PPA CONTROLL – kľúčový hráč slovenského priemyslu

0

2.7.2024 (SITA.sk) – Rok 1951 a založenie národného podniku Regula Praha stáli na začiatku úspešného príbehu PPA CONTROLL. Firma sa niekoľkokrát premenovala, vznikol odštepný závod v Bratislave, až napokon v roku 1991 bola založená akciová spoločnosť so súčasným názvom. Jej manažmentu sa po privatizácii podarilo transformovať problémový podnik na stabilného a prosperujúceho lídra na trhu. Dnes má viac ako 800 zamestnancov a venuje sa mnohým oblastiam, od energetiky až po správu budov a priemyselných parkov.

“V čase zamestnaneckej privatizácie štátneho podniku PPA, v roku 1991, mnohí predpokladali, že do pol roka skončíme,” spomína majoritný akcionár skupiny PPA CONTROLL Karol Pavlů. “Urobili sme z firmy, ktorá bola vo veľmi zlom stave, jednu z najlepších vo svojom odbore,” dodáva. Z malého odštepného závodu sa postupne stalo silné zoskupenie s desiatimi dcérskymi firmami a obratom cez 200 miliónov eur ročne.

Počas celej histórie bola spoločnosť orientovaná na služby v oblasti elektrosystémov, merania, regulácie a automatizácie pre rôzne priemyselné odvetvia a energetiku, a to doteraz tvorí podstatnú časť obratu. K pôvodnému zameraniu sa po privatizácii v deväťdesiatych rokoch pridali nové smery – najskôr výroba vlastných vysokokvalitných nízkonapäťových rozvádzačov, realizácia riadiacich systémov a technologického vybavenia pre dopravnú infraštruktúru, energetický manažment a ďalšie. Najnovšími aktivitami sú komplexné technologické projekty v energetike, teplárenstve, doprave a obehovom hospodárstve. Skupina sa navyše len nedávno umiestnila v prvej desiatke rebríčka 50 najväčších slovenských rodinných firiem, ktorý zostavuje magazín Forbes. “Silu našej skupiny vidím práve vo vysokej kvalite práce, neustálom inovovaní našich činností, zvyšovaní know-how a kľúčovom rozdelení kompetencií,” vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti, Bystrík Berthoty. Navyše, takmer všetky projekty PPA CONTROLL majú jedno spoločné, a to je pozitívny vplyv na ekológiu, znižovanie uhlíkovej stopy a zvyšovanie bezpečnosti.

Energetika je základom biznisu

Skupina PPA CONTROLL nechýba pri ničom dôležitom, čo sa v slovenskej energetike udeje. Je stabilnou súčasťou prác pri odstavovaní a prevádzke jadrových reaktorov v Jaslovských Bohuniciach, ale aj pri výstavbe tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach. “Činnosti zahŕňajú projektovanie, dodávky zariadení, montážne práce vrátane funkčných skúšok automatizovaných systémov merania a riadenia,” objasňuje Peter Spilý, obchodný riaditeľ najväčšej dcérskej spoločnosti PPA ENERGO. Počas výstavby spoločnosť dodala viac ako 2 000 polí rozvádzačov, 1 500 kusov menších technologických skriniek, takmer 5 000 kusov prevádzkových meracích prístrojov a jej pracovníci položili viac ako 2 000 kilometrov káblov, čo je zhruba 22 000 kusov káblov v technologických priestoroch elektrárne. Významným míľnikom pri výstavbe tretieho bloku Mochoviec bol 9. september 2022, kedy sa do reaktora zaviezla prvá palivová kazeta. Týmto krokom sa začala etapa fyzikálneho a energetického spúšťania, počas ktorého zamestnanci zo skupiny PPA CONTROLL v režime 24 hodín denne a 7 dní v týždni podporovali tím Slovenských elektrární. “Celý tento proces vyvrcholil ukončením 144-hodinového preukazného chodu elektrárne 14. októbra 2023. Až po tomto termíne sme mohli povedať, že sme urobili niečo, čím sa minimálne v období ostatných 20 rokov nemôže pochváliť žiadna spoločnosť v Európe. Vlastnými silami sme naprojektovali, dodali, zmontovali a oživili kompletnú elektročasť a časť inštrumentácie nového funkčného nukleárneho reaktora,” spomína Zoltán Lovász, výkonný riaditeľ PPA ENERGO patriacej do skupiny PPA CONTROLL. Spoločnosť momentálne v Mochovciach pracuje aj na dokončení štvrtého bloku.

V zahraničí PPA CONTROLL participuje pod vedením EDF a jej dcérskej spoločnosti Framatome na výstavbe jadrovej elektrárne Hinkley Point C vo Veľkej Británii. Úlohou v projekte je montáž poľnej inštrumentácie v budove reaktora a SKR miestností. “Ide o systémy na monitorovanie hlavných cirkulačných čerpadiel, úniku voľných častí v primárnom okruhu, alebo merania neutrónového toku. Robíme aj merania pozície palivových tyčí, chemické merania, alebo vibračný monitoring systému,” definuje niektoré časti prác Peter Spilý z PPA CONTROLL. Najnovšie odhady hovoria, že nová atómová elektráreň by mala stáť viac ako 46 miliárd libier s termínom dokončenia okolo roku 2030.

Skupina sa podieľa aj na výstavbe experimentálneho fúzneho reaktora v rámci projektu ITER vo Francúzsku. Snahou je náhrada a možná perspektíva výroby elektriny fúznou reakciou. “Montovali sme komponenty technológie napájania tokamaku a zároveň bezpečného zvedenia a neutralizovania nahromadenej energie vytvorenej jadrovou fúziou. Ide o špecifické vodiče chladené vodou, ktoré sa bežne nepoužívajú,” vysvetľuje náročnosť zákazky Peter Spilý. Zamestnanci z PPA CONTROLL navyše vyvinuli aj originálny spôsob, ako zabezpečiť správnu funkčnosť dodávaných rozvádzačov v silnom magnetickom poli v okolí tokamaku. Všetky komponenty, ktoré v rámci prác montujú, sú jedinečné a pred začiatkom projektu ITER neexistovali.

Spoločnosť sa okrem toho podieľa na výstavbe unikátnej a technologicky prelomovej elektrickej stanice v Mierove, ktorá pomôže Slovensku dosiahnuť vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť v distribúcii elektrickej energie. Taktiež sa stará o niekoľko fotovoltických elektrární a buduje miestne energetické zdroje a microgrid siete, aby zabezpečila čo najoptimálnejšie energetické podmienky pre zákazníkov v mnohých priemyselných parkoch po Slovensku. PPA CONTROLL je úspešná aj v dodávkach technológií do špecifických hál, najmä v segmente automotive. Stopu zanechali vo všetkých automobilkách na Slovensku, ale počas ostatných rokov to boli najmä dodávky pre Volkswagen Bratislava a Jaguar Land Rover v Nitre. Spoločnosť sa dokázala presadiť aj v zahraničí, konkrétne pri výstavbe GigaFactory v Nemecku, kde sa vyrábajú elektromobily Tesla. “Považujeme to za výnimočný úspech a naším cieľom je vypracovať sa odbornou a spoľahlivou prácou z dodávateľa konkrétneho projektu na partnera značky Tesla, čo sa nám postupne darí,” spresňuje zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti pre obchod, Erik Vicena. Ďalšie energetické projekty realizovali aj vo Venezuele, na Kube, vo Francúzsku, Maďarsku či v Českej republike.

Tunely a diaľnice

Skupina PPA CONTROLL má vyše 20-ročnú skúsenosť s poskytovaním služieb v oblasti cestného hospodárstva. Zabezpečuje projekčné a programátorské práce, dodáva technológie a vybavenie pre tunely a diaľnice. Významným projektom v tomto odvetví bol 44-kilometrový úsek diaľnice D1 medzi Hornou Stredou a Trnavou, na ktorom zastarané plechové značky nahradili premenným dopravným značením. Spoločnosť úsek kompletne vybavila napájaním, komunikačnou infraštruktúrou, kamerami, riadiacim systémom, alebo operátorským pracoviskom. “Na prvý pohľad nezaujímavé systémy sú kľúčové v prípade výnimočných okolností,” hovorí o úlohe dodávaných technológií Igor Jamnický z PPA CONTROLL. Riadiace centrum vie takmer okamžite presmerovať dopravu a upozorniť vodičov napríklad v prípade dopravnej nehody.

Skupina odovzdala do užívania aj tunely Považský Chlmec a Bikoš, ktorý je v súčasnosti najmodernejším tunelom na Slovensku. Po prvý raz v ňom použili LED osvetlenie, ktoré zásadným spôsobom zvyšuje bezpečnosť prevádzky. PPA CONTROLL pracuje aj na technológiách v tuneli Višňové, ktorý bude so svojimi 7,5 km najdlhším tunelom na Slovensku. Pre skupinu ide o jeden z najväčších kontraktov ostatného obdobia v hodnote viac ako 54 miliónov eur. “V tendri sme uspeli nielen vďaka cene, ale najmä vďaka našim skúsenostiam s podobnými náročnými stavbami. Využívame najmodernejšie technológie a realizáciu projektu majú na starosti naši najskúsenejší ľudia,” opisuje práce Igor Jamnický z PPA CONTROLL.

Príspevok k ekológii

Spoločným menovateľom takmer všetkých projektov skupiny PPA CONTROLL je pozitívny vplyv na ekológiu, znižovanie uhlíkovej stopy a zvyšovanie bezpečnosti. “Chceme byť zdrojom inšpirácie úspešných a vytvárať svet čistejších a komfortných technológií,” znie inovovaná a starostlivo prehodnotená vízia, ktorú holding prijal ešte minulý rok. “Ak sa pozriete do vnútra akejkoľvek veľkej spoločnosti, za svoju stabilitu vďačí práve sile svojho presvedčenia, ako aj príťažlivosti tohto presvedčenia pre svojich ľudí,” vysvetľuje generálny riaditeľ skupiny Bystrík Berthoty

Spoločnosť realizuje významné projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti a ukončenie prevádzky teplární na uhlie. “Modernizácia a ekologizácia teplární, ale aj budovanie spaľovní odpadu, sú oblasti, kde vieme perspektívne uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti a prispieť smerom k trvalej udržateľnosti a menšej uhlíkovej stope u nás aj v zahraničí,” konštatuje Erik Vicena, zástupca generálneho riaditeľa pre obchod PPA CONTROLL. Na Slovensku robili projekt napríklad pre tepláreň v Martine a cukrovar v Seredi. Vo Veľkej Británii sa podieľali na výstavbe štyroch moderných spaľovní, ktoré premieňajú nepotrebný odpad na energiu. “Skúsenosti zo zahraničia nás utvrdzujú v presvedčení, že spaľovanie odpadov v moderných spaľovniach je efektívnym a ekologickým riešením problémov s komunálnym odpadom. Namiesto hromadenia na skládkach a znečisťovania ovzdušia a vody sa môže odpad využiť na výrobu tepla a elektrickej energie,” dodáva Erik Vicena. Z jednej tony komunálneho odpadu sa totiž spálením získava 8 až 12 gigajoulov energie. Pre porovnanie, rovnaké množstvo sa získa spálením tony hnedého uhlia, no s neporovnateľne horším vplyvom na životné prostredie.

Najnovším projektom PPA CONTROLL je dodávka dvoch kogeneračných jednotiek aj s príslušenstvom pre najväčšiu českú uhoľnú elektráreň v Dětmaroviciach. ČEZ Teplárenská, a.s., sa rozhodla uhlie ako primárny zdroj nahradiť kombináciou biomasy a zemného plynu. Teplom aj z prevádzky motorov kogeneračných jednotiek bude zásobovaných až 14-tisíc domácností v Orlovej a v Bohumíne na desiatky budúcich rokov. “Zákazka významnou mierou prispeje k transformácii teplárenstva v Moravsko-sliezskom kraji a k zlepšeniu životného prostredia jeho obyvateľov,” hovorí o ekologickom rozmere prestavby Erik Vicena. Emisie CO2, síry, dusíka a tuhých znečisťujúcich látok by sa mali odhadom znížiť o 94 až 98 percent.

Hlavnou silou sú ľudia

Všetky projekty, ktoré spoločnosť realizuje, by neboli možné bez kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. “Tých považujeme za najväčšiu hodnotu skupiny PPA CONTROLL,” ocenil ľudský kapitál holdingu jeho generálny riaditeľ Bystrík Berthoty. Vysvetľuje, že zvládať môžu iba zákazky, na ktoré sú termínovo a personálne pripravení. “To znamená, že musíme mať veľmi zručné tímy, pripravené jazykovo, odborne a aj z ľudskej a psychologickej stránky, keďže chodia na turnusy a mimo domova sú celé týždne až mesiace,” dopĺňa Martina Fandelová, HR riaditeľka PPA CONTROLL.

PPA CONTROLL má uzavreté dohody o spolupráci so strednými školami a niektorými fakultami. Študenti tak vo firme môžu absolvovať prax. Holding ponúka mladým ľuďom, okrem zmysluplnej a zaujímavej práce výborný kolektív, o ktorý sa stará, samozrejmosťou je odborný a kariérny rast. “Som presvedčená, že mať vo firme starších a skúsenejších kolegov, ale aj mladých inovatívnych ľudí na každom stupni riadenia spoločnosti môže priniesť kontinuálny rast a stabilitu spoločnosti, pretože úspech je postavený na schopnostiach zamestnancov a kvalite ich práce,” uzatvára Darina Pavlů, predsedníčka dozornej rady PPA CONTROLL.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Priemysel
Zdroj: SITA.sk – PPA CONTROLL – kľúčový hráč slovenského priemyslu © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -