štvrtok, 1 decembra, 2022
1.4 C
Bratislava
ÚvodArénaStrany musia kandidátky do volieb podať do nedele. Zatiaľ tak urobila iba...

Strany musia kandidátky do volieb podať do nedele. Zatiaľ tak urobila iba jedna

Pripomenula, že kandidačnú listinu môžu podať zaregistrované politické strany alebo koalície zaregistrovaných strán najneskôr 90 dní pred voľbami, teda do 24:00 v nedeľu 6. decembra. Kandidátky podávajú splnomocnenci strán v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľovi štátnej komisie. Z Registra politických strán a politických hnutí ministerstva vnútra zverejneného na internete vyplýva, že na Slovensku je aktuálne 155 politických strán či hnutí.

Strany či koalície strán, ktoré chcú kandidovať v parlamentných voľbách, musia okrem iného zložiť volebnú kauciu 17-tisíc eur. Štátna volebná komisia kandidátky preskúma najneskôr do 16. decembra a zaregistruje ich najneskôr 26. decembra. Obce do každej domácnosti doručia zoznam kandidátov do 9. februára. Kandidátku možno vziať späť najneskôr 48 hodín pred začiatkom volieb. 

Právo byť volený za poslanca NR SR môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Prekážkou práva byť volený za poslanca parlamentu je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a zbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najskôr však o dve hodiny skôr, o 05:00. Termín konania volieb oznámil 12. novembra predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Peter Pellegrini. Politické subjekty, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, mohli začať volebnú kampaň podľa zákona dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, čo sa udialo v deň vyhlásenia volieb, teda 12. novembra. Voľby do NR SR sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -