Europarlament pod dohľadom ľudí. A toto si o ňom myslíme…

  0
  Európsky parlament - ilustračné foto (Autor: repro youtube, mg)

   “O Európsku úniu sa zaujíma relatívne málo ľudí na Slovensku,” povedal Hajšel s tým, že záujem Slovákov o politiky EÚ dosiahol 39 percent, európsky priemer predstavuje 54 percent. Napriek tomu si až 73 percent občanov SR myslí, že ich krajina profituje z členstva v európskom bloku, pričom tento názor má už roky stúpajúcu tendenciu. Medzi hlavné dôvody tohto postoja patrí presvedčenie, že EÚ prináša nové pracovné príležitosti a prispieva k ekonomickému rastu. Stále menej Slovákov však hodnotí členstvo v EÚ pozitívne. V roku 2007 ich bolo 58 percent, no tento rok už len 48 percent.

  Slovensko zaznamenalo negatívny trend aj pri skúmaní pocitu, či má hlas ich krajiny v EÚ váhu. Myslí si to len 41 percent Slovákov, čo je pokles o 15 percent. Podobne odpovedali aj na otázku, či má ich vlastný hlas v Únii váhu, čo si myslí len 30 percent opýtaných. Slováci sa dostali do čela v odpovediach, či sú dobre informovaní o Európskom parlamente. Až 83 percent odpovedalo, že v poslednej dobe sa dostali k informáciám o EP v médiách alebo na internete. Z týchto informácií však malo priaznivý dojem len 23 percent slovenských respondentov. Iba necelá pätina Slovákov (19 percent) má pozitívny dojem z Európskeho parlamentu, čo je oproti roku 2007 pokles o 29 percent. Napriek tomu sú však občania SR presvedčení, že úloha EP je vo fungovaní EÚ veľmi dôležitá. Tento názor zastáva 74 percent opýtaných. Len 30 percent z nich však chce, aby EP zohrával vo fungovaní Únie ešte väčšiu úlohu. Europarlamentu dôveruje len 37 percent Slovákov a nedôveruje mu 52 percent. Len 23 percent respondentov si totiž myslí, že EP rozhoduje demokraticky. 

  “Slovenská verejnosť oproti roku 2007 vyrástla z nekritického eurooptimizmu a jej postoje sú reálnejšie a menej nadšené,” povedala sociologička Oľga Gyárfášová. V odpovediach Slovákov však podľa vlastných slov vidí veľa rozporov a veľa nekonzistentnosti. Na jednej strane Slováci považujú členstvo v EÚ za výhodné, najmä ekonomicky a sociálne, no na druhej strane dôveryhodnosť EÚ v očiach slovenskej verejnosti klesá. “Na jednej strane sú ľudia informovaní, na strane druhej ústia tieto informácie do negatívneho imidžu Únie,” vyhlásila s tým, že skutočné vedomosti Slovákov o fungovaní EÚ sú nedostatočné a informovanosť je len povrchná. Vnímanie EÚ na Slovensku je podľa Gyárfášovej postavené skôr na ekonomickom a sociálnom chápaní, no menej na tom hodnotovom. 

  Na prieskume Eurobarometer sa zúčastnilo 28 150 obyvateľov EÚ nad 15 rokov. Uskutočnil sa medzi 19. až 29. septembrom 2015 v období, keď vrcholilo reportovanie v médiách o príchode migrantov k európskym hraniciam. Prvá časť výsledkov venujúca sa migrácii a imigračnej politike bola publikovaná 14. októbra.

  - Reklama -