niekto aj od vás zo školy do učiteľského štrajku?

Naša škola podporuje požiadavky štrajkujúcich učiteľov ako také. Výsledok spoločnej porady na škole o zapojení sa do štrajku bol však ten, že celá akcia je zle načasovaná. Žiaci mali tri týždne zimné prázdniny a jeden týždeň sa konal na našej škole lyžiarsky výcvik. Rozhodnutie bolo jednomyseľné, my učíme. 

Prečo by mal volič dať krúžok vám a nie niekomu inému?

Cieľom SNS i mojím je slušná, odborná a hrdá národná politika. Ja sama vyše 20 rokov pôsobím v školstve, z toho 19 rokov na vedúcej funkcii. Záleží mi na výchove a vzdelávaní žiakov a ich uplatnení sa v živote. Nemôžem sa stotožniť s odchodom mladých ľudí za prácou do zahraničia, ktorá je často na hranici ľudskej dôstojnosti. O veľa múdrych a šikovných ľudí sme takto prišli a prichádzame. Štát sa predsa musí postarať o svoje mláďatá a to tým, že nastaví oblasti fungovania v spoločnosti tak, aby nebol dôvod odchádzať preč. Samozrejme, s tým ruka v ruke súvisí spoločenský status učiteľskej obce, financovania škôl, debyrokratizácia… Je toho viac než dosť, kde vidím seba ako dobrú voľbu pre voliča, aby dal hlas práve mne.

S kým z kandidátky máte najlepšie vzťahy?

Nedá sa povedať, s kým mám najlepšie vzťahy. Všetci, ktorí sme uvedení na kandidátke, sme kolegovia, spája nás množstvo spoločnej práce. Sú aj takí, s ktorými sa ľudsky spoznávame.

Aký je váš majetok? Ste vlastníčkou nejakých firiem, nehnuteľností alebo akcií? Čo konkrétne a v akej hodnote vlastníte?

S manželom vlastníme nehnuteľnosť, rodinný dom so záhradou. Máme dve autá. Nie som vlastníkom žiadnej firmy ani akcií.

Čo považujete za svoj najväčší životný úspech?

Mojím najväčším úspechom v živote je rozhodne moja rodina. Z profesijného hľadiska som hrdá, že som riaditeľka krásnej školy, snažím sa vytvárať pre mojich učiteľov, nepedagogických zamestnacov a hlavne žiakov príjemné a inšpirujúce prostredie, ktoré vedie k múdrosti. A v rámci môjho politického života je úspechom zvolenie do funkcie podpredsedníčky SNS. Pri pomyslení na vážnosť tohto postu v najstaršej politickej strane, cítim veľkú pokoru a zodpovednosť.

Ak by ste mohli Slovensku pomôcť, ako by ste to urobili?

Najmä tým, že sa SNS dostane do NR SR. Potom, v zmysle nepriamej demokracie, možno veci ovplyvňovať a meniť. Základné problémy a konkrétne spôsoby riešení sme aj s kolegami spracovali v podobe nášho volebného programu. Tam je presne rozpísaná stratégia SNS. No keď to mám zhrnúť, najdôležitejšie je počúvať a nezatvárať oči pred realitou.

Hovoríte, že dôležité je nezatvárať oči pred realitou. Myslíte si, že súčasná vláda má práve pred touto realitou oči dostatočne otvorené?

Výhodou SNS ako mimoparlamentnej strany je, že sme sa nemohli tíšiť tým, že sme najsilnejší alebo najpočetnejší. Možno práve táto istota samým sebou spôsobuje súčasnej vláde, že stráca tak dôležitú sebareflexiu a nereaguje dostatočne promptne na kritiku a potreby spoločnosti. Verím a dúfam, že to tak je, že aj vládnuca strana sa vždy vo svojej činnosti usilovala o zlepšenie podmienok v štáte, no jej ,,sila“ a neohrozenosť prispela k nespokojnosti, akú možno práve teraz pozorovať v spoločnosti.

Ktorých politikov si vážite, a ktorí sú podľa vás v politike navyše?

Vážim si každého človeka, ktorý vynakladá svoju prácu zmysluplne. Nikdy sa nedá vyhovieť všetkým a preto je správne, že v politike má byť zastúpenie všetkých. Na to predsa slúžia voľby. Tvrdím však, že v parlamente by mali mať miesto len seriózne politické zoskupenia, ktoré prezentujú záujmy mnohých, a majú okrem iného všetky dôležité atribúty, ako sú štruktúry a kontrolné mechanizmy.

Keď sa povie “národná politika”, tak množstvo ľudí automaticky skĺzne k akejsi degradácii slova “národ”. Pre množstvo ľudí je pojem “národná hrdosť” synonymum pre extrémizmus. Prečo si myslíte, že to tak v súčasnosti je a všetko “národné” je chápané z toho pokrúteného uhla pohľadu…

S týmto tvrdením nemôžem súhlasiť. Možno to tak bolo kedysi, priznávam, ani nie tak dávno. Stále viac sa stretávam s názormi, že nie všetko ,,cudzie“ je lepšie, zdôrazňuje sa význam národného a štátneho. Ten ošiaľ zo zahraničia začína postupne upadať, čo isto súvisí s negatívami, ktoré priniesli integračné a globalizačné procesy vo svete. Na druhej strane k tomu prispela aj hrdá, no najmä slušná politika, ktorá sa v posledných rokoch začala uplatňovať. Som v každodennom kontakte s mladými ľuďmi i deťmi a čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že na ,,svoje“ si nadáva len ten, kto nezažil opustenosť v cudzine, nepozná svoju históriu a korene, odkiaľ pochádza. Verím, že k tejto zmene prispeli i tí toľko kritizovaní učitelia šírením vzdelania a lásky vlasti, a národného povedomia.

Eva Smolíková sa narodila v Šuranoch a vyštudovala odbor slovenský jazyk, literatúra a dejepis pre ročníky 5–12 na Pedagogickej fakulte v Nitre. Má bohaté skúsenosti v školstve a práve aj tomuto rezortu by sa po voľbách chcela venovať. Pôsobila ako stredoškolská učiteľka, administratívna pracovníčka a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka na ZŠ a MŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji. V SNS obsadila post podpredsedníčky strany.
- Reklama -