Petícia za boj proti arogantným psíčkarom!

0
Ochránci zvířat - ilustrační foto (Autor: Jaroslav Bukovský)

Dobrý deň,

Vážené dámy, Vážený páni. Tímto si dovoľujem vás osloviť s prosbou o podporu mojej petície.
Napred by som rád p odotkol že som tiež majiteľom psa (kríženec z útulku) ale zarážama arogancia a neohladuplnosť niektorých psíčkarov. Toutou petíciou by som rád proti tímto arogantným a občas až nebezpečným majiteľom psov chcel bojovať lebo už mám toho dosť a dúfam že ma v mojej snahe po prečítaní petície a mojej argumentácie tiež podporíte v našom spoločnom boji proti arogancií a útlaku zo strany niektorých majiteľov psov.

Ďakujem.

Tímto my občania Slovenskej republiky dolu podpísaní žiadame o zavenie prísnich sankcií za porušenie následujúcich bodov ktoré rovniež žiadame o zakotvenie medzi platné zákony Slovenskej Republiky!

 • Zákaz pohybu psov bez obojku obsahujúceho 4 základné visačky
 1. Štítok potvrdzujúci POVINNÉ OČKOVANIE zvieraťa (psa,mačky apod.) ako to ukladá zákon
 2. Štítok potvrdzujúci POVINNÚ REGISTRÁCIU zvieraťa na miestnom úrade ako to ukladá zákon
 3. Štítok obsahujúci potvrdenie o absolvovaní POVINNÉHO VÝCVIKU
 4. Štítok alebo inú formu visačky obsahujúcu: meno majiteľa a kontaktné údaje
 • Zavedenie POVINNÉHO VÝCVIKU psov a navyše samostatný ale POVINNÝ KURZ PRE MAJITEĽOV BOJOVýCH PLEMIEN
  – Psom s neabsolvovaním povinním výcvikom zákaz vstupu do miest vysokou koncentráciou ľudí a iných psov so psom bez náhubku
  -Za neabsolvovanie výcviku zvýšený poplatok na daniach za psa
  -Za neabsolvovaný kurz odobratie psa útulku s výnimkou pokiaľ majiteľ kurz absolvuje
   
 • Znovupovolenie bojových plemien aj obyčajným občanom avšak s nutnosťou absolvovať POVINNÝ KURZ
   
 • Zakázanie vstupu so psom do areálov: škôl, obchodných centier, na detské ihriská a zón so zakazom vstupov psov, divadiel,  na spoločenské podujatia či centier miest s VÝNIMKOU PRE PSOV S NÁHUBKOM
  -Za porušenie navrhujem pokutu od 250 do 500€
 • Zákaz voľného pohybu psov v zónach kde je tak stanové značeniami alebo sú označené inímy prostriedkami ako zóny so zákazom voľného pohybu psov.
  -Za porušenie navrhujem pokutua od 250 do 500€
   
 • Zavedenie POVINNÉHO UPRATOVANIA tzn. povinne zbierať výkaly či zvratky vyprodukované VAŠÍM domácim miláčikom (psom, mačkou atď.)!
  -Za porušenie navrhujem pokutu od 75 do 250€
   
 • V prípade že pes napadne človeka alebo iného psa majiteľ daného psa uhradí všetky škody týmto útokom spôsobené  uhradiť v plnej výške ako aj lekársku alebo veterinárnu starostlivosť v prípade trvalích následkov napr. traumy, ukusnutého prstu … bude mať poškodený právo podľa platných zákonov vymáhať súdnou cestou doživotné odškodnenie v podobe finančných kompenzácií v súdom stanovených výškach a časových obdobiach! ! !
   
 • Maloletým zakázat vodenie psov bez vôdzky s výnimkou mladistvých!
   
 • POVINNÉ DOZERANIE na voľne sa pohybujúcich psov.
   
 • Zavedenie sankcí za porušenie týchto pravidiel!

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -