Bratislavský samosprávny kraj: Na Slovensku oslavujeme najdlhšie vzdelávanie nadaných detí v Európe

0
Predseda BSK Pavol Frešo (Autor: SITA)

Do prvej experimentálnej triedy  –  podľa Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti – autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. – ako psychologičky a gestorky celého overovania – nastúpilo k 1. septembru 1993 do prvej triedy sedemnásť detí.

Tieto deti za 3 mesiace ukončili prvý ročník predpísaného učiva.  Do konca školského roku 1993/1994 ukončili aj druhú triedu. Ale následne sa už nepokračovalo s vyučovaním nadaných akcelerovaným systémom, pretože s deťmi nadanými je pri výučbe treba ísť viac do hĺbky a šírky, teda viac systémom obohacovania učiva.

K 1. januáru 1998 vznikla samostatná škola a ako škola pre mimoriadne nadané deti, ktorá bola zaradená do siete škôl. V ďalšom roku 1. 9. 1999 bolo zriadené pri tejto škole aj osemročné gymnázium pre nadané deti.

V týchto dňoch Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium oslavuje 25 rokov systematického vzdelávania nadaných detí. V súčasnosti sa realizuje výučba podľa  novovytvoreného autorského programu APROGEN, ktorý je šitý na mieru deťom nadaným v intelektovej oblasti. Dnes v škole študuje 771 žiakov, z toho 266 na 1 . stupni a 505 na gymnáziu.

Podľa dosahovaných výsledkov sa už  druhý rok škola umiestnila na prvom mieste v hodnotení  INEKO. Posledné tohtoročné maturity ukončili študenti s priemernou známkou 1,00. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na súťažiach doma i v zahraničí. Aj preto sa v piatok 22.9. 2017 konalo slávnostné zasadnutie k 25. výročiu tejto školy a k efektívnemu systému práce s nadanými deťmi.

Za BSK sa ho zúčastnili predseda BSK Pavol Frešo, riaditeľ odboru školstva Roman Csabay,  podpredseda BSK Martin Berta, vedúca odboru školstva Jana Zápalová, zamestnankyne BSK Oľga Zaťková a Anna Poliačiková ako aj  predseda územnej školskej rady Ivan Haverlík. 

- Reklama -