Poslanci schválili skrátené konanie stavebného zákona. Je to kvôli Jaguaru?

  0
  Budova Národnej rady Slovenskej republiky (Autor: SITA)

  Opoziční poslanci v rozprave kritizovali nielen návrh na skrátené konanie, na čo nevidia dôvod, ale aj samotnú novelu stavebného zákona. “Chceme, aby významní investori prichádzali, ale nie za každú cenu,” povedal poslanec Pavol Zajac (KDH). Doteraz podľa neho nie je známe, koľko bude uvažovaná investícia na výstavbu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre štát stáť. “Problém nie je s investíciou, s Jaguarom, ale s tým, že chce niekto na tom zarobiť,” uviedol. Pripomenul pritom pochybné vykupovanie pozemkov jednou firmou na mieste plánovanej investície pri Nitre za nízke ceny a ich následné predávanie štátu s vysokým ziskom. “Všetko je to špinavý kšeft, o ktorom už niekto vedel. To sa nedá bez informácií, ktoré prenikli z niektorých ministerstiev,” dodal Zajac s tým, že to treba vyšetriť.

  Poslankyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd) povedala, že ak v tomto prípade nejde o investíciu Jaguaru, nie je dôvod na skrátené konanie o novele stavebného zákona. Jej stranícky kolega Zsolt Simon vyzval ministra dopravy a výstavby Jána Počiatka, aby stiahol z rokovania nielen návrh na skrátené konanie, ale aj stavebnú novelu.

  “Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny,” vyplýva z návrhu novely stavebného zákona. Súčasťou návrhu je aj to, že ak vlastník vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a pozemok alebo stavba nebola predmetom dedičského konania, účastníkmi vyvlastňovacieho konania sú osoby, ktoré preukážu, že ako dedičia prichádzajú do úvahy. Navrhovateľ vyvlastnenia nebude povinný zisťovať takýchto domnelých dedičov. Tých bude zastupovať Slovenský pozemkový fond až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve.

  Novela stavebného zákona by po schválení v parlamente mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Súčasne sa majú upraviť zákony o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Územné rozhodnutie sa podľa návrhu novely nebude vyžadovať na umiestnenie strategického parku a pre prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, ak funkčné využívanie územia a priestorové usporiadanie územia vyplýva z územného plánu obce, alebo územného plánu zóny.

  - Reklama -