Eurobarometer: Európanov najviac trápi nezamestnanosť. Hneď za ňou sú imigranti

  0
  Ilustračné foto: Mapa (Autor: ReproFoto: youtube)

  Prieskum sa konal v dňoch 19. – 29. septembra 2015, keď migračná kríza dosiahla svojou intenzitou kritickú úroveň. V 28 členských krajinách odpovedalo 28 150 občanov starších ako 15 rokov. Prieskum sa týkal ich názorov na EÚ a imigráciu.

  Na aké najväčšie výzvy musí Únia reagovať?

  Na prvom mieste je nezamestnanosť. Až 49 percent opýtaných ju považuje za prvoradú výzvu, no za dva roky sa na druhé miesto so 47 percentami dostala imigrácia. V deviatich krajinách ju za dôležitú pokladá vyše 50 percent respondentov. Treťou prioritou je terorizmus. Väčšina Európanov obhajuje spoločný prístup k migrácii, pričom by sa viac rozhodnutí malo prijímať na úrovni EÚ. Za prioritu pokladajú finančnú pomoc štátom, kam prichádza najviac migrantov a spoločný postup pre legálnu migráciu.

  Potrebujeme lepšie rozmiestniť azylantov v rámci členských štátov?

  Takmer 8 ľudí z 10 odpovedalo kladne. Citeľný je však rozdiel medzi krajinami, čo sú za, kam patria Nemecko (97 percent) a Švédsko (94 percent) a menej nadšenými, ako sú Slovensko (31 percent) a Česká republika (33 percent). Krajiny, cez ktoré migranti vstupujú do EÚ, podporujú lepšie prerozdeľovanie azylantov. Spomedzi tých, čo podporujú lepšie rozmiestnenie, traja zo štyroch veria, že by k rozdeleniu mali slúžiť povinné kvóty, ktoré však nebudú v rámci EÚ rovnomerné. V Nemecku to podporuje 89 percent tých, čo sú za prerozdelenie, na Slovensku len polovica z 31 percent.

  Aké tempo by mala mať integrácia?

  Podľa 48 percent respondentov treba počkať, kým budú pripravené všetky štáty EÚ. 41 percent respondentov verí, že krajiny, čo chcú ísť ďalej, nemusia čakať na ostatné členské štáty.

  Potrebujeme, aby legálni migranti boli v istých sektoroch hospodárstva?

  Áno, tvrdí absolútna, nie však zreteľná väčšina európskych respondentov. V 19 členských krajinách počet pozitívnych odpovedí nedosiahol 50 percent. Sever Únie vylepšuje priemer. Pre väčšinu Európanov by prítomnosť štátnych príslušníkov iných členských štátov predstavovala výhodu pre kultúrny život krajiny.

  Názory Európanov na imigráciu. (Zdroj: EuroparlTV)

  - Reklama -