Slovensko v téme rodovej rovnosti stále zaostáva za európskym priemerom, v indexe sa umiestnilo až na 23. mieste

0

12.7.2024 (SITA.sk) – Slovensko naďalej stagnuje v riešení rodovej rovnosti v spoločnosti. Potvrdzuje to Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2023, ktorú v stredu na rokovanie Vlády SR predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

23. miesto

Podľa dokumentu Slovenská republika sa v roku 2023 umiestnila v indexe rodovej rovnosti na 23. mieste z 27 členských štátov Európskej únie.

Slovensko v rodovej rovnosti oproti roku 2022 stúplo o jedno miesto, no stále zaostáva za európskym priemerom. V jednotlivých oblastiach práca, vedomosti a čas sme ako krajina zaznamenali nárast v ohľade na rovnosť medzi ženským a mužským pohlavím. Štatisticky sme však klesli v oblastiach peniaze, moc a zdravie.

Zlepšenie v sociálnych činnostiach

Najväčší rozdiel oproti priemeru EÚ dosahuje Slovensko v oblasti moci, najmenší v oblasti vedomosti, kde sa umiestnilo na 12. mieste spomedzi všetkých členských štátov.

„Zdá sa, že najväčší pokrok sme dosiahli v oblasti času, kde nárast o 14,7 bodu odráža zlepšenie v sociálnych činnostiach a činnostiach súvisiacich so starostlivosťou,” uvádza správa. Naopak, oblasť moci zostáva výzvou. Od roku 2020 tu pokrok stagnoval, pričom zlepšenia sú potrebné najmä v ekonomickom a sociálnom rozhodovaní.

Dlhodobá nerovnosť

Podľa správy: „znižovanie rozdielov v oblasti peňazí tiež patrí medzi hlavné výzvy, s klesajúcimi bodmi najmä v podoblasti finančných zdrojov, kde Slovenská republika dosiahla najnižšie skóre v EÚ.”

Dáta súhrnu indikátorov rovnosti žien a mužov upozorňujú aj na dlhodobú nerovnosť v odmeňovaní, čo sa prejavuje na priemernej mesačnej výške dôchodkov. V roku 2023 bol priemerný starobný dôchodok žien 586,1 eur, zatiaľ čo u mužov to bolo 713,3 eur.

Index rodovej rovnosti poskytuje komplexný prehľad o postavení žien a mužov v slovenskej spoločnosti a poukazuje na oblasti, kde je potrebné zvýšiť úsilie na dosiahnutie rovnosti.

Obete mravnostných trestných činov

Správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku poukázala aj na dáta od Štatistického úradu SR, podľa ktorých sú ženy omnoho častejšie obeťami mravnostných trestných činov, ako je znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne násilie. Tieto činy páchajú najmä blízki rodinní príslušníci, ako rodičia, manželia, bratia alebo partneri obetí.

Generálna prokuratúra SR uvádza, že v roku 2023 bolo za znásilnenie stíhaných 51 osôb, za sexuálne násilie 52 osôb a za sexuálne zneužívanie až 232 osôb, pričom ženy tvoria menšinu medzi páchateľmi. Pri trestnom čine týranie blízkej osoby a zverenej osoby bolo stíhaných 222 osôb, z toho 24 žien.

Policajný zbor SR evidoval v roku 2023 celkovo 1 272 vykázaní zo spoločného obydlia, čo je nárast o 275 prípadov oproti roku 2022. Muži dominovali ako vykázané osoby s počtom 1 203, zatiaľ čo žien bolo vykázaných 69.

Viac k témam: Dôchodky, Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Násilie, Rodová rovnosť, Zneužívanie
Zdroj: SITA.sk – Slovensko v téme rodovej rovnosti stále zaostáva za európskym priemerom, v indexe sa umiestnilo až na 23. mieste © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -