Ombudsmanka Dubovcová tvrdí, že aj gayrodiny majú mať uznanie zo strany štátu. Za pravdu jej dal aj Európsky súd

  0
  Prag Pride 2015 sa zúčastnili aj rodiny s deťmi (Autor: Marek Kravjar)

  ,,To znamená, že každá rodina, bez ohľadu na jej zloženie podľa pohlavia, má podľa tohto záväzku požívať rovnakú právnu ochranu a uznanie zo strany štátu,“ hovorí Dubovcová.

  Všetky štátne orgány, ako aj verejný ochranca práv, majú preto podľa nej na spoločnosť vplývať, aby verejnosť mohla prijať a porozumieť podstate týchto záväzkov. Dubovcová zároveň podporuje aktivity, ktorých cieľom je dosiahnutie úpravy slovenskej legislatívy tak, aby obsahovala rovnocennú ochranu pre všetky formy rodín a trvalého životného partnerstva.

  V prípade Oliari vs. Taliansko žalovala skupina troch talianskych párov rovnakého pohlavia Taliansko, že im štát neumožnil prístup k žiadnej forme právneho uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva. Podľa súdu v Štrasburgu ich ,,aktické partnerstvo patrí pod kvalifikáciu rodinného života”, na ktorý sa vzťahuje ochrana podľa článku 8  Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. Súd konštatoval, že talianska vláda ,,nedokázala splniť pozitívny záväzok a zabezpečiť, aby žiadatelia mali prístup k osobitnej právnej forme uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia”, a preto Taliansko porušuje tento článok dohovoru.

  ,,Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu je garantom minimálneho rozsahu ochrany ľudských práv v Európe a vo svojom prelomovom jednomyseľnom rozhodnutí konštatoval, že k tomuto štandardu patrí aj právne uznanie párov rovnakého pohlavia. Súd v rozsudku poznamenal, že právne uznanie párov rovnakého pohlavia je zjavným trendom v členských krajinách Rady Európy, z ktorých väčšina tento typ legislatívy už prijala. Slovensko k nim, žiaľ, nepatrí,“ hovorí Martin Macko z platformy Životné partnerstvo.